Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2016 » CĐCGVN/NU Dâng Thánh Lễ Mừng Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, Bổn Mạng Ca Đoàn Phaolô Lộc, ngày 14/02/2016.

IMG_2535.jpg

IMG_2536.jpg

IMG_2539.jpg

IMG_2540.jpg

IMG_2541.jpg

IMG_2543.jpg

IMG_2544-Edit-2.jpg

IMG_2557.jpg

IMG_2568.jpg

IMG_2569.jpg

IMG_2571.jpg

IMG_2573.jpg

IMG_2575.jpg

IMG_2581.jpg

IMG_2583.jpg

IMG_2587.jpg

IMG_2588.jpg

IMG_2589.jpg

IMG_2590.jpg

IMG_2593.jpg

IMG_2596.jpg
Khách Đến Thăm