Mừng Bổn Mạng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể,
Xứ Đoàn Têrêsa, ngày 02/10/2016

Cũng như mọi năm, đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tổ chức Bổn Mạng vào đầu Tháng Mười, là Lễ Mừng Kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Bắt đầu với Thánh Lễ Tạ Ơn do Đức Ông Quản Nhiệm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm chủ tế. Trong Thánh Lễ, mọi người long trọng chứng kiến một số em thăng cấp từ dự trưởng lên huynh trưởng. Các em đã cầu nguyện xin ân sủng từ Chúa và thề hứa trước mặt Cha Tuyên Uý (Đức Ông Quản Nhiệm) là các em sẽ cố gắng chu toàn trách nhiệm của người huynh trưởng. Trong Thánh Lễ, Đức Ông Quản Nhiệm có đôi lời khích lệ và nhắn nhủ các em sống tinh thần cầu nguyện và đơn sơ như chị thánh Têrêsa. Sau đó, các em có chương trình sinh hoạt chung toàn xứ đoàn với nhiều trò chơi thật hấp dẫn. Các em cũng kêu gọi mọi người hỗ trợ mua vé số để ủng hộ việc gây quỹ cho đoàn. Mọi người trong Cộng Đồng rất quý mến và đã nhiệt tình ủng hộ các em.

Lúc 7g00 tối cùng ngày, các em tổ chức văn nghệ bổn mạng với chủ đề: Vườn Hoa Tình Bạn. Các em có cơ hội biểu diễn tài năng sáng tạo và trình diễn những tiết mục thật hấp dẫn theo mọi lứa tuổi: từ tuổi hồng, thiếu, dự trưởng lẫn huynh trưởng. Những tiết mục trình diễn là công trình mà các em đã nỗ lực và đã bỏ rất nhiều thì giờ, công sức để tập dợt suốt bốn tuần trước đó.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể và qua lời cầu bầu của Chị Thánh Têrêsa ban mọi ơn lành cho tất cả các em trong Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Têrêsa của Cộng Đồng Công GiáoViệt Nam Nam Úc.

Xem Hình