Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2016 » Đoàn TNTT, Xứ Đoàn Têrêsa Nam Úc Tham Dự Trại Sa Mạc Kết Thân từ ngày 21 tới ngày 24/01/2016.
Xem Hình Slideshow

IMG_1628.jpg

IMG_1634.jpg

IMG_1637.jpg

IMG_1639.jpg

IMG_1640.jpg

IMG_1642.jpg

IMG_1643.jpg

IMG_1650.jpg

IMG_1654.jpg

IMG_1657.jpg

IMG_1662.jpg

IMG_1663.jpg

IMG_1665.jpg

IMG_1666.jpg

IMG_1670.jpg

IMG_1671.jpg

IMG_1673.jpg

IMG_1676.jpg

IMG_1681.jpg

IMG_1682.jpg
Khách Đến Thăm