CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM - NAM ÚC

MỪNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
LỄ BỔN MẠNG HỌ ĐẠO THÁNH TÂM

Ngày 3 tháng 6 năm 2016 là Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và cũng là Bổn Mạng Họ Đạo Thánh Tâm. Thánh Lễ được cử hành vào lúc 7 giờ tối tại Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc với sự tham dự sốt sáng của các giáo dân trong ngày lễ trọng nầy.

Qua bài giảng, Đức Ông Quản Nhiệm đã nhấn mạnh Thánh Tâm Chúa Giêsu là dấu chỉ của tình yêu. Lòng thương xót và tình yêu của Chúa trải rộng ra cho tất cả mọi người vì với Chúa thì không có sự ngăn cách nào cả. Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta luôn sống trong tình yêu thương của Chúa. Chúng ta cũng nhớ đến thân phận mỏng dòn, yếu hèn của mình. Chúa kêu gọi chúng ta hãy đến với Chúa để tìm thấy sự an bình; hãy lắng đọng tâm hồn để cảm nhận sự hiện diện và tình yêu của Chúa và hãy lắng nghe lời Chúa để luôn sống với tình yêu thương và lòng tha thứ. Đây là thời điểm để mọi giáo dân đáp lại tình yêu của Chúa, để cùng hiệp thông và cùng hướng về tình yêu Thiên Chúa, qua biểu tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Sau Thánh Lễ sáng Chúa Nhật, ngày 5 tháng 6 năm 2016, Ban Chấp Hành Họ Đạo Thánh Tâm cũng đã tổ chức tiệc mừng với sự hiện diện của Đức Ông Quản Nhiệm, hai Sơ Phụ Tá Mục Vụ và Ban Mục Vụ. Các tín hữu trong Họ Đạo Thánh Tâm đã chung tay đóng góp rất nhiều công sức cho bữa tiệc. Mọi người cùng quây quần bên bàn tiệc trong tình yêu thương nồng nàn, thấm đậm như anh em một nhà, với những giọng ca cất lên thật nồng ấm và những món ăn thật đậm đà hương vị.

Mọi Kitô hữu đều nhận rõ: điều mà Chúa muốn con người nơi trần thế thực hiện là đức bác ái, là lòng mến Chúa, yêu người.

Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Cảm tạ ơn lành mà Chúa đã ban cho Đức Ông Quản Nhiệm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, hai Sơ Phụ Tá Mục Vụ, Ban Mục Vụ, Hội Đồng Mục Vụ, các hội đoàn, đoàn thể và phong trào trong Cộng Đồng cũng như các tín hữu thuộc bốn Họ Đạo, để mọi hoạt động của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc ngày càng thêm vững mạnh trong tình yêu cao vời của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Xem Hình