Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2018 »
Ca Nguyện và Ðại Lễ Giáng Sinh, Ngày 24/12/2018

Họ Đạo Fatima Mừng Bổn Mạng, Ngày 14/10/2018

Cộng Đồng Công Giáo VN Nam Úc Cảm Tạ Cựu Ban Mục Vụ, Ngày 30/09/2018

Mừng Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Bổn Mạng Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, ngày 30/09/2018

Nhóm CSMV Raphael Mừng Bổn Mạng, ngày 29/09/2018

Đại Hội Thường Niên 2018 Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam -Nam Úc, ngày 09/09/2018

Hội Ngộ Cộng Đồng Công Giáo Nam Úc, ngày 09/09/2018.

Hội Đạo Binh Đức Mẹ Legio Mariae, Curia Đức Mẹ Thuyền Nhân Mừng Bổn Mạng, ngày 09/09/2018.

Mừng Fathers Day, ngày 02/09/2018

Hội Các Bà Mẹ Mừng Bổn Mạng, ngày 26/08/2018

Giới Trẻ Và Ơn Gọi - Who Is Jesus?, ngày 18/08/2018

Chúc Sơ Phụ Tá Mục Vụ Maria Trần Thị Thu Trang RSM Mừng Bổn Mạng, ngày 12/08/2018

Họ Đạo Mông Triệu Mừng Bổn Mạng, ngày 12/08/2018

Dòng Ba Đa Minh Mừng Bổn Mạng, ngày 05/08/2018

Nhóm Linh Thao Mừng Bổn Mạng, ngày 31/07/2018

Hội Cao Niên Mừng Bổn Mạng, ngày 29/07/2018

Bầu Cử Tân Ban Mục Vụ, ngày 29/07/2018

Cộng Đồng Chúc Mừng Sơ Nguyễn Thị Mạnh Đễ OP, Sinh Nhật 70 Tuổi, ngày 08/07/2018

Ca Đoàn Philliphê Minh Mừng Bổn Mạng, ngày 08/07/2018

Kính Thánh Phaolô, Bổn Mạng Đ.Ô. Phaolô Nguyễn Minh Tâm , ngày 07/01/2018

Phong Trào Cursillô Mừng Bổn Mạng, ngày 01/07/2018

Góp Một Bàn Tay 2018, ngày 10/06/2018

Họ Đạo Thánh Tâm Mừng Bổn Mạng, ngày 10/06/2018

Địa Phận Adelaide Kính Rước Đức Mẹ, ngày 20/05/2018

Ca Đoàn Việt Linh Mừng Bổn Mạng, ngày 20/05/2018

Ngày Kính Nhớ Các Người Mẹ, ngày 13/05/2018

Mừng Kính Đức Mẹ Thuyền Nhân, Bổn Mạng Cộng Đồng Công Giáo Nam úc, ngày 05/05/18

Chúc Mừng 50 Năm Hồng Ân Linh Mục Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch, ngày 08/04/18

Nhóm Lòng Thương Xót Mừng Bổn Mạng, ngày 08/04/18

Nghi Thức Tam Nhật Vượt Qua, ngày 29-31/03/18

CĐCGVN/NU Đón Mừng Lễ Lá, ngày 25/03/18

Rút Tiả Kinh Nghiệm Bánh Chưng, ngày 11/03/18

Phát Hành Kỷ Yếu Đức Mẹ Thuyền Nhân 2018, ngày 11/03/18

Ca Đoàn Phaolô Lộc Mừng Bổn Mạng, ngày 18/02/18

Chúc Tết Ban Tuyên Úy, ngày 16/02/18

Thánh Lễ Giao Thừa, Đón Xuân Mậu Tuât, ngày 15/02/18

Chương Trình Làm Bánh Chưng Xuân Mậu Tuất, ngày 03/02/18

Mừng Bổn Mạng Họ Đạo Phaolô, ngày 28/01/18

Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2019.
Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017.
Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2016.
Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2015.