Trong Nhà Ngoài Ngõ » 2014

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG

Anh chị em thân mến,

Đại Hội Thường Niên của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc vào Chúa Nhật tuần trước 14/09/2014 diễn ra thật tốt đẹp. Trong đại hội, có phần trình bày chương trình chỉnh trang Hội Trường Chính thành Nhà Thờ và xây dựng Hội Trường Sinh Hoạt.

Mọi người tham dự đều bày tỏ lòng phấn khởi về chương trình xây dựng. Như đã trình bày trước đây, mục đích của chương trình này gồm ba điểm:

*Chỉnh trang Hội Trường Chính thành Nhà Thờ để có nơi thờ phượng xứng đáng.

* Xây dựng Hội Trường Sinh Hoạt để có chỗ sinh hoạt.

* Làm đẹp cảnh quan của Trung Tâm.

Ước tính phí tổn của chương trình này là 3 triệu Úc kim. Tuy số tiền xem ra to lớn, nhưng theo ước tính của Tiểu Ban Xây Cất, thì vấn đề tài chánh rất nhẹ nhàng cho mọi người trong Cộng Đồng. Theo ước tính giản dị nhất, chúng ta phác họa mức độ đóng góp như sau. Giả sử 1000 người đóng góp, mỗi người $1000, Cộng Đồng sẽ có được 1 triệu. Nếu đóng góp $1000 trong vòng 10 năm, thì mỗi năm một người chỉ đóng $100. Nếu chia $100 cho 52 tuần, thì mỗi tuần một người chỉ đóng $1.92 vào chương trình xây dựng này mà thôi. Dĩ nhiên số tiền một triệu không đủ, nên chúng ta còn phải dựa vào các nguồn khác tài chánh như: số tiền hiện có đang ký thác tại ngân hàng, lần quyên thứ hai, tiền niên liễm, chương trình bánh chưng, gian hàng rau, những vị có khả năng tài chánh rộng rãi dâng cúng. Mặt khác, nếu chúng ta trả được nhiều cho ngân hàng ngay thời gian đầu, thì tiền lời phải trả ngân hàng sẽ giảm bớt, thời gian mắc nợ sẽ ngắn lại, và số nợ cũng nhanh chóng được trả dứt.

Mặc dù trên đây chỉ là một giả thuyết, nhưng điều này không xa thực tế cho lắm. Tôi xác tín rằng chúng ta có thể lạc quan về việc thực hiện chương trình xây dựng của Cộng Đồng chúng ta vì những lý do sau đây.

*Hiện nay Cộng Đồng chúng ta có một tinh thần hiệp thông sâu xa. Mọi người liên kết với nhau như anh chị em trong một đại gia đình.

*Ước mơ thực hiện chương trình xây dựng này đã được ấp ủ từ nhiều năm nay, nên bây giờ nó trở thành niềm phấn khởi đang bùng lên trong lòng mọi người.

*Hoàn cảnh sống hiện nay cho thấy tiềm năng tài chánh của mọi người trong Cộng Đồng tương đối khả quan. Cụ thể mà nói, những năm qua, Cộng Đồng đã giúp cho các Cha các Sơ từ Việt Nam sang đây quyên tiền rất nhiều. Gần đây nhất, qua bữa cơm gây quỹ do Nhóm Vòng Tay Nhân Ái tổ chức, nhiều người trong Cộng Đồng đã ủng hộ tích cực, nên thành quả lên đến $130,000 cho dự án tu sửa Nhà Thờ Chính Tòa. Đức Tổng Giám Mục rất cảm động vì lòng rộng rãi của người Công Giáo Việt Nam chúng ta. Do đó, bây giờ đến lúc chúng ta xây dựng cơ sở của mình, tôi nghĩ rằng với tinh thần hiệp thông, sự cương quyết và lòng quảng đại, chúng ta cũng đủ sức để thực hiện ước mơ chung.

*Nhiều người trong chúng ta đã có dịp về thăm quê hương Việt Nam hay đi du lịch các nơi và đã tận mắt nhìn thấy nhà thờ, tu viện, nhà xứ, nhà mục vụ… nguy nga, đồ sộ. Nếu đem so sánh trung tâm của chúng ta với những cơ sở của các nơi, thì lòng các vị đó không khỏi xót xa cho trung tâm của mình. Vì thế, chương trình xây dựng này cũng là niềm hãnh diện cho mọi người chúng ta. Chương trình này sẽ nói lên sự quyết tâm của mình để bày tỏ lòng yêu mến Chúa với một nơi thờ phượng xứng hợp, đồng thời tạo nơi chốn tiện nghi cho mọi sinh hoạt của Cộng Đồng.

*Khi chúng ta giúp đỡ cho các Cha các Sơ từ Việt Nam sang đây quyên tiền hay dâng cúng vào các chương trình bác ái chúng chia sẻ với người thiếu thốn. Đó là điều tốt. Tuy nhiên, xét theo thực tế, chúng ta không giữ lại đồng tiền bác ái, vì đó quà cho đi. Ngược lại, đồng tiền đóng góp cho chương trình xây dựng của chúng ta vẫn ở lại với chúng ta. Bởi lẽ, chương trình xây dựng chẳng qua là việc chuyển hóa đồng tiền của mình thành một Nhà Thờ và một Hội Trường Sinh Hoạt để mình và con cái cháu chắt mình cùng hưởng dùng.

Kinh “Mười Điều Răn” mà chúng ta thường đọc như sau: “Mười điều răn ấy tóm về hai nầy mà chớ. Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.” Do đó, chúng ta phải yêu người khác như chính mình. Một mặt chúng ta phải yêu thương tha nhân. Nhưng mặt khác chúng ta cũng phải yêu thương chính mình. Chúng ta đã giúp đỡ các cơ quan từ thiện hay các Cha các Sơ sang đây quyên tiền rất nhiều lần. Đó là yêu thương tha nhân. Bây giờ, việc thực hiện chương trình xây dựng này chính là lúc để chúng ta yêu mình, lo lắng cho sinh hoạt của mình và con cái cháu chắt của mình trong Cộng Đồng.

Trong tinh thần phấn khởi và lạc quan, tôi kêu gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho chương trình xây dựng của chúng ta, bởi vì mọi việc làm của chúng ta cần phải nhờ đến ơn Chúa phù trợ. Tôi cũng kêu gọi anh chị em luôn gắn bó với Chúa và với nhau trong sự hiệp thông, bởi vì chỉ có sự hiệp thông trong tình yêu mới tạo nên sức mạnh cho chúng ta. Nhờ đó mọi việc chúng ta dự tính mới có thể được thực hiện để hoàn thành chương trình xây dựng như lòng chúng ta mong ước.

Tôi cũng xin anh chị em hỗ trợ về vấn đề tài chánh cho chương trình xây dựng này. Đây là chương trình của tất cả mọi người chúng ta chứ không riêng gì của ai. Hơn nữa, khi mỗi một người dù ít dù nhiều góp phần vào việc xây dựng này, thì mỗi người đều sẽ hãnh diện và cảm thấy đây là cơ sở là của mình, vì chính mình đã góp phần tạo ra nó.

Mặc dầu chúng ta cần tiền bạc để xây dựng cơ sở, nhưng chúng ta không nên đo lường người này người kia theo mức độ tiền bạc, ai dâng cúng nhiều ai dâng cúng ít, bởi vì hoàn cảnh của từng người và từng gia đình khác nhau. Điều căn bản là chúng ta ý thức rằng đây chính là bổn phận, sự hãnh diện và là niềm vui của mình; đây chính là công tác xây dựng cơ sở cho mình. Vì vậy, dù nhiều hay ít, mỗi người cần suy nghĩ và dâng cúng theo hoàn cảnh riêng.

Với tình hiệp thông, sự quả quyết, lòng quảng đại và niềm hy vọng, chúng mạnh dạn thực hiện chương trình xây dựng này. Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin Chúa chúc lành cho thiện chí và việc làm của chúng ta.