Vấn Đề Rước Lễ

Mặc dầu trong Bản Tin ngày 27/ 07/ 2003 đã có nói đến vấn đề này trong bài: “Rước Lễ Làm Sao? ”, nhưng vì nhu cầu mục vụ, nên thiết tưởng cũng cần bàn lại để việc rước lễ diễn ra thích đáng hơn.

Xét về phương diện thần học, rước lễ là việc diễn tả sâu xa tình yêu của Chúa đối với ta và ta đối với Chúa. Qui luật nòng cốt của tình yêu là kết hợp. Khi yêu thương ai, thì ta muốn kết hợp với người đó. Ngay cả Thiên Chúa cũng theo cùng một nhịp điệu. Tự cơ bản Chúa luôn gần gũi ta hơn cả chính ta, vì Chúa toàn năng và vì Chúa có bản chất tinh thần. Mà tinh thần thì bao giờ cũng gần gũi hơn vật chất, vì tinh thần không bị ràng buộc bởi định luật không gian và thời gian. Tuy nhiên để ta cảm nhận cách cụ thể là Chúa yêu thương và Chúa gần gũi với ta, Ngài đã xuống thế làm người. Cũng thế, Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể để bày tỏ tình thương của Chúa cho ta. Ngài muốn luôn kết hiệp với ta và muốn ta kết hiệp với Ngài. Do đó, Mình và Máu Thánh Chúa món quà tình yêu của Ngài để ta được nuôi dưỡng và được kết hợp với Ngài.

Đối với Mình và Máu Thánh Chúa, ta hãy kính trọng sâu xa tình yêu của Chúa đối với ta và sự cao cả kỳ diệu của Chúa. Chúa hết sức cao cả nhưng lại hết sức gần gũi với con cái Ngài. Ta tôn kính Mình và Máu Thánh Chúa vì qua đó ta được kết hợp thiết thân với Chúa. Ta ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. Nhờ kết hợp với Chúa mà ta kết hợp với nhau thành anh chị em trong đại gia đình của Chúa là Giáo Hội.

Thái độ kính trọng đối với Mình và Máu Thánh Chúa phải được biểu lộ qua cách thức rước lễ. Sau đây là một vài điều thực tiễn ta cần lưu ý để rước lễ cho thích đáng.

1. Trước khi lên rước lễ, ta hãy chuẩn bị tâm hồn. Mỗi người hãy tự nhủ trong lòng là mình sắp bước lên đón rước Chúa cách đặc biệt như đón vị khách quí vào tâm hồn và đời sống của mình. Mình sẽ kết hợp với Chúa. Chúa yêu mình và mình yêu Chúa. Như thế mình sẽ cảm nhận sâu xa sự bình an, niềm vui và hạnh phúc do tác động rước lễ mang lại.

2. Khi rước lễ, thì mở rộng bàn tay trái đặt lên trên bàn tay phải để đón nhận Mình Thánh Chúa. Nhận xong, thì bước qua một bên, dùng tay phải cầm Mình Thánh kính cẩn rước vào miệng.

3. Không nên thò mấy ngón tay ra chộp lấy, gắp lấy, nhón lấy, đoạt lấy Mình Thánh Chúa từ tay người Thừa Tác Viên. Bởi lẽ thái độ của rước lễ là thái độ nhận quà tặng, chứ không phải tranh đoạt quà tặng.

4. Các em thiếu niên và nhi đồng chưa có ý thức sâu xa về việc rước lễ. Do đó các bậc làm cha mẹ phải có bổn phận nhắc nhở con em mình tỏ bày sự cung kính khi lên rước lễ. Phải nhắc bảo thường xuyên. Đừng bao giờ nghĩ rằng học xong giáo lý là cha mẹ hết bổn phận, vì thực ra bổn phận giáo dục đức tin của cha mẹ vẫn kéo dài mãi trong đời con cái.

5. Khi rước Máu Thánh, ta đón nhận chén thánh từ tay Thừa Tác Viên rồi cẩn thận đưa lên miệng uống một chút. Không được cầm Mình Thánh tự ý chấm vào chén thánh. Theo qui định của Giáo Hội, người rước lễ không được dùng Mình Thánh chấm vào Máu Thánh. Do đó, trong hoàn cảnh của Cộng Đồng chúng ta người rước lễ chỉ có ba cách chọn lựa: a) một là chỉ rước Mình Thánh mà thôi, b) hai là rước Mình Thánh rồi rước Máu Thánh bằng cách nhận lấy chén thánh và đưa lên miệng uống một chút, c) ba là chỉ rước Máu Thánh bằng cách nhận lấy chén thánh và đưa lên miệng uống một chút.

6. Khi rước lễ, phải nhìn vào bánh và rượu mà thưa AMEN. Đây cách tuyên xưng rằng bánh và rượu chính thật là Mình và Máu Thánh Chúa.

7. Thừa Tác Viên phải nói rõ: “Mình Thánh Chúa Kitô”, “Máu Thánh Chúa Kitô”. Đây là một hành động công bố đức tin và cũng là một cách thức truyền giáo. Phải làm với hết lòng xác tín và kính trọng, chứ đừng hành xử như một cái máy không hồn.

8. Mọi người phải cảnh giác, vì có một vài người nhận Mình Thánh Chúa xong nhưng lại không rước mà đem về chỗ với một mục đích nào khác. Khi có tình trạng khả nghi như thế, thì báo ngay cho linh mục hoặc tế nhị nhắc bảo người khả nghi đó trả lại Mình Thánh cho Thừa Tác Viên.

9. Khi rước lễ xong, về chỗ ngồi, ta nên dùng một ít phút thinh lặng để cầu nguyện với Chúa đang ngự trong lòng mình. Có như thế, thì việc rước lễ mới đem lại lợi ích cho đời sống của ta.

Một vài điều gởi đến anh chị em. Xin cho ta biết quí trọng việc rước lễ qua hành động kính cẩn của mình.