Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017 »
Ngày Huấn Nhiệm Ca Đoàn, ngày 10/09/2017.

Hội Đạo Binh Đức Mẹ Legio Mariae, Curia Đức Mẹ Thuyền Nhân Mừng Bổn Mạng, ngày 10/09/2017.

Mừng Kính Thánh Nữ Monica, Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Nam Úc, ngày 27/08/17.

Mừng Lễ Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Chúc Mừng Bổn Mạng Sơ Phụ Tá Mục Vụ Maria Trần Thị Thu Trang RSM, ngày 13/08/2017.

Lễ Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Mừng Kính Bổn Mạng Họ Đạo Mông Triệu, ngày 13/08/2017.

Dòng Ba Đaminh Mừng Bổn Mạng, ngày 06/08/2017.

Lễ Kính Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, Mừng Bổn Mạng Hội Cao Niên, ngày 30/07/2017.

Ngày Huấn Nhiệm Hội Đồng Mục Vụ, ngày 15/07/2017

Ca Đoàn Philliphê Minh Mừng Bổn Mạng, ngày 09/07/2017

Cộng Đồng Chúc Mừng Bổn Mạng Đ.Ô. Phaolô Nguyễn Minh Tâm, ngày 02/07/2017.

Phong Trào Cursillo Mừng Bổn Mạng, ngày 02/07/2017

Họ Đạo Thánh Tâm Mừng Bổn Mạng, ngày 25/06/2017

Bổn Mạng Phong Trào TNTT ngày 18/06/2017

Bữa Cơm Gây Quỹ, Góp Một Bàn Tay 11/06/2017

Khóa Học “Ơn Gọi Hôn Nhân - 2017” tại Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam-Nam Úc

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Bổn Mạng Ca Đoàn Việt Linh, ngày 04/06/2017

Rước Kiệu Đức Mẹ Tại Giáo Phận Adelaide, ngày 21/05/2017

Ngày Kính Nhớ Các Người Mẹ, ngày 14/05/2017

Mừng Kính Đức Mẹ Thuyền Nhân, Bổn Mạng CĐCGVN-NU, ngày 07/05/2017

Kỳ họp Thường Niên Tuyên Úy Đoàn Công Giáo Việt Nam - Úc Châu

Nhóm Lòng Chúa Thương Xót, Mừng Bổn Mạng ngày 23/04/2017

Sống Mùa Chay Thánh và Tam Nhật Vượt Qua 2017

Phát Hành Kỷ Yếu Đức Mẹ Thuyền Nhân, ngày 19/02/2017

Tiệc Họp Bánh Chưng Đính Dậu, ngày 19/02/2017

Ca Đoàn Phaolô Lộc Mừng Bổn Mạng

Hội Đồng Mục Vụ Ăn Mừng Tết, ngày 05/02/2017

Chúc Tết Ban Tuyên Úy, ngày 28/01/2017

Thánh Lễ Mừng Giao Thừa, Xuân Bính Dậu 2017

Họ Đạo Phaolô Mừng Bổn Mạng, ngày 21/01/2017

Bánh Chưng Đính Dậu, năm 2017

Khánh Thành Nhà Nazarét, ngày 14/01/2017

Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2016.
Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2015.