Sinh Hoạt Cộng Đồng 2015 »
Mừng Lễ Gia Thất, bổn mạng C/T TTHNGD/NU 27/12/2015.

Cộng Đồng Mừng Lễ Vọng Giáng Sinh, ngày 24/12/2015.

CĐCGVN/NU Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn - Ngày Thiện Nguyện Cộng Đồng, ngày 06/12/2015.

CĐCGVN/NU Dâng Thánh Lễ, Đại Hội Giới Trẻ, ngày 06/12/2015.

CĐCGVN-NU Chúc Mừng Bổn Mạng Sơ Cecilia Nguyễn Thị Mạnh Đễ, ngày 22/11/2015.

CĐCGVN-NU Mừng Kính Lễ Chúa Kitô Vua, Bổn Mạng Đoàn Liên Minh Song Tâm, ngày 22/11/2015.

CĐCGVN/NU Dâng Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời, ngày 02/11/2015.

CĐCGVN/NU Dâng Thánh Lễ, Ngày Cầu Nguyện Cho Đời Sống Thánh Hiến, ngày 11/10/2015.

CĐCGVN/NU Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn, Mừng Ngày Hội Ngộ, ngày 20/09/2015.

CĐCGVN-NU Mừng Thọ 60 Năm, Đức Ông Quản Nhiệm Phaolô Nguyễn Minh Tâm, ngày 06/09/2015.

CĐCGVN/NU Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng của Sơ Phụ Tá Mục Vụ Maria Trần Thị Thu Trang RSM, ngày 16/08/2015.

Chương Trình Xây Dựng 2015 - CĐCGVN/NU.

CĐCGVN-NU Mừng Kính Lễ Phêrô và Phaolô - Bổn Mạng Đ.Ô. Phaolô Nguyễn Minh Tâm, ngày 27/06/2015.

Phong Trào Cursillo - Mừng Lễ Bổn Mạng 27/06/2015.

Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Bổn Mạng Ca Đoàn Việt Linh 24/05/2015.

Bữa Cơm Gây Quỹ - Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc, 10/05/2015.

Mừng kính Đức Mẹ Thuyền Nhân, bổn mạng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc 2015.

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam / Nam Úc - Tham dự nghi thức Chúa Phục Sinh 2015.
Mừng Chúc Tết Ban Tuyên Úy - CDCGVN/NU, năm Ất Mùi 2015.
C/T Gói Bánh Chưng Việt Hương 2015 của CDCGVN/NU
Văn Nghệ Giáng Sinh 2014 - Hồng Ân.
C/T TTHNGD-NU Mừng Kính Lễ Thánh Gia Thất, Bổn Mạng Chương Trình 2014
Lễ Mừng Ngày Hội Ngộ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc 2014
* Xem Thêm Hình Sinh Hoạt Ngày Hội Ngộ 2014
Mừng kính Đức Mẹ Thuyền Nhân, bổn mạng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc 2014.

Lễ Mừng Chúa Phục Sinh 2014.

Đoàn TNTT Mừng Bổn Mạng 30 năm.

Hoa Viên Đức Mẹ Thuyền NhânNgày Mừng Khánh Thành Hoa Viên Đức Mẹ Thuyền Nhân - 03/06/2012

Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2019.
Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2018.
Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2017.
Sinh Hoạt Cộng Đồng, năm 2016.