» Hội Ngộ Cộng Đồng Công Giáo Nam Úc, ngày 09/09/2018