MỪNG BỔN MẠNG HỘI ĐẠO BINH ĐỨC MẸ LEGIO MARIAE
VÀ NGHI THỨC TUYÊN HỨA CỦA TÂN BAN MỤC VỤ
CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM – NAM ÚC, NHIỆM KỲ 2018 - 2021
(09-09-2018)

Trong Thánh Lễ mừng kính Bổn Mạng Hội Đạo Binh Đức Mẹ Legio Mariae vào sáng Chúa Nhật, ngày 09 tháng 09 năm 2018, tân Ban Mục Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc đã tiến hành nghi thức tuyên hứa với sự chứng giám của Đức Ông Quản Nhiệm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, Sơ Cecilia Nguyễn Thị Mạnh Đễ OP, Sơ Maria Trần Thị Thu Trang RSM, Phụ Tá Mục Vụ, Hội Đồng Mục Vụ và toàn thể giáo dân trong Cộng Đồng.

Thành phần tân Ban Mục Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc, nhiệm kỳ 2018 - 2021 như sau:

  • Chủ Tịch: Ông Anphôngsô Nguyễn Quang Bình
  • Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Đaminh Võ Thy Xoan
  • Tổng Thư Ký: Bà Maria Nguyễn Thị Thanh Hồng
  • Tổng Thủ Quỹ: Bà Maria Mai Nguyệt Ánh


Qua bài giảng, Đức Ông Quản Nhiệm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm đã chúc mừng Hội Đạo Binh Đức Mẹ trong ngày mừng Bổn Mạng của Hội. Ngài cầu nguyện cho toàn thể hội viên luôn hồn an xác mạnh, luôn trung thành và vâng phục theo ý Chúa trong mọi công việc tông đồ nhằm phục vụ Cộng Đồng, theo gương sáng của Đức Mẹ Maria trong đời sống hằng ngày.

Nhân ngày tuyên hứa của tân Ban Mục Vụ, Đức Ông Quản Nhiệm nhắc nhở các thành viên về sứ vụ được Chúa kêu gọi, tuyển chọn và ủy phái để làm việc tông đồ mục vụ cho Chúa, để cùng với các ban ngành, đoàn thể tích cực hỗ trợ Đức Ông Quản Nhiệm, Ban Tuyên Úy và Hội Đồng Mục Vụ, nhằm thực hiện tốt các hoạt động đem lại lợi ích chung cho mọi giáo dân trong Cộng Đồng, đồng thời xây dựng và phát triển Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc ngày càng vững mạnh trong đức tin và thánh thiện trong đời sống.

Đức Ông Quản Nhiệm cũng nhắn nhủ các thành viên tân Ban Mục Vụ cần phải có lòng can đảm, không sợ hãi, luôn trung kiên để vượt qua mọi chông gai, thử thách, để làm gương sáng đức tin cho những người chung quanh, từ gia đình cho đến Cộng Đồng cũng như ngoài xã hội sống theo lời Chúa Giêsu Kitô dạy dỗ, để làm sáng danh Chúa và luôn biết quy hướng về Chúa trong mọi hành động, luôn thể hiện sự liên kết, hiệp thông trong Cộng Đồng cũng như trong mọi công việc được giao phó.

Tiếp theo bài giảng của Đức Ông là nghi thức tuyên hứa của tân Ban Mục Vụ, với những lời cam kết đã được Đức Ông Quản Nhiệm chấp nhận, để các thành viên bắt đầu sứ vụ mới trong hành trình phục vụ Cộng Đồng, tuyên xưng đức tin và rao giảng Tin Mừng.

Xem Hình