Phát Hành Kỷ Yếu Đức Mẹ Thuyền Nhân 2018

tại Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam-Nam Úc

Vào ngày Chúa Nhật 11.3.2018, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam-Nam Úc cho ra mắt quyển Kỷ Yếu Đức Mẹ Thuyền Nhân 2018, như là một món quà tinh thần cho người tín hữu thuộc Cộng Đồng trong dịp đầu Xuân Mậu Tuất.

Kỷ Yếu Đức Mẹ Thuyền Nhân là sáng kiến của Đức Ông Quản Nhiệm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, nhằm ghi lại các sinh hoạt hằng năm của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Nam Úc. Quyển Kỷ Yếu này được thực hiện bởi Ban Thông Tin-CĐCGVNNU với sự cộng tác của những hỗ trợ viên BTT cùng toàn thể các đoàn thể, ban ngành và cá nhân trong Cộng Đồng.

Với tâm tình hiệp thông trong Chúa Ba Ngôi và qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân, nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn mọi ân sủng cần thiết xuống trên toàn thể Cộng Đồng, đặc biệt trên Đức Ông Quản Nhiệm, Ban Tuyên Úy, Ban Mục Vụ, Hội Đồng Mục Vụ, các đoàn thể, ban ngành và mọi ân nhân đã đóng góp tài sức để thực hiện Quyển Kỷ Yếu Đức Mẹ Thuyền Nhân 2018 này.