CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM - NAM ÚC

Mừng Bổn Mạng Họ Đạo Phaolô
28/1/2018

Thánh Lễ mừng bổn mạng Họ Đạo Phaolô đã được long trọng cử hành vào lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật  ngày 28/1/2018 tại trung tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân do Đức Ông Quản Nhiệm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm chủ tế.

Như mọi năm, các tín hữu trong Họ Đạo Phaolô đã phụ trách phần Phụng Vụ Thánh Lễ với tinh thần sốt sắng và nghiêm trang. Trong bài giảng, Đức Ông mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các tín hữu trong Họ Đạo biết noi gương thánh Phaolô. Cộng đoàn cùng hiệp ý với Đức Ông chủ tế, đã dâng lời nguyện xin tha thiết cho các tín hữu trong Họ Đạo Phaolô sống theo tinh thần thánh bổn mạng truyền dạy, biết yêu quý thánh giá và luôn hiệp nhất, hòa thuận một lòng một ý với nhau và với Giáo Hội.

Rao giảng và tuyên xưng về Thập Giá Chúa Kitô là điều quan trọng trong cuộc đời thánh Phaolô. Thật vậy, chính thánh nhân đã tuyên xưng về tầm quan trọng và ý nghĩa của thập giá qua nhiều thánh thư đặc biệt qua thư gửi tín hữu thành Côlôsse (1,19):

"Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên Thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời".

Xa hơn nữa, điều kiện cần thiết cho việc theo chân Chúa, trở nên môn đệ Đức Giêsu Kitô chính là ‘vác thập giá’ như lời Chúa Giêsu đã phán:

Ai muốn theo tôi thì hãy từ bỏ mình đi, vác Thập Giá của mình và đi theo tôi. Quả thực, ai muốncứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì danh nghĩa Tin Mừng thì sẽ cứu được nó" (Mc 8,34-9,1; xc. Mt 10,38-39; Lc9,23-27). - "Ai không vác lấy Thập Giá của mình và theo tôi thì không xứng đáng với tôi" (Mt 10,38; xc 16,24).

Như thế, thập giá là dấu chỉ của Đức Kitô, là bảng chỉ đường cho bất kỳ ai muốn thật sự theo gương các thánh, đặc biệt thánh Phaolô để tìm tới Đức Kitô. Thập giá xem ra có vẻ nghịch lý đối với tâm trí thực dụng của con người thời đại hôm nay, nhưng nó lại có ý nghĩa thật sâu xa và mang một chiều kích thiêng liêng, nhiệm mầu khó mà thấu hiểu cho cùng.

Thập giá và ơn cứu độ luôn hòa quyện với nhau không rời như thể là hai mặt của một đồng tiền. Qua thập giá, đau khổ, cái chết là thánh giá của niềm vui phục sinh, của ơn cứu độ muôn loài. Thánh Phaolô là một trong những vị thánh đã luôn nhiệt thành và không ngừng can đảm đón nhận thập giá cũng như luôn chuyên tâm rao giảng, tuyên xưng về ý nghĩa của thập giá, của sự khôn ngoan nhiệm mầu này.

Với tâm tình phó thác vào thánh Phaolô che chở, giữ gìn mọi tín hữu trong Họ Đạo Phaolô và qua lời cầu bầu của thánh nhân và Mẹ Maria, xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân cho Họ Đạo và toàn thể Cộng Đồng luôn biết noi gương thánh nhân qua việc đón nhận thánh giá qua việc sám hối tội lỗi của mình, biết hoán cải, canh tân và sống mật thiết với Chúa, cùng liên kết với nhau để mỗi ngày bắt chước thánh Phaolô, trở nên giống Chúa Kitô hơn trong đời sống của mình.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho các tín hữu trong Họ Đạo Phaolô và cho mọi tín hữu trong Cộng Đồng và Giáo Hội hoàn vũ biết noi gương theo ngài, lắng nghe tiếng Chúa gọi, biết yêu quý và đón nhận thánh giá trong hoàn cảnh sống của mình để trung thành theo chân Chúa đến cùng.