CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM - NAM ÚC

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 12.11.2017

Chúa Nhật, 12 tháng 11 năm 2017 là ngày Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc mừng kính các thánh Tử ĐạoViệt Nam. Thánh Lễ do Đức Ông Quản Nhiệm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm chủ tế.

Đối với tín hữu Công Giáo Việt Nam, các thánh Tử Đạo Việt Nam là tấm gương sáng ngời, biểu hiện cho đức tin mạnh mẽ và lòng trung thành tới cùng, dám hy sinh cả mạng sống để nói lên lòng tín thác vào Chúa và tuyên xưng đức tin của mình. Các thánh Tử Đạo đã luôn bền đỗ, kiên trì với đức tin, cho dù đã phải hy sinh mạng sống mình. Các ngài là những gương mẫu tuyệt vời về sự thánh thiện để chúng ta chiêm ngắm và từ đó xác tín điều mà Chúa Giêsu đã mời gọi  các môn đệ noi theo là khả thi: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Thật vậy, qua phép Rửa mọi Kitô hữu đều được thánh hóa và mời gọi nên thánh. Đây là một ơn gọi chung cho mọi tín hữu nhưng cũng là một ơn gọi đặc biệt, cao cả và rất sâu xa cho những người thật sự muốn theo chân Chúa Giêsu Kitô.

Ai ai cũng đều được Chúa mời gọi nên thánh tùy theo bậc sống và hoàn cảnh của mình. Chính vì thế Công Ðồng Vatican II trong Hiến Chế về Giáo Hội đã xác định:  “Mọi Kitô hữu đều được kêu mời và có bổn phận nên thánh và nên trọn lành theo bậc sống mình. (Hiến Chế Tín Lý Giáo Hội; https:// sites.google.com /site/ congdongvatican2/ hien-che-tin-ly-ve-giao-hoi/ chuong-v)

Tuy nhiên, mỗi tín hữu đều có quyền tự do để chọn Chúa hay chọn theo ý riêng tư, ích kỷ của mình. Tùy theo việc sử dụng tự do Chúa ban, người tín hữu hoặc là sống theo đường lối của Chúa và trở nên là thánh nhân trong ngày sau hết, hay là dùng tự do này để chiều theo ý riêng của mình, để  rồi trở nên xa rời Chúa và mãi mãi vẫn là tội nhân.

Trong tâm tình con thảo, lắng nghe những giáo huấn của Chúa Cha nhân lành qua Giáo Hội, mỗi tín hữu đáp trả lại lời mời gọi sống thánh thiện này nhờ ơn Chúa nhưng cũng bằng những nỗ lực của mình, cố gắng sống tốt lành, thánh thiện theo giới hạn và hoàn cảnh cá biệt của từng người.

Nên thánh bắt đầu từ những việc làm thực tế, nho nhỏ nhưng với lòng kiên trì, trung thành sống theo đức tin của mình. Nên thánh là bắt chước dũng khí của các thánh nhân, không để cho sự sợ hãi trước những sự ác, sự dữ đè bẹp mình,  cũng không để cho áp lực của những ý thức hệ đương đại hoặc lối sống tục hóa, vô thần ngày nay làm mình chao đảo rồi bỏ cuộc.
Các thánh, đặc biệt 117 vị thánh Tử Đạo Việt Nam mà Cộng Đồng mừng kính hôm nay  là những gương sáng và là mẫu mực để người tín hữu noi theo nhằm duy trì và phát triển đức tin công giáo của mình ngày thêm sắt son, vững mạnh.

Nguyện xin các thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu và luôn nâng đỡ đức tin của Cộng Đồng chúng con và toàn Giáo Hội. Nguyện xin những hạt giống đức tin mà các thánh đã vun trồng luôn sinh hoa trái tốt đẹp cho Giáo Hội hôm nay cũng như ngày mai để mai này “Nước Cha trị đến”. Amen.