KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN TUYÊN ÚY ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM - ÚC CHÂU

Sau đại lễ Phục Sinh, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc hân hoan chào mừng quý Linh Mục Việt Nam đang coi sóc các Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam từ các tiểu bang về tham dự kỳ họp Tuyên Úy Đoàn Việt Nam - Úc Châu. Tuyên Úy Đoàn mỗi năm họp tại một tiểu bang khác nhau. Năm nay, kỳ họp thường niên Tuyên Úy Đoàn Việt Nam - Úc Châu được tổ chức tại Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân, thành phố Adelaide, từ ngày 24 đến 26 tháng 4 năm 2017.

Thành phần tham dự gồm: Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm (Adelaide),  Linh Mục Phaolô Chu Văn Chi (Sydney), Linh Mục Remy Bùi Sơn Lâm (Sydney), Linh Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Tuyết (Sydney), Linh Mục Phêrô Hoàng Kim Huy SDB (Melbourne), Linh Mục Giuse Trần Ngọc Tân SSS (Melbourne), Linh Mục Đặng Nhật Trường CSsR (Melbourne), Linh Mục Phêrô Bùi Xuân Mỹ (Canberra) và Linh Mục Giuse Vũ Minh Nguyên SVD (Brisbane).

Quý Cha về họp đã cùng dâng Thánh Lễ cho Cộng Đoàn vào tối Thứ Hai(24/4), Thứ Ba (25/4) và sáng Thứ Tư (26/4) trước khi chấm dứt chương trình họp và hội thảo vào buổi trưa cùng ngày.

Mặc dù rất bận rộn với chương trình nghị sự dầy đặc, quý Cha cũng đã cố gắng thu xếp để có cuộc tiếp xúc thân tình, cởi mở và một bữa ăn vui vẻ với Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc vào chiều ngày Thứ Ba, 25 tháng 4 năm 2017 tại Nhà Nazareth, Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân Pooraka.

Trong dịp nầy, hai Sơ Phụ Tá Mục Vụ và Ban Mục Vụ cũng đã bày tỏ tinh thần hiệp thông và gắn kết chặt chẽ của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc với các hoạt động của Tuyên Úy Đoàn Úc Châu, cũng như qua các sinh hoạt của Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam - Nam Úc, với sự dìu dắt tận tụy và lòng quảng đại, hy sinh của vị chủ chăn là Đức Ông Quản Nhiệm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm.

Con đường dấn thân của Tuyên Úy Đoàn cũng như quý Linh Mục luôn có nhiều khó khăn và thử thách qua sứ vụ mà Giáo Hội đã tín thác. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn tràn muôn hồng ân cần thiết xuống trên quý Cha. Nguyện xin ánh sáng Phục Sinh của Chúa Kitô là nguồn soi dẫn, giúp các ngài luôn vui tươi và kiên định trong đức tin, sáng suốt trong hành động cùng chân thành trong đức ái, để dìu dắt đoàn chiên Chúa. Qua sự chăm sóc và hướng dẫn của các ngài, xin cho các Kitô hữu biết lấy lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời sống đức tin của mình trong cuộc hành trình tiến về Quê Trời.

Hội tụ về đây Tuyên Úy Đoàn,
Dấn thân vì sứ vụ Chúa ban.
Dẫn dắt đoàn chiên theo Thánh ý,
Hướng về trọng trách phải cưu mang.
Đức tin tỏa sáng - toàn dân Chúa…
Cùng nắm tay nhau bước lên đàng.
Con thuyền Giáo Hội luôn vững tiến,
Cho dẫu chông gai, mãi bình an!


.