LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
MỪNG KÍNH BỔN MẠNG HỌ ĐẠO MÔNG TRIỆU

Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được Đức Ông Quản Nhiệm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm cử hành vào lúc 7 giờ tối Thứ Ba, ngày 15 tháng 8 năm 2017 tại Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam-Nam Úc với sự tham dự nhiệt thành, sốt sắng của các giáo dân trong ngày lễ trọng nầy.

Qua bài giảng, Đức Ông đã nhấn mạnh đến sứ mệnh của Đức Mẹ trong hành trình nhập thể để cứu chuộc của Chúa Giêsu. Với đức tin mạnh mẽ và lòng phó thác, vâng phục, Đức Mẹ Maria là tấm gương sáng ngời cho tất cả mọi người Kitô hữu noi theo. Chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ, luôn bền đỗ trong đức tin và biết sống tín thác vào Chúa. Đức Mẹ lên trời để mọi người Kitô hữu biết sống với tâm tình kính mến và cậy trông vào Chúa và qua lời cầu bầu của Đức Mẹ, Chúa sẽ ban mọi ơn lành cho Cộng Đồng chúng ta, để mọi giáo dân cùng hiệp thông và hướng về tình yêu Thiên Chúa, qua mẫu gương của Đức Mẹ Maria.

Trong Thánh Lễ sáng Chúa Nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2017, Đức Ông Quản Nhiệm đã dùng bài Phúc Âm “Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá” để dẫn giải về quyền năng của Thiên Chúa trên thiên nhiên và trên sự dữ. Quyền năng của Chúa không phải chỉ ở những phép lạ mà quyền năng của Chúa luôn hiện diện trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy cùng đồng hành với Giáo Hội và hâm nóng đức tin của mình, không nao núng, sợ hãi trước mọi sự dữ. Người Kitô hữu luôn biết cảm tạ Chúa, hướng về Chúa và đến với Chúa để được Chúa nâng đỡ, soi sáng, hướng dẫn; để đức tin thêm bền đỗ; để bước theo Chúa và luôn trung thành với Chúa; để can đảm, kiên trì vượt qua mọi khó khăn và khôn ngoan trong sự ứng xử. Mừng Kính Đức Mẹ Lên Trời, Cộng Đồng cầu nguyện cho Họ Đạo Mông Triệu và tất cả mọi người chúng ta biết trung thành với Chúa, biết noi gương vâng phục và luôn đặt hết niềm tin vào Chúa của Đức Mẹ, để chung hưởng ơn phúc với Đức Mẹ và để có được sự bình an trong cuộc sống. Sau đó, Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ cũng đã có lời chúc mừng Họ Đạo Mông Triệu, đặc biệt là Sơ Maria Trần Thị Thu Trang RSM, Phụ Tá Mục Vụ để xin Đức Mẹ Maria là ngôi sao dẫn đường cho Sơ trong cuộc đời tận hiến, phục vụ và giúp đỡ mọi người đến gần Chúa hơn.

Sau Thánh Lễ, là phần cắt bánh mừng Bổn Mạng Sơ Maria Trần Thị Thu Trang RSM. Sau đó, Họ Đạo Mông Triệu đã cùng chung vui tiệc mừng Bổn Mạng Họ Đạo, với sự hiện diện của Đức Ông Quản Nhiệm, Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ. Các tín hữu trong Họ Đạo Mông Triệu đã đóng góp rất nhiều công sức cho bữa tiệc thêm phần vui vẻ, phấn khởi, với chương trình văn nghệ góp vui thật phong phú và những món ăn thật ngon miệng.

Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa! Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ, tuôn tràn đầy ơn sủng xuống trên Đức Ông Quản Nhiệm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, Ban Tuyên Úy, Ban Mục Vụ, Hội Đồng Mục Vụ, đặc biệt là Sơ Phụ Tá Mục Vụ Maria Trần Thị Thu Trang RSM và các tín hữu Họ Đạo Mông Triệu cũng như tất cả giáo dân thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam-Nam Úc, để mọi người càng vững mạnh trong đức tin với tinh thần hy sinh phục vụ; trong tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa Ba Ngôi và theo mẫu gương vâng phục luôn tỏa sáng của Đức Mẹ Maria.

Xem Hình