Ca Đoàn Phaolô Lộc Mừng Bổn Mạng

Như thường lệ, Ca Đoàn Phaolô Lộc mừng Bổn Mạng hằng năm. Năm nay Ca Đoàn mừng Bổn Mạng vào ngày Chúa Nhật 12/2/2017. Một cách đặc biệt, Ca Đoàn chịu trách nhiệm Phụng Vụ Thánh Lễ sáng Chúa Nhật 12/2/2017 và có tiệc ăn mừng sau Thánh Lễ tại Nhà Nazarét.

Ca Đoàn Phaolô Lộc là một trong ba ca đoàn của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam- Nam Úc. Nhìn lại lịch sử Cộng Đồng, ngay từ những ngày đầu của Cộng Đồng vào cuối thập niên 80, Ca Đoàn Phaolô Lộc phục vụ Thánh Nhạc trong những Thánh Lễ 5giờ chiều. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng Ca Đoàn vẫn kiên trì phục vụ đều đặn Thánh Lễ chiều Chúa Nhật cho Cộng Đồng. Đây là một nét son của Ca Đoàn Phaolô Lộc và là bằng chứng của việc noi theo gương sáng trung thành của thánh Phaolô Lộc, vị quan thầy của mình trong việc kiên trì phục vụ Cộng Đồng qua Thánh Nhạc.

Theo tài liệu của trang mạng ‘tinmung.net’, thánh Phaolô Lộc có tên là  Lê Văn Lộc, sinh năm 1830 tại An Nhơn, Gia Ðịnh. “Linh mục Phaolô Lộc bị xử trảm ngày 13/02/1859 tại Gia Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô X suy tôn chân phước cho cha Phaolô Lê Văn Lộc ngày 02-05-1909. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 13/02.”

Ngược dòng thời gian, nhìn lại gương sáng của thánh Phaolô Lộc cho ta thấy sự trung thành và quyết tâm theo Chúa tới cùng mặc cho những gian nan thử thách và ngay cả cái chết cũng không làm thánh nhân sợ hãi. Thánh nhân vẫn tiếp tục hoạt động tông đồ (t.d. huấn luyện chủng sinh, giảng dạy giáo lý cho các tân tòng , làm các việc bác ái...)  và ngài đã trung thành tới cùng để làm chứng cho Chúa Kitô và bảo vệ đức tin Công Giáo của mình.

Nguyện xin thánh Phaolô Lộc cầu bầu với Thiên Chúa để ban thêm ân sủng đức tin cho Cộng Đồng, đặc biệt cho mọi thành viên thuộc Ca Đoàn Phaolô Lộc luôn biết trung thành trong việc sống đức tin cũng như  biết can đảm tuyên xưng và rao truyền đức tin chân chính cho mọi người trong môi trường Cộng Đồng và xã hội.

Nguồn: Loc_PhaoloLeVan.htm

Xem Hình