CHIỀU KÍCH CUỘC SỐNG

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A
Ga 6:51-58

Anh chị em thân mến,

Chúng ta được dựng nên để sống với Chúa và với nhau. Chúng ta không bao giờ hoàn toàn tách biệt với người khác, với xã hội. Người khác luôn hiện diện với chúng ta. Sự hiện diện của người khác là một điều cần thiết cho chúng ta, bởi vì chúng ta cần sự nâng đỡ của họ về vật chất cũng như tinh thần. Sự hiện diện của họ đem đến sức sống cho chúng ta.

Người khác hiện diện diện với chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Họ hiện diện bằng xương bằng thịt trực tiếp trước mặt chúng ta. Họ cũng có thể hiện diện với chúng ta bằng những hình ảnh hay những vật lưu niệm. Chính vì thế mà cho dù những người thân yêu của chúng ta đã đi xa hay đã qua đời, họ vẫn hiện diện với chúng ta qua hình ảnh của họ để lại hay những vật lưu niệm có liên quan đến họ. Hình ảnh hay vật lưu niệm nhắc nhở và đưa tâm trí cùng cảm xúc chúng ta về với những người mà chúng ta nhớ đến.

Trong khung cảnh này, Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa là những vật lưu niệm hữu hình để Chúa Giêsu Kitô hiện diện với chúng ta. Bánh và Rượu hoá thành Mình Máu Thánh Chúa không phảichỉ là vật lưu niệm bình thường, nhưng còn hơn nữa, đó chính là Chúa Giêsu Kitô hiện diện với chúng ta qua hình thức bí tích, hình thức vật liệu, hình thức dấu chỉ cụ thể để chúng ta biết rằng Ngài luôn ở với chúng ta và chúng ta nhớ đến Ngài.

Chúng ta biết rằng con người luôn cần những dấu hiệu cụ thể, hữu hình để nhớ đến nhau. Nếu không có những dấu hiệu đó, con người sẽ dần dà quên đi những người mà mình đã từng một thời yêu mến. Câu tục ngữ: “Xa mặt cách lòng” là một kinh nghiệm khôn ngoan của người xưa để lại trong ngôn ngữ chúng ta. Đó là sự kết tinh từ kinh nghiệm về hiện tượng quên lãng của con người đối với nhau, khi không có những dấu hiệu cụ thể để nhắc nhở họ.

Chắc chắn, chúa Giêsu Kitô hiểu thấu được khía cạnh tâm lý về sự quên lãng và việc nhớ đến nhau qua dấu hiệu cụ thể, nên Chúa đã thiết lập Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa để hiện diện thường xuyên với chúng ta cho đến ngày tận thế. Bí Tích này là dấu chỉ cụ thể, thực sự về lòng trung thành của Ngài và việc Ngài giữ lời hứa với các môn đệ: “Này đây, Thầy ở cùng anhem mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).

Khi thiết lập Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa hay còn gọi là Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu nói rằng: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”(Lc 22:19). Các môn đệ và toàn thể Giáo Hội trung thành tuân giữ lệnh truyền này và cử hành Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa tức là Thánh Lễ thường xuyên trên toàn thế giới. Việc cử hành Bí Tích Thánh Thể không phải chỉ là để nhớ đến Chúa trong ý thức và cảm xúc của mình mà thôi, nhưng còn là nhớ đến mọi giáo huấn của Ngài và thực thành các giáo huấn đó. Nói cách khác, nhớ đến Chúa là sống như Chúa và kết hợp với Chúa đến độ thân thiết như thánh Phaolô xác quyết rằng: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi (Gl 2:20).

Khi cử hành Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta được rước Chúa vào lòng mình qua việc rước lễ, tức là ăn Thịt và uống Máu Chúa như Chúa đã nói trong Tin Mừng. Ăn Thịt và uống Máu Chúa qua việc rước lễ là đón nhận của ăn thức uống thần linh để nuôi sống linh hồn chúng ta trên con đường đi về Đất Hứa Quê Trời. Ngày xưa, khi dân Do Thái lữ hành trong 40 năm trong sa mạc, Chúa đã nuôi dưỡng họ bằng bánh bởi trời, tức là manna. Họ đã đón nhận sức sống từ manna cho đến khi về được Đất Hứa. Chúng ta là dân Do Thái mới. Chúng ta được nuôi duỡng bằng bàn tiệc Lời Chúa và và bàn tiệc Mình Máu Thánh Chúa trong cuộc hành trình dương thế. Như thế, chúng ta không đi một mình nhưng có Chúa hiện diện và cùng đi với chúng ta trên mọi nẻo đường xuyên qua thời gian và không gian.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa nói lên cho chúng ta biết rằng Chúa muốn chúng ta kết hiệp sâu xa với Chúa để được sống trọn vẹn. Chúa nói rất rõ: Ai ăn thịt và uống máu Chúa sẽ được sống muôn đời (Ga 6:54). Sự sống thân xác sẽ chấm dứt, nhưng Chúa sẽ cho thân xác chúng ta sống lại để cùng linh hồn chúng ta sống muôn đời trong quan hệ tình yêu của Chúa. Chúng ta sẽ được Chúa yêu mến, được Chúa hiểu, thông cảm, an ủi chúng ta mãi mãi muôn đời. Một mặt máu Chúa đổ ra để rửa sạch tội lỗi chúng ta. Mặt khác máu Chúa lại thức uống cùng với của ăn là Mình Chúa để làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Qua Bí Tích Thánh Thể, hay còn gọi là Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta được gìn giữ trong quan hệ yêu thương của Chúa.

Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa là một cuộc truyền sinh. Mỗi Thánh Lễ là một cuộc truyền sinh, vì chính Chúa Giêsu Kitô thông truyền sự sống của Ngài cho chúng ta. Từ đó, chúng ta được đưa vào sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa: Cha, Con và Thánh Thần, vì Ba Ngôi Thiên Chúa luôn hiện diện trong mọi hoạt động của một Thiên Chúa. Trong Thánh Lễ, chúng ta dâng bánh và rượu cùng tất cả cuộc sống của mình và Giáo Hội lên Chúa Cha, qua Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần dùng quyền năng để làm cho Ngôi Hai nhập thể, làm cho Chúa Giêsu Kitô sống lại và làm cho bánh rượu trở nên Mình Máu Chúa Kitô để cho chúng ta lãnh nhận và được sống với Chúa ở đời này và đời sau.

Vì Chúa là tình yêu, nên con người chỉ có thể đón nhận được tình yêu và sự sống vĩnh cửu của Chúa khi con người đến với Ngài. Họ đến với Ngài bằng đức tin, bằng việc tham dự Thánh lễ và đón nhận Mình máu Thánh Chúa; đồng thời họ phải thực hành trách nhiệm thông truyền sự sống cho người khác bằng tình yêu và sự giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa cho chúng ta suy nghĩ về lệnh truyền của Chúa. Chúa Giêsu Kitô nói: “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22:19). Điều này có nghĩa là chúng ta cử hành Thánh Lễ để nhớ đến Chúa, để đón nhận Mình Máu Thánh Ngài, và để thông truyền sự sống như Ngài. Do đó, Thánh Lễ luôn mời gọi chúng ta sống theo con đường của Chúa, tức là đem đến sự sống cho tha nhân, khi chúng ta giúp đỡ người có nhu cầu bằng vật chất, khi chúng ta thăm viếng, an ủi, khích lệ, chia sẻ điều hay lẽ phải với người khác. Khi làm tất cả những điều đó vì tình yêu Chúa Kitô và vì lòng bác ái đối với tha nhân, chúng ta thông truyền sự sống cho tha nhân. Như thế, chúng ta thực sự thi hành lệnh truyền của Chúa là: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.”

Hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa Giêsu Kitô vì tình yêu của Ngài qua việc Ngài truyền lại cho chúng ta Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa, để chúng ta được sống với Chúa và sống với nhau trong tình yêu. Xin cho chúng ta biết quý trọng Mình Máu Thánh Chúa. Từ đó, chúng ta noi gương Chúa Giêsu Kitô để yêu thương, phục vụ và xây dựng tình hiệp thông trong Giáo Hội và trong xã hội chung quanh.