ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

Lễ dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh
Lc 2:22-40

Anh chị em thân mến,

Chúng tacùng nhau mừng kính việc Chúa Giêsu được dâng vào Đền Thờ thành Giêrusalem. Ngài thuộc về Thiên Chúa Cha và đến thế gian để thi hành ý Chúa và thực hiện chương trình cứu độ nhân loại.

Việc Chúa được dâng trong đền thờ thành Giêrusalem cho thấy mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu Kitô bao trùm hết mọi phương diện, kể cả việc giữ luật của một dân tộc. Chúa Giêsu chia sẻ thân phận loài người về mọi phương diện ngoại trừ tội lỗi. (Dt 2:17-18; 4:16).

Qua việc được dâng vào đền thờ, Chúa Giêsu tuân giữ luật Chúa truyền qua ông Môsê. Từ đó, Ngài là ánh sáng soi vào mọi nơi chốn của trần gian. Ngài chutoàn lề luật để rồi sau này Ngài soi sáng cho việc giữ luật với tinh thần yêu thương và cảm thông theo hoàn cảnh của từng người. Luật lệ cần thiết cho trật tự xã hội để điều hòa bổn phận và quyền lợi của cá nhân đối với tập thể, tập thể đối với cá nhân, giữa các nhóm với các nhóm và giữa cá nhân với nhau. Tuy nhiên luật lệ chỉ có đem đến hiệu quả tốt đẹp cho con người, khi được áp dụng phù hợp với từng hoàn cảnh riêng biệt của từng cá nhân hay từng nhóm người. Dưới ánh sáng Chúa Kitô, người tín hữu giữ luật với tinh thần yêu thương và cảm thông như Chúa đã làm.

Trong thời gian Chúa Giêsu rao giảng, Ngài thường gặp căng thẳng với nhóm Pharisêu và các kinh sư, bởi vì cách hiểu luật và giữ luật của Ngài khác quan điểm và lối sống của họ. Trong khi những người thông thái về luật lệ chú trọng về mặt hình thức và giữ luật lệ chi li đến độ cứng nhắc, thiếu linh động uyển chuyển theo hoàn cảnh con người, thì Chúa Giêsu rao giảng và thực hành yêu thương. Cách thực hành luật lệ của Chúa luôn chứa đựng yêu thương. Do đó, lối hành xử của Ngài luôn thích ứng với hoàn cảnh riêng của từng cá nhân Ngài gặp gỡ. Đó cũng là lý do tại sao dân chúng tuôn đến với Ngài, vì nơi Ngài họ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa.

Mọi luật lệ phù hợp với giáo huấn của Chúa và phù hợp với luật tự nhiên nằm trong bản tính loài người, thì đó là ý Chúa. Chúa không nói trực tiếp cho từng cá nhân, nhưng Ngài bày tỏ thánh ý của Ngài qua các phương tiện tự nhiên trong thế giới loài người và vũ trụ thiên nhiên.

Theo luật Môsê, mọi con trai đầu lòng đều được thánh hiến, dành riêng cho Chúa, thuộc hoàn toàn về Chúa. Đối với người Kitô hữu, Chúa Giêsu Kitô đã kiện toàn luật này qua việc thiết lập Bí Tích Rửa Tội. Từ đây, không phải chỉ con trai đầu lòng, nhưng tất cả mọi con trẻ sinh ra đều được dâng cho Chúa, được thánh hiến qua Bí Tích Rửa Tội, để thuộc về Chúa và làm con cái Chúa.

Trong địa vị làm con cái Chúa, chúng ta đều được kêu gọi để nên thánh vì Chúa là Đấng Thánh. Chính Chúa Giêsu đã từng dạy dỗ các mộn đệ và chúng ta: “anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5:48).

Vì là con cái Chúa nên tuy chúng ta ở trong thế gian, chúng ta không thuộc về thế gian này. Trái lại, chúng ta thuộc về Thiên Chúa. (Ga 15:18-19) Chúng ta đang lữ hành tiến về Quê Trời. Thế gian chỉ là quán trọ tạm thời cho chúng ta mà thôi.

Trong Tin Mừng, chúng ta được biết Đức Mẹ Maria và thánh Giuse dâng lễ vật là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Đây là lễ vật của người nghèo, vì chỉ có người giàu mới có tiền mua chiên để làm lễ vật. Dầu vậy, lễ vật giàu hay nghèo không quan trọng; điều quan trọng là tấm lòng chân thành thi hành ý muốn của Chúa và tôn thờ Ngài. Thư gửi tín hữu Do Thái cho thấy Chúa Giêsu Kitô đến trần gian là để làm theo ý Thiên Chúa và dùng chính bản thân mình làm lễ tế. “Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.” (Dt 10:10) Đức Mẹ Maria, thánh Giuse và chính Chúa Giêsu luôn thành tâm thực hành thánh ý Thiên Chúa.Chúng ta cầu xin cho mình được tôn thờ Chúa với hết tâm hồn và quyết tâm thi hành ý Chúa trong cuộc sống mình.

Trong Tin Mừng chúng ta thấy có ông Simêon và bà Anna. Hai người này là những người cao niên;họ là những người công chính hết lòng thờ phượng Chúa. Họ luôn thực hành ý Chúa qua việc giữ luật Môsê. Họ chờ mong chờ mong gặp gỡ Đấng Cứu Độ. Khi tiếp xúc với Hài Nhi Giêsu, họ nhận ra ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ngài chính Đấng Cứu Độ và là ánh sáng cho mọi người. Tâm hồn họ phấn khởi hân hoan như những nhà chiêm tinh từng kính bái Ngài. Ông Simêon mãn nguyện và sẵn sàng an bình ra đi khỏi trần thế bất cứ lúc nào. Trần thế không còn gì để quyến luyến bởi vì khao khát được chiêm ngắm Đấng Cứu Độ đã đem lại thỏa mãn sâu xa cho tâm hồn của ông. Về phía chúng ta cũng vậy, nếu thành tâm tìm kiếm Chúa, khao khát Chúa, thì chắc chắn một lúc nào đó, Chúa cũng cho chúng ta được vui hưởng bình an hạnh phúc sâu xa.

Khi mừng lễ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, chúng ta xin Chúa cho mình được ý thức về chức vị làm con cái Chúa. Qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta đã được dâng cho Chúa và thuộc về Chúa. Xin cho chúng tasống xứng đáng là con cái Chúa và thờ phượng Ngài với tất cả tấm lòng chân thành.