SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO

Lễ Chúa Thăng Thiên
Mt 28:16-20

Anh chị em thân mến,

Trước khi Chúa Giêsu lên trời, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28: 18-20).

Lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu gồm 5 điểm quan trọng. Trước hết, Ngài nói rằng Ngài được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Qua câu nói này, Chúa Giêsu xác định rằng Ngài có toàn quyền trên vũ trụ vạn vật. Ngài là Đấng Toàn Năng, có thể làm được mọi sự. Ngài cho các môn đệ thấy rằng Ngài là vị Thầy của họ có mọi quyền năng để giúp đỡ họ khi họ cần đến Ngài. Với một chỗ dựa vững chắc như thế, họ được an lòng và vững mạnh trong đức tin để làm nhiệm vụ Ngài trao phó. Ngài phải cho họ thấy rằng Ngài là Đấng đáng tin cậy về mọi phương diện để họ được an tâm. Bởi vì, khi đến với Ngài, có mấy môn đệ vẫn còn hoài nghi, mặc dầu Chúa đã dùng nhiều cách thức để cho họ thấy rằng Ngài đã chiến thắng sự chết và sống lại vinh hiển.

Thứ hai, sau khi xác định bản thân và quyền năng của mình, Chúa Giêsu trao cho họ sứ vụ phải làm. Họ phải ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Trong việc làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, người rao giảng Tin Mừng cần phải ý thức sâu xa vai trò môn đệ của mình. Các Tông Đồ thời xưa phải luôn gắn kết với Chúa Giêsu Kitô trong sự cầu nguyện, trong sự học hỏi, tìm hiểu mọi điều liên quan đến đời sống và giáo huấn của Chúa. Nói cách khác, họ phải sống như Chúa Giêsu Kitô sống. Họ phải thực hành những gì họ học hỏi được từ giáo huấn của Ngài và nhất là từ gương sáng của Ngài. Họ phải trải rộng tình thương của họ đến với mọi người. Các Tông Đồng đã sống theo điều đó và đã trung thành với Chúa cho đến chết.

Thứ ba, họ phải cử hành Bí Tích Rửa Tội cho những người đón nhận đức tin. Bí Tích Rửa Tội quan trọng, vì nhờ đó, người tín hữu được tha tội, được làm con cái Chúa, được gia nhập vào Giáo Hội là Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô, được kêu gọi sống thánh thiện vì Chúa Giêsu Kitô là Đấng Thánh.

Thứ bốn, các Tông Đồ phải dạy những người tín hữu về giáo huấn của Chúa Giêsu Kitôn và sống theo giáo huấn đó. Việc theo Chúa không phải chỉ là chấp nhận có Chúa và chịu phép rửa mà thôi, nhưng cần phải sống những gì Chúa dạy. Bởi vì căn bản của việc Chúa xuống thế làm người là để cứu độ nhân loại khỏi vòng tội lỗi và được sống trong sự thánh thiện và tình yêu của Thiên Chúa. Do đó, người tín hữu phải sống theo đường lối Chúa dạy, thì mới nên thánh như Chúa là Đấng Thánh, mới có tình yêu như Chúa là tình yêu. Chính Chúa Giêsu đã dạy rằng: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48).

Thứ năm, Chúa nói rằng Ngài ở với các môn đệ cho đến ngày tận thế. Nói xong Ngài lên trời. Một mặt Ngài nói ở với các ông mọi ngày, một mặt Ngài lại rời xa các ông. Điều này cho thấy rằng, Ngài rời xa các ông về phương diện hình hài thể xác, nhưng lại hiện diện cách vô hình với các ông. Cho nên, Chúa lên trời không phải là để lìa xa nhưng là để hiện diện với Giáo Hội ở mọi nơi và mọi lúc.

Lệnh truyền cho các môn đệ thời xưa cũng là lệnh truyền cho cả Giáo Hội và cả chúng ta nữa. Đó là lệnh truyền rao giảng Tin Mừng và làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta có bổn phận làm cho muôn dân trở thành môn đệ, bắt đầu từ gia đình chúng ta. Muốn giúp cho người khác biết Chúa Giêsu Kitô và trở thành môn đệ của Ngài, chúng ta cần phải sống tư cách môn đệ của mình. Lời nhắn nhủ của Chúa nhắc nhở chúng ta phải luôn nhìn lên Chúa Giêsu Kitô để sống theo gương sáng của Ngài và lời Ngài dạy. Là người môn đệ, chúng ta cần phải gắn bó với Thầy của mình. Sự gắn bó cần thiết để nuôi dưỡng tình yêu, đức tin và niềm hy vọng của mình. Nếu như thể xác cần ăn uống để sinh tồn và hoạt động, thì đời sống tâm linh của chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu cũng cần phải gắn bó với Ngài để được nuôi dưỡng bằng lời của Ngài, Mình Máu Thánh Ngài, ân sủng của Ngài và gương sáng của Ngài. Khi sống tư cách người môn đệ, chúng ta mới có thể giúp cho người khác trở thành môn đệ của Chúa. Đối với những người có đã có đức tin, lối sống môn đệ của chúng ta là sự khích lệ lớn lao cho họ để họ sống đức tin của mình. Chúng ta cũng cần phải học biết về giáo huấn của Chúa luôn mãi để giúp cho người khác biết về Chúa, đặc biệt là con cái cháu chắt của mình.

Chúng ta nhớ lại rằng khi chịu phép rửa tội, chúng ta được trao một ngọn nến cháy sáng để tượng trưng cho đức tin. Chúng ta được nhắc nhở rằng hãy gìn giữ ngọn lửa đức tin sáng mãi cho đến ngày ra trước tòa Chúa. Hôm nay, lệnh truyền của Chúa về việc cử hành Bí Tích Rửa Tội giúp chúng ta suy nghĩ về phép rửa tội của mình. Chúng ta nhớ đến vị trí của chúng ta là con cái Chúa, và như thế chúng ta cần phải sống như con cái của Chúa chứ không phải là con cái của thế gian. Chúng ta cũng được nhắc nhở rằng mình là thành phần của Giáo Hội. Do đó, chúng ta cần phải yêu mến Giáo Hội, cầu nguyện cho Giáo Hội, xây dựng Giáo Hội bằng đời sống của mình. Chúng ta không chỉ yêu mến Giáo Hội khi thành công, nhưng còn yêu mến Giáo Hội khi Giáo Hội gặp khó khăn.

Điều quan trọng là chúng ta biết rằng mỗi người và cả Giáo Hội không hoạt động một mình, nhưng có Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong mọi sinh hoạt của chúng ta như Ngài đã hứa. Xin cho chúng ta thực hành mệnh lệnh của Chúa là làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Ngài, nhờ đó mọi người được đó nhận ơn cứu độ.