LIÊN ĐỚI VỚI NHÂN LOẠI

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Mt 3:13-17

Anh chị em thân mến,

Chúng ta được biết rằng Chúa Giêsu Kitô sống đời sống ẩn dật ba mươi năm tại làng Nadarét. Hết thời gian đó, Ngài bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng với việc Ngài đến chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả. Hành động của Chúa Giêsu Kitô cho thấy Ngài bày tỏ sự liên đới mật thiết với loài người tội lỗi mặc dầu Ngài vốn vô tội.

Theo Tin Mừng cho biết, thì Gioan Tẩy Giả không dám làm phép rửa cho Chúa Giêsu, vì ông biết rằng Ngài cao trọng hơn ông, mặc dầu Chúa Giêsu xuất hiện rao giảng sau ông.Bởi vậy, Gioan mới nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi” (Mt 3:14-15). Tuy nhiên, chúng Giêsu cho biết là lúc này cần phải làm như thế để giữ trọn đức công chính, nghĩa là để vâng theo thánh ý của Thiên Chúa Cha.

Phép rửa của Gioan Tẩy Giảkhông có khả năng tha tội, vì ông không phải là Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội mà thôi (Mc 2:7; Lc 5:21). Phép rửa của ông chỉ là một dấu hiệu bề ngoài giúp cho người ta biểu lộ lòng sám hối của họ. Có bên trong thì cũng phải có bên ngoài, bởi vì không ai có thể nhìn thấy bên trong tâm hồn của một cá nhân; người ta chỉ dựa vào hành vi bên ngoài để hiểu lòng của người đó mà thôi. Hơn nữa, dấu hiệu bên ngoài cũng giúp người sám hối thực sự quyết tâm nhìn nhận tội lỗi và canh tân đời mình. Chúa Giêsu chịu phép rửa không phải vì Ngài có tội nên cần phải sám hối, nhưng Ngài chịu phép rửa là để cho người ta thấy rằng Ngài chia sẻ thân phận con người với họ, Ngài không xa cách họ. Ngài muốn đứng chunghàng ngũ với họ để từ đó cứu độ họ từ bên trong. Sau này khi Ngài lập phép Rửa Tội, thì bấy giờ Phép Rửa Tội đó mới có khả năng tha tội, bởi vì chính Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong các dấu hiệu của Phép Rửa Tội để ban ơn tha thứ tội lỗi.

Trong biến cố Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Tin Mừng trình bày cho chúng ta về sự hiện diện của cả Ba Ngôi Thiên Chúa: Cha, Con và Thánh Thần. Điều này cho chúng ta biết rằng công cuộc cứu chuộc nhân loại là của cả Ba Ngôi Thiên Chúa, vì Ba Ngôi không tách lìa khỏi nhau, mặc dầu Chúa Giêsu Kitô xuất hiện cách nổi bật hơn. Tiếng Chúa Cha từ trời phán xuống xác định rằng Chúa Giêsu là Con yêu dấu, bởi vì Chúa Giêsu làm đẹp lòng Chúa Cha. Chúa Giêsu làm đẹp lòng Chúa Cha bằng cách vâng theo ý Chúa Cha để nhập thể làm người, và bây giờ đứng chung với nhân loại tội lỗi để bày tỏ tình thương, sự gần gũi và từ đó cứu độ họ. Bên cạnh đó, Chúa Thánh Thần luôn ở với Chúa Giêsu để hướng dẫn Ngài. Mặc dầu Ba Ngôi Thiên Chúa bằng nhau, nhưng trong thân phận làm người, Chúa Giêsu khiêm nhường vâng theo thánh ý Chúa Cha và làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sau khi lãnh nhận phép rửa của Gioan, chính Chúa Thánh Thần hay Thần Khí hướng dẫn Chúa Giêsu vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ (Mt 4:1; Mc 1:12; Lc 4:2).

Qua việc chịu phép rửa của ông Gioan tại sông Giođan, Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ rao giảng công khai của mình. Trong thời gian Chúa Giêsu rao giảng cho đến khi Ngài trải qua cuộc khổ nạn, phục sinh và lên trởi, Ngài vẫn luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Đối với chúng ta, khi chúng ta chịu phép Rửa Tội, chúng ta được tha tội tổ tông và tội riêng của mình (còn gọi là tội cá nhân hay tội mình làm). Khi đó, chúng ta hoàn toàn trong sạch, thánh thiện, và là con cái yêu dấu của Chúa. Tuy nhiên, vì mang bản tính nhân loại và có tự do nên chúng ta vẫn còn nghiêng chiều về tội lỗi. Do đó, Bí Tích Giải Tội là phương tiện cần thiết để chúng ta được giao hòa với Chúa, mỗi lần chúng ta vấp ngã và phạm tội, mỗi lần chúng ta xúc phạm đến sự thánh thiện của Chúa, mỗi lần chúng ta làm cho hình ảnh của Chúa trong chúng ta rạn nứt hay lu mờ đi, mỗi lần chúng ta làm gãy đổ tương quan yêu thương với Chúa.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta luôn cần Chúa Thánh Thần hướng dẫn để chúng ta có thể làm theo thánh ý Chúa Cha. Chúng ta cần học theo mẫu mực khiêm nhường của Chúa Giêsu để bỏ ý riêng mình mà theo ý Chúa Cha, để đem ý riêng mình phục vụ cho ý Chúa Cha. Khi chúng ta làm theo ý Chúa Cha, chúng ta cũng làm đẹp lòng Chúa Cha như Chúa Giêsu đã làm gương.

Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa và ban sự sống. Ngài luôn hoạt động để thánh hóa mọi sự. Khi chịu phép Rửa Tội, chúng ta nhận lãnh Chúa Thánh Thần, để Ngài thánh hóa và biến đổi chúng ta thành tạo vật mới, thành con cái Thiên Chúa. Cũng vậy, trong Thánh Lễ, Linh Mục luôn cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống để biến đổi bánh và rượu thành Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Trong Bí Tích Thêm Sức, Chúa Thánh Thần cũng ngự xuống để biến đổi chúng ta thành những chứng nhân cho Chúa Giêsu Kitô.

Hôm nay, khi chúng ta mừng kính việc Chúa Giêsu Kitô chịu phép Rửa, chúng ta cũng nhớ lại rằng Thiên Chúa Cha đã gửi Chúa Thánh Thần xuống để tấn phong Chúa Giêsu Kitô làm Đấng Thiên Sai và Cứu Độ (Cv 10:38). Chúng ta cũng xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần ngự xuống trên chúng ta để thánh hóa và biến đổi chúng ta thành những chứng nhân cho Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần sửa lại mọi sự trong ngoài để chúng ta luôn vâng theo thánh ý Chúa Cha. Như thế, chúng ta sẽ được xứng đáng là con cái yêu dấu của Thiên Chúa.