SỨ VỤ HIỆP THÔNG

Lễ Chúa Ba Ngôi
Ga 3: 16-18

Anh chị em thân mến,

Chúng ta làm Dấu Thánh Giá mỗi khi dâng Thánh Lễ hay mỗi khi đọc kinh. Đó là dấu hiệu tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Đây là mầu nhiệm quan trọng của đức tin. Mầu nhiệm này không phải là kết quả của sự suy luận của trí khôn loài người, nhưng là do mặc khải của Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta biết điều này.

Tuy mầu nhiệm này cao vời vượt khỏi tầm hiểu biết của loài người, nhưng mầu nhiệm này lại liên hệ mật thiết với đời sống chúng ta. Thiên Chúa Ba Ngôi là khuôn mẫu và là sự nhắc nhở để chúng ta kết hiệp với nhau trong tình yêu.Ba Ngôi Thiên Chúa là Tình Yêu vô điều kiện và duy nhất trong chính bản thể của mình. Tình yêu vô điều kiện chính là cho đi chính mình một cách trọn vẹn. Ba Ngôi yêu mến nhau và cho nhau chính mình trọn vẹn và nhận lại của nhau cách trọn vẹn. Ba Ngôi đi vào nhau và hiện diện trong nhau một cách thiết thân không chia cắt về bản thể nhưng phân biệt về Ngôi Vị rõ rệt: Cha, Con và Thánh Thần.

Chúng ta có thể dùng một thí dụ từ thế giới loài người để hiểu phần nào sự phân biệt ngôi vị nhưng bất khả phân ly về bản thể của Thiên Chúa. Trong mỗi người chúng ta đều có: trí khôn, ý chí và cảm xúc. Trí khôn để hiểu biết và tổ chức cuộc sống, ý chí để tự do chọn lựa, và cảm xúc để cảm nghiệm các trạng thái tinh thần như vui buồn, yêu ghét, hờn giận và bình an. Ba khả năng này tuy phân biệt nhưng không tách lìa vì chúng thuộc về một linh hồn của chúng ta. Mỗi người chỉ có một linh hồn chứ không có hai hay ba linh hồn. Đây chỉ là một gợi ý để hiểu một chút về mối hiệp thông trong Chúa Ba Ngôi mà thôi, vì ba khả năng này không thể ngang bằng Chúa Ba Ngôi. Ba khả năng này cũng không phải là ba ngôi vị, nhưng chỉ là ba phần của một linh hồn. Ba khả năng này chỉ là thụ tạo, nghĩa là do Chúa dựng nên chứ không tự mình mà có. Ba khả năng này vì là thụ tạo nên nhiều khi dễ bị lệch lạc và sai lầm, còn Chúa Ba Ngôi thì toàn thiện.

Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa thôi thúc chúng ta xây dựng sự hiệp thông trong gia đình, giữa các hội đoàn, trong cộng đồng và ngoài xã hội. Hiệp thông đòi hỏi sự tôn trọng lẫn nhau. Sự tôn trọng lẫn nhau giúp giảm thiểu xung đột và đem lại hài hòa cho cuộc sinh hoạt chung. Hơn nữa, chúng ta cần nhìn vào sự khác biệt của mỗi người theo hướng tích cực, nghĩa là sự khác biệt cần thiết đem đến sự bổ sung và làm phong phú cho cuộc đời của mỗi người và cả tập thể. Bởi lẽ, cá nhân người này học hỏi và nhờ cậy người kia để thăng tiến bản thân và đồng thời thăng tiến tập thể. Một gia đình không thể phát triển chỉ với một người, nhưng là do công sức của cả hai người hay nhiều người. Một hội đoàn hay một cộng đồng không thể phát triển chỉ với khả năng của một người nhưng phải dựa vào sự hợp tác của nhiều người. Nhờ sự nối kết trong tình yêu để cảm thông, học hỏi, khuyến khích và hợp tác với nhau mà gia đình cũng như các tập thể được ổn định và phát triển. Chính vì vậy mà đối với gia đình, tiếng Việt có câu: “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn.” Ngoài gia đình ra, thì lòng tôn trọng sự khác biệt cá nhân và tinh thần hợp tác sẽ giúp cho hội đoàn, Cộng Đồng hay bất cứ tập thể nào cũng được vững mạnh và thăng tiến. “Hợp quần gây sức mạnh” là vậy.

Xây dựng sự hiệp thông luôn đòi hỏi kiên nhẫn như Chúa kiên nhẫn với loài người. Sách xuất hành mô tả rằng Thiên Chúa nhân hậu và từ bi; Ngài hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34:6). Ông Môsê từng than phiền rằng Dân Do Thái là một dân cứng cổ ngang đầu. Họ không chịu nghe ông dẫn dắt, họ bỏ Chúa qua một bên để làm theo ý riêng mà thôi. Họ chỉ thích thờ bò vàng mà bỏ Chúa. Họ là dân cứng cổ, nhưng Chúa vẫn nén giận để bày tỏ lòng từ bi nhân hậu với họ. Vì Thiên Chúa hay nén giận nên Ngài không trừng phạt con người tức khắc mỗi khi con người phạm tội, nhưng luôn kiên nhẫn để tìm cách đem con người về với Chúa. Chúa không dùng lối bạo lực để cưỡng ép, nhưng thuyết phục hướng dẫn để con người tự do chọn lựa đến với Ngài. Khi con người đến với Ngài và hiểu biết về Ngài và giáo huấn của Ngài thì họ được nâng cao trình độ luân lý, bước lên cao hơn trong đường lối đạo đức, sống tốt hơn trong đạo làm người.

Trong thời đại bây giờ, biết bao nhiêu người thích đua đòi theo lối sống của thế gian, rồi bỏ đường lối Chúa. Có những người sống với Chúa trong nhà thờ theo một kiểu, nhưng khiở ngoài nhà thờ thì lạihanh xử theo một kiểu khác. Người thời nay hay bất cứ thời đại nào cũng có khuynh hướng cứng cổ ngang đầu, chỉ muốn làm theo ý riêng mà thôi. Nhưng Chúa luôn kiên nhẫn và thành tín, nên Ngài ban Con Một để ai tin vào người Con, trở lại theo đường lối Chúa do người Con rao giảng, thì được sống muôn đời. Vì vậy, thay vì thờ bò vàng, người tín hữu có tượng Chúa Giêu Kitô chịu nạn để thờ phượng và nhớ đến tình yêu của Chúa. Họ còn có Mình Máu Thánh Chúa để rước và để thờ phượng. Nhưng vẫn còn nhiều người thích tìm bò vàng của thời nay hơn là thờ phượng Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Thánh Phaolô cũng từng than lên: Người Hy Lạp đi tìm sự khôn ngoan trần thế, người Do Thái đi tìm phép lạ. Còn ở đây, thì chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh. Ngài là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.” Thật vậy, đó là sự khôn ngoan của tình yêu. ( x.1Cr 1:22-25)

Sự cứng cổ ngang đầu luôn thấp thoáng trong lòng chúng ta.Chúng ta thường muốn làm theo ý riêng của mình, nên nhiều khi chúng ta lầm đường lạc lối; chúng ta xa Chúa, không ở trong sự hiệp thông với Ngài. Vì không hiệp thông với Chúa, nên chúng ta không hiệp thông với nhau. Hiệp thông với Chúa thôi thúc chúng ta luôn nỗ lực xây dựng sự hiệp thông với nhau. Ngày nay, nhiều gia đình đổ vỡ vì không cố gắng xây dựng sự hiệp thông với nhau. Nhiều trường hợp đổ vỡ vì ngoại tình. Nhưng xét cho cùng, không ai muốn rơi vào ngoại tình lúc bắt đầu cưới nhau. Ngoại tình chỉ là kết quả của một sự lơ là, không nỗ lực xây dựng nội tình, nghĩa là không bồi đắp tình yêu vợ chồng với nhau. Tình yêu vợ chồng là nội tình, còn tình yêu vụng trộm sai trái là ngoại tình. Như vậy, nếu không lo chăm sóc nội tình thì dẫn tới căng thẳng, thiếu hiệp thông. Khi thiếu hiệp thông thì khó sống với nhau, cho nên người ta dễ rơi vào ngoại tình. Bởi lẽ ngoại tình thường đem lại niềm vui cho những kẻ gặp căng thẳng vì nội tình, cho dù niềm vui đó do ngoại tình đem đến thì lệch lạc và trái luân lý.

Những căng thẳng, chia rẽ làm cản trở cho sự hiệp thông nhiều khi là cái nhìn cục bộ. Khi nhìn sự kiện từ một góc, người nào cũng thấy mình có lý, nhưng nếu chịu khó nhìn sự kiện trong toàn bộ, thì cá nhân sẽ thấy sự suy nghĩ của mình hạn hẹp, phán đoán của mình nông cạn; lúc đó, sự suy nghĩ của mình mặc dù hợp lý theo lối cục bộ, thì bỗng nhiên trở thành vô lý trong toàn bộ, hay chỉ có lý một phần mà thôi. Xin cho chúng ta có cái nhìn toàn bộ về sự việc để hành xử hợp lý hợp tình mà xây dựng sự hiệp thông như Chúa mong muốn.

Chúng ta hãy hướng vềThiên Chúa Ba Ngôi và tôn vinh Ngài qua Kinh Sáng Danh: Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.