Yêu Thương Như Chúa

Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm C
Lc 6:27-38

Anh chị em thân mến,

Trong cuộc sống, khi gặp nhau, người ta thường có thái độ thân thiện, bởi vì ai cũng muốn được người khác chấp nhận. Ai cũng muốn sống yên ổn, vui vẻ, hoà bình. Không ai muốn chuốc lấy rắc rối cho mình. Nhưng khi người khác xúc phạm đến chúng ta, dù là vô tình hay cố ý, chúng ta đều phản ứng lại bằng một cách nào đó để trả đũa. Đó là tâm lý bình thường của con người. Nhưng Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài phải vượt lên khỏi trình độ bình thường để sống phi thường.

Sống phi thường theo con đường của Chúa Giêsu là yêu mến tha nhân vô điều kiện. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa nêu ra những thí dụ rất cụ thể để trình bày giáo huấn của Ngài. Đối với kẻ ghét mình, thì mình hãy làm ơn cho họ. Đối với kẻ nguyền rủa, chửi bới mình, thì hãy chúc lành cho họ, nghĩa là hãy cầu nguyện xin Chúa ban ơn lành cho họ. Đối với những người vu khống, đặt điều, dựng chuyện để hại mình, mình hãy cầu nguyện cho họ. Dĩ nhiên, khi cầu nguyện cho họ, chúng ta cầu xin Chúa ban mọi ơn lành cần thiết cho họ. Chúng ta cũng cầu xin Chúa cho họ nhìn thấy việc làm sai trái của họ để họ thay đổi và sống tốt lành hơn. Có như thế, xã hội mới được biến đổi.

Chúa Giêsu còn nói mạnh hơn nữa. Ai vả má mình bên này, thì đưa cả má bên kia nữa. Chúng ta không nên hiểu những lời lẽ của Chúa theo nghĩa đen, bởi vì đây là một lối nói thậm xưng để nhấn mạnh giáo huấn của Chúa. Chúng ta nhớ lại rằng khi Chúa bị vả mặt trong dinh Thượng Tế, Ngài không đưa má kia cho tên lính vả thêm một cái nữa. Ngược lại Ngài nói: “Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?” (Ga 18:23)Do đó, Chúa dùng lối nói như trên là để cho thấy rằng dù bị xúc phạm đến đâu thì người môn đệ của Chúa cũng cần có thái độ điềm tĩnh vì yêu thương.

Ngài còn nêu ra những thí dụ cụ thể về vật chất. Ai lấy áo ngoài thì cho luôn áo trong. Ai xin thì cho. Ai lấy của mình thì đừng đòi lại. Điều này cho thấy rằng ngài muốn các môn đệ của Ngài đừng quá khư khư lo nắm giữ vật chất. Của cải vật chất chóng qua, nhưng của cải tinh thần là tình yêu cao thượng sẽ còn mãi.

Chúa còn bảo: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy”(Lc 6:31).Chúng ta đều muốn sống hạnh phúc, thì cũng hãy mong muốn và làm những điều tốt đẹp giúp cho người khác được hạnh phúc. Giáo huấn của Chúa xem ra khó thực hiện trong cuộc sống. Nhưng đó chính là con đường của những người theo Chúa. Đó là lối sống vượt trên trình độ bình thường. Chính Chúa Giêsu đã thực hiện sự phi thường của tình yêu cao cả và vô điều kiện qua cái chết của Ngài trên thập giá.

Lý do của việc tuân giữ giáo huấn yêu thương của Chúa Giêsu là vì chúng ta là con cái Chúa. Chúa là tình yêu, nên Ngài yêu thương hết mọi người. Ngài ban phát ơn lành cho mọi người, bất luận tốt hay xấu. Việc Ngài ban phát mọi ơn lành cho cả những người xấu không phải là để họ cứ sống mãi trong tội lỗi hay là Ngài muốn dung dưỡng sự dữ. Chúa ban phát ơn lành cho mọi người vì họ là con cái Chúa và vì họ có nhu cầu cần được trợ giúp. Tuy nhiên, Chúa vẫn dùng cách này các khác để dẫn đưa người tội lỗi trở về nẻo chính đường ngay. Nếu họ không thay đổi thì chính họ sẽ gặt lấy những hậu quả tai hại cả đời này lẫn đời sau. Lúc đó, họ không thể oán trách ai cả.Văn hóa Việt Nam có câu: “gieo nhân nào gặt quả nấy”. Thực hiện hành động tốt tức là gieo nhân tốt, và nhân tốt sẽ sinh kết quả tốt; hành động xấu sẽsinh kết quả xấu. Kết quả có thể không xảy ra ngay tức thì, nhưng về đường dài, kết quả của việc mình làm cũng sẽ phát sinh ra mà thôi.

Giáo huấn của Chúa bao giờ cũng đòi hỏi sự cố gắng và kiên trì để thực hiện. Thực ra trong cuộc sống, bất cứ những gì có giá trị cao cả và lâu dài đều đòi hỏi sự cố gắng và kiên trì. Khi chúng ta cố gắng sống theo giáo huấn của Chúa thì dần dà chúng ta sẽ dễ thực hiện điều Chúa muốn. Chúa luôn ban phát ân sủng cho chúng ta để giúp chúng ta thực hiện giáo huấn của Ngài, vì Chúa không bao giờ đòi hỏi quá sức chúng ta. Tuy rằng, việc yêu thương vô điều kiện xem ra khó khăn, nhưng với ơn Chúa trợ giúp chúng ta sẽ làm được. Xét theo khía cạnh khác, thì mỗi khi chúng ta làm một cử chỉ yêu thương là chúng ta tăng cường sự suy nghĩ và ý chí về yêu thương. Như thế, dần dà chúng ta sẽ dễ thực hiện yêu thương, bởi vì chúng ta thường sống theo thói quen. Do đó, càng làm những hành vi yêu thương, chúng ta càng có thói quen yêu thương để sống như Chúa muốn.

chúng ta sống yêu thương vô điều kiện thì chúng ta nên giống Chúa là Cha chúng ta, vì Ngài yêu thương vô điều kiện. Khi đó chúng ta thực sự là con cái Chúa. Mặt khác, tuy Chúa yêu thương và nhân hậu nhưng Chúa còn công bình. Do đó, những gì chúng ta làm dựa trên giáo huấn yêu thương như Chúa dạy, thì Chúa sẽ ban thưởng lại cho chúng ta, cả đời này lẫn đời sau. Có khi phần thưởng Chúa ban không đến tức khắc nhưng lại đến với chúng ta trong tương lai. Có khi chúng ta đã được thưởng công, nhưng chúng ta không thấy. Mãi về sau, chúng ta mới nhận ra ơn huệ của Chúa. Nên nhớ rằng, Thiên Chúa cao vời, nên đường lối Chúa và hành động của Ngài cũng cao vời, vượt khỏi tầm suy nghĩ tính toán của chúng ta. Điều căn bản là chúng ta sống theo giáo huấn yêu thương như Ngài dạy dỗ chúng ta. Tấm gương cụ thể trong lời Chúa hôm nay là hành động của ông Đavít. Đavit bị vua Saun tìm giết, khiến Đavít phải chạy trốn. Nhưng Đavít có khi có cơ hội để giết chết vua Saun là kẻ thù của mình, ông lại không muốn làm bởi vì ông sống theo đường lối yêu thương của Chúa.

Bài đáp ca hôm nay cũng rất hay. Chúng ta có thể suy niệm về bài đáp ca như lời kinh nguyện hằng ngày để ý thức về tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Rồi từ đó, chúng ta đáp lại bằng tình yêu của mình.Đ:Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

* Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,/ toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!/ Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,/ chớ khá quên mọi ân huệ của Người.Đ

* Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,/ thương chữa lành các bệnh tật ngươi./ Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,/ bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.Đ

* Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,/ Người chậm giận và giàu tình thương./ Người không cứ tội ta mà xét xử,/ không trả báo ta xứng với lỗi lầm.Đ

* Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,/ tội ta đã phạm,/ Chúa cũng ném thật xa ta./ Như người cha chạnh lòng thương con cái,/ Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.Đ:Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

Xin cho chúng ta biết kiên trì sống theo giáo huấn yêu thương của Chúa để đem lại hạnh phúc cho mình và tha nhân.