Theo tiếng Chúa gọi

Chúa Nhật 4 Phục Sinh
Ga 10: 27-30

Anh chị em thân mến,

Hình ảnh người mục tử và đoàn chiên là hình ảnh rất quen thuộc trong đời sống người Do Thái. Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để diễn tả mối liên hệ giữa Ngài với những kẻ tin theo Ngài. Ngài là Mục Tử và các tín hữu họp lại thành đoàn chiên của Ngài.

Chúa nói rằng chiên của Chúa thì nghe tiếng Chúa và đi theo Chúa (Ga 10:27). Việc nghe tiếng Chúa được thực hiện bằng cách lắng nghe tiếng của Chúa dưới nhiều hình thức khác nhau. Người tín hữu nghe tiếng Chúa bằng cách tham dự các buổi cử hành phụng vụ, vì khi hai hay ba người họp lại nhân danh Chúa, thì Chúa ở giữa họ (Mt 18:20). Hơn nữa, các Bí Tích được Chúa thiết lập để ban phát ân sủng cho các tín hữu, nhất là Thánh Lễ. Do đó, nghe tiếng Chúa có nghĩa là phải tham dự Thánh Lễ cũng như những buổi cử hành phụng vụ cùng các buổi kinh nguyện. Ngược lại, nếu một người tín hữu nghĩ rằng mình vẫn nghe tiếng Chúa, tin vào Chúa nhưng không đến nhà thờ, không tha thiết đến đọc kinh cầu nguyện hay các việc đạo đức, thì người đó chưa thực sự nghe tiếng Chúa.

Nghe tiếng Chúa còn có nghĩa là thực hành lời Chúa trong đời sống của mình. Lời Chúa rút ra từ Thánh Kinh, được công bố và diễn giảng trong Thánh Lễ và các buổi cử hàng phụng vụ. Lời Chúa vang lên cho cá nhân người tín hữu khi người đó đọc Thánh Kinh khi cầu nguyện riêng.Việc tham dự Thánh Lễ, các buổi cử hành phụng vụ, các buổi đọc kinh cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, suy niệm lời Chúa, và thực hành lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày tạo thành mối liên hệ mật thiết giữa người tín hữu với Chúa.

Mối liên hệ mật thiết giữa người tín hữu với Chúa đem lại cho người tín hữu sự sống đời đời. Bởi vì Chúa xác định rằng Chúa ban cho họ sự sống đời đời. Chúa là Mục Tử Tối Lành và Ngài ban điều tốt nhất cho họ là sự sống đời đời. Sự sống đời đời không phải chỉ có nghĩa là sẽ sống trường sinh, nhưng là sống trong mối liên hệ yêu thương mật thiết với Chúa và tha nhân. Vì vậy, sự sống đời đời bắt đầu ngay từ thế gian này khi chúng ta sống trong mối liên hệ yêu thương mật thiết đó. Khi chấm dứt cuộc sống trần thế chúng ta sẽ đi vào sự viên mãn của cuộc sống đời đời trên Thiên Đàng. Những người sống ngược lại với đường lối Chúa thì cũng sẽ sống lại, nhưng không được ở trong mối quan hệ yêu thương vĩnh cửu, bởi vì họ chọn lựa tách lìa khỏi Chúa. Tình trạng này là án phạt đời đời, bởi vì sống ngoài tình yêu với Chúa và tha nhân.

Chương trình cứu độ của Chúa là nhắm đến việc giúp cho con người tự do đón nhận tình yêu Chúa và đáp lại bằng tình yêu bằng cách nghe tiếng Chúa và đi theo Chúa như đoàn chiên nghe tiếng mục tử và đi theo mục tử của mình. Công việc cứu chuộc của Chúa đã hoàn thành trên đồi Canvê, nhưng hiệu quả của ơn cứu chuộc cần phải được đem đến cho nhân loại. Vì vậy, Chúa trao phó trách nhiệm cho Giáo Hội loan báo Tin Mừng để mọi người có cơ hội nghe tiếng Chúa, tin vào Chúa và theo Chúa, nhờ đó họ nhận được sự sống đời đời. Chúa hoạt động cách vô hình trong Giáo Hội. Qua Giáo Hội Chúa sai phái những người mục tử để đại diện Ngài chăn dắt đoàn chiên của Ngài. Ngài hoạt động trong mọi mục tử và mọi đoàn chiên để hướng dẫn và ban ân sủng cần thiết cho họ. Công việc loan báo Tin Mừng, chăn dắt đoàn chiên vẫn tiếp tục từ đời này sang đời nọ cho đến ngày tận thế, ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Nếu gia đình được gọi là tiểu Giáo Hội hay Giáo Hội thu nhỏ, thì cha mẹ là những người mục tử đại diện Chúa để loan báo Tin Mừng và truyền bá đức tin cho con cái cháu chắt của mình. Cha mẹ có bổn phận giúp con cái lắng nghe tiếng Chúa và nhận ra ơn gọi của Chúa cho mình, đặc biệt là ơn gọi làm Linh Mục và Tu Dòng.Sách Toát Yếu Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 462 viết: “Cha mẹ phải vui mừng giúp đỡ con cái bước theo Chúa Giêsu trong tất cả các bậc sống, kể cả trong đời sống thánh hiến hay thừa tác vụ linh mục.” Đây là điều quan trọng, vì Giáo Hội Chúa luôn cần những người dấn thân để phục vụ cách đặc biệt trong các bậc sống này.

Trong bối cảnh xã hội ngày nay, ơn gọi làm Linh Mục hay sống đời thánh hiến (Tu Dòng) là điều không dễ. Cha mẹ thường ngần ngại, lo lắng cho con cái mình; cha mẹ sợ rằng khi dấn thân vào những ơn gọi này con cái mình sẽ khổ. Đó là tâm lý tự nhiên phát xuất từ tình thương của cha mẹ đối với con cái. Nhưng thực ra, ơn gọi nào cũng có những thách đố và cũng có những niềm vui cùng ý nghĩa sâu xa. Hơn nữa, khi Chúa kêu gọi ai, thì Ngài ban đủ ân sủng để người đó vui sống và phục vụ.

Những lý tưởng cao cảbao giờ cũng gặp phảinhững thách đố to lớn. Nhưng bên cạnh đó, lý tưởng cao cả lại đem đến ý nghĩa sâu xa và niềm vui tràn đầy cho những ai dấn thân đi theo. Ơn gọi làm Linh Mục hay Tu Dòng là những lý tưởng cao cả, có thách đố nhiều, nhưng cũng có ý nghĩa sâu xa và nhiều niềm vui. Do đó, cha mẹ hãy mạnh dạn khuyến khích khi nhận thấy con cái mình có tiềm năng dấn thân vào ơn gọi Linh Mục hay Tu Dòng.

Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh là ngày cầu nguyện cho ơn gọi. Chúng ta cầu nguyện và hỗ trợ các Linh Mục Tu Sĩ khắp nơi trên thế giới, nhất là các vị đang phục vụ tại cộng đoàn của chúng ta. Qua các vị ấy, Chúa Giêsu Kitô ban phát ân sủng để củng cố, nuôi dưỡng và phát triển cộng đoàn để đem lại lợi ích cho mỗi người tín hữu. Đối với các vị Linh Mục và Tu Sĩ đã qua đời, chúng ta cầu xin Chúa ban phúc trường sinh cho họ.

Xin cho mỗi người chúng ta biết thực sự lắng nghe tiếng Chúa mời gọi để bước theo con đường Chúa muốn. Chúa mời gọi chúng ta nên thánh. Ơn gọi nên thánh được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Chúng ta nên thánh trong ơn gọi hôn nhân, trong ơn gọi Linh Mục, trong ơn gọi Tu Dòng hay trong một ngành nghề nào đó. Dù được Chúa gọi trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng không bước đi lẻ loi một mình, vì chắc chắn Chúa sẽ đồng hành với chúng ta để ban ơn nâng đỡ chúng ta, giúp vui sống và phục vụ trong ơn gọi của mình.