Gương Sáng Của Gioan Tẩy Giả

Chúa Nhật XII Thường Niên Năm B
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Anh chị em thân mến,

Thánh Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ giao thời, giữa Cựu Ước và Tân Ước. Ngài là kẻ dọn đường để giúp dân chúng chuẩn bị đón nhận Đấng Thiên Sai là Chúa Giêsu Kitô.

Thánh Gioan Tẩy Giả chào đời lúc cha mẹ của ngài là ông Dacaria và bà Êlisabét đã ở vào tuổi cao niên. Theo sự thường, ở tuổi già, bà Êlisabét không thể thụ thai và sinh con. Vì thế, việc thánh Gioan Tẩy Giả được sinh ra là một hồng ân Chúa ban cho chính thánh nhân cũng như cha mẹ ngài.Không ai có thểtự sinh ra, nhưng mỗi người đều do cha mẹ sinh ra. Dầu vậy, khi xét tận cùng, cha mẹ vẫn không tự mình có quyền năng làm cho con cái được sinh ra. Chỉ có tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa khiến cho con người được thụ thai, được sinh ra và được hiện hữu trên đời.Nếu thánh Gioan Tẩy Giả là quà tặng của Chúa cho chính ngài và cha mẹ ngài, thì cũng vậy, mỗi người trong chúng ta đều là quà tặng do Chúa ban cho chính mình, cho gia đình mình, và cho cả nhân loại. Sự hiện diện và mọi hoạt động của bất cứ người nào trên đời vẫn luôn tạo ảnh hưởng lên xã hội. Chính vì thế, những việc lành phúc đức của mỗi người trong chúng ta luôn góp phần canh tân xã hội và xây dựng Nước Thiên Chúa.

Thánh Gioan Tẩy Giả được Chúa gọi để làm ngôn sứ, làm kẻ dọn đường cho Chúa Giêsu Kitô. Cũng vậy, mỗi người trong chúng ta đều có ơn gọi riêng của mình. Mỗi người đều được Chúa kêu gọi để chu toàn phận vụ của mình trong chương trình cứu độ của Ngài. Mỗi người được Chúa ban ân sủng để sống và sống dồi dào. Tuy nhiên, mỗi người không phải chỉ đón nhận ân sủng, nhưng còn có trách nhiệm đóng góp vào cuộc sống chung. Mỗi người đều có trách nhiệm góp phần vào chương trình cứu độ của Chúa. Mỗi người đều có bổn phận như thánh Gioan Tẩy Giả là giúp dọn đường để Chúa đến trong cuộc sống của tha nhân. Đối với những người đã tin, thì Chúa đến để duy trì và tăng cường đức tin. Đối với những người chưa tin, thì Ngài đến để giúp họ tin vào Ngài. Mục đích của đức tin là để được ơn cứu độ. Mục đích của ơn cứu độ là để sống hạnh phúc với Chúa và với nhau ở đời này và đời sau. Bởi vì, theo bản chất, con người được dựng nên để sống với Chúa và với nhau, để sống cho Chúa và cho nhau trong mối hiệp thông ở đời này và đi vào vĩnh cửu mai sau.

Thánh Gioan Tẩy Giả không đột nhiên trở thành ngôn sứ. Thánh nhân phải trải qua thời gian dài để khám phá và chuẩn bị cho ơn gọi của mình. Tin Mừng thánh Luca ghi lại một câu ngắn ngủi về thời thơ ấu của Gioan: “Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.” (Lc 1:80). Câu văn này có ý nghĩa sâu xa. Chắc chắn thánh Gioan Tẩy Giả được cha mình là tư tế Dacaria dạy dỗ nhiều về Kinh Thánh để sống theo đường lối của Chúa. Như thế, tinh thần thánh nhân vững mạnh, cá tính ngài quả quyết để luôn can đảm và trung thành với Chúa. Ngài sống trong hoang địa, tức là sống xa thế giới xô bồ, tranh quyền đoạt lợi để chỉ thuộc về Chúa mà thôi. Từ đó ngài ý thức sâu xa về sự hiện diện của Chúa trong đời mình. Ngài dần dà ý thức về ơn gọi của mình là làm ngôn sứ, giúp cho người ta sám hối để đón nhận Chúa Giêsu Kitô là Thiên Sai và là Đấng Cứu Độ.

Theo gương thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi một người trong chúng ta cũng cần xây dựng, bồi đắp đời sống đức tin của mình. Mỗi người đều cần ý thức sâu xa về ơn gọi của mình là làm chứng nhân cho Chúa. Tuy chúng ta không vào hoang địa như thánh Gioan Tẩy Giả, nhưng chúng ta cũng cần những khoảng thời gian dành ra để cầu nguyện, suy nghĩ và học hỏi về đức tin của mình. Có như thế, chúng ta mới dần dà được tôi luyện để vững mạnh trong tinh thần và để làm chứng nhân hữu hiệu cho Chúa. Ngoài ra, nếu những người trong chúng ta là bậc cha mẹ, chúng ta cũng có bổn phận giúp cho con cái lớn lên trong đức tin và khám phá ra ơn gọi riêng của mình.

Thánh Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ rất khiêm nhường. Khi được hỏi về vai trò của mình, thánh nhân xác định rất rõ ràng ngài không phải là Đấng Thiên Sai. Ngài chỉ là kẻ dọn đường mà thôi. Mỗi người chúng ta cũng cần nhìn lên gương khiêm nhường của thánh Gioan Tẩy Giả để ý thức rõ ràng về vị trí của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Một tinh thần khiêm nhường như thế sẽ giúpchúng ta và những người chung quanh tránh được nhiều hiểu lầm và căng thẳng. Hơn nữa, tinh thần khiêm nhường cũng sẽ góp phần làm cho mọi sinh hoạt trong các tập thể được trôi chảy điều hòa, để đem lại các lợi ích chung cho mọi người.

Thánh Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ rất can đảm, trung thành và cương quyết trong lời nói và hành động của mình. Ngài trung thành với Chúa và ơn gọi của mình cho đến chết. Ngài đã chết vì giữ vững nguyên tắc đạo đức của mình. Điều này cho thấy bất cứ ai sống theo luân lý, bước theo con đường đạo đức, thì luôn có kẻ thù. Bởi lẽ, ai nói lời đạo đức, ai lên tiếng vì chính nghĩa, ai hành động công chính đều trở thành kẻ thù của những người chỉ sống theo lợi lộc riêng tư và phe nhóm của mình. Do đó, thời đại nào cũng có những người công chính bị bách hại hay bị giết chết vì đời sống và tiếng nói công chính của họ.Thánh Gioan Tẩy Giả chết vì ơn gọi làm ngôn sứ của mình. Thánh nhân để lại gương sáng cho tất cả chúng ta.

Năm nay chúng ta hâm nóng lại đức tin của mình khi chúng ta cùng với Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam kỷ niệm 30 năm tuyên phong 117 vị anh hùng tử đạo Việt Nam lên hàng hiển thánh. Thánh Gioan Tẩy Giả và các thánh tử đạo Việt Nam đều nhất quyết trung thành với Chúa đến cùng. Nối gót với thánh Gioan Tẩy Giả và các anh hùng tử đạo Việt Nam, chúng ta xin cho mình được nhất quyết trung thành sống theo đường lối Chúa trong mọi hoàn cảnh hằng ngày.