Đấng Ban Sự Sống

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm A
Ga 20:19-23

Anh chị em thân mến,

Chúng ta cùng với Giáo Hội mừng kính việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Thánh Tông Đồ. Qua biến cố này, các Tông Đồ bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng mà Chúa Giêsu trao phó. Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong Giáo Hội từ buổi sơ khai cho đến nay.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu Kitô hiện ra với các Tông Đồ và ban cho họ ơn bình an. Họ đang đóng kín cửa trong nhà, vì lo sợ nhà cầm quyền Do Thái bắt bớ. Họ chưa biết Chúa đã sống lại, nên cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài vẫn còn đè nặng tâm tư của họ. Họ buồn sầu vì cái chết của Thầy mình. Họ xuống tinh thần vì hy vọng về một vương quốc cường thịnh đã tiêu tan theo cái chết của Thầy. Họ lo sợ cho số phận của mình, bởi vì họ là môn đệ của một người bị kết án tử hình vì tội danh chính trị. Nhưng Chúa đến các ông. Ngài thổi hơi vào các ông và ban Thánh Thần cho các ông. Qua việc ban Thánh Thần, Chúa Giêsu truyền sức sống cho các môn đệ.

Việc Chúa thổi hơi vào các môn đệ tương tự như việc Chúa thổi hơi vào hình người bằng đất để sáng tạo con người như được mô tả trong sách Sáng thế (St 2:7). Điều này nói lên một khía cạnh của Chúa Thánh Thần là Đấng Ban Sự Sống như chúng ta đọc trong kinh Tin Kính.

Bài đọc một trích từ sách Công Vụ Các Tông đồ mô tả việc Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa ngự xuống trên các Tông Đồ (Cv 2:1-11). Qua sự việc này, Thánh Thần biến đổi họ từ những người nhút nhát, yếu đuối thành những chứng nhân can trường.Nhờ đó, họ can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô tại Giêrusalem, vùng Giuđê, miền Samari và đến tận cùng trái đất. Sở dĩ chúng ta có thể tin vào Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và giáo huấn của Ngài, chính là vì các Tông Đồ dùng chính mạng sống của họ để làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ nhân loại.

Trong khi rao giảng, Chúa Giêsu đã từng cho các môn đệ biết rằng Chúa Thánh Thần sẽ dẫn họ đến sự thật toàn vẹn (Ga 16:13). Họ nghe Ngài giảng dạy nhiều điều, họ chứng kiến những việc Ngài làm, nhất là các phép lạ, nhưng họ chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của giáo huấn mà Chúa Giêsu truyền dạy. Chính Chúa Thánh Thần giúp họ hiểu biết, nhờ đó họ có thể giảng dạy trong ngày lễ Ngũ Tuần tại Giêrusalem cũng như những ngày tháng kế tiếp.

Chúa Thánh Thần còn có vai trò đem lại sự hiệp nhất. Trước hết, Ngài đem lại sự hiệp nhất giữa loài người với Thiên Chúa. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu thổi hơi ban Thánh Thần cho các môn đệ và sai các ông làm sứ giả của ơn tha thứ. Qua việc này, Chúa Giêsu lập Bí Tích Giải Tội và trao cho các tông đồ quyền tha tội. Như thế, Chúa Thánh Thần làm công việc tha thứ, giao hòa và hiệp nhất con người với Thiên Chúa (Ga 20:22-23).

Chúa Thánh Thần đem lại sự hiệp nhất giữa loài người với nhau. Chúa Thánh Thần không những hoạt động nơi các Tông Đồ, nhưng còn làm việc trong tâm hồn những người nghe giảng tại Giêrusalem. Chính vì vậy, mặc dầu họ nói ngôn ngữ khác nhau, nhưng họ vẫn nghe và hiểu được lời rao giảng của các Tông Đồ. Đó là sự hiệp nhất với nhaunhờ ân sủng của một Thánh Thần để hiểu được cùng một sứ điệp (Cv 2:1-11).

Chúa Thánh Thần chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần biến đổi con người chúng ta để chúng ta mạnh dạn sống đức tin của mình trong xã hội ngày nay. Chúng ta có thể bị lung lay đức tin hay nguội lạnh về việc sống đạo vì nhiều lý do. Có khi là vì xã hội chung quanh lôi kéo, nên chúng ta chiều theo lối sống của những người khác để hành động ngược với giáo huấn của Chúa và Giáo Hội. Có khi vì cảm thấy đời sống vật chất đầy đủ, tiện nghi dồi dào, nên chúng ta không cảm thấy cần Chúa nữa. Có khi vì bận rộn làm ăn, tìm kiếm tiền bạc vật chất, nên chúng ta không còn thời giờ và sức lực để liên hệ với Chúa. Có khi, vì không nắm vững giáo lý nên, chúng ta bị những luồng tư tưởng trái nghịch làm lung lay đức tin. Vì vậy, chúng ta cần xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta thành những con người mới để làm chứng nhân cho Chúa, như các Tông Đồ ngày xưa, hay như các thánh tử đạo Việt Nam.

Chúng ta cũng xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và thúc giục để chúng ta luôn tìm cách xây dựng sự hiệp thông trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Chúng ta không những cầu nguyện, nhưng còn phải luôn làm mọi việc cần thiết để xây dựng sự hiệp thông, đặc biệt là trong Cộng Đồng chúng ta. Mặc dầu chúng ta có những tài năng khác nhau, nhưng tất cả đều là ân sủng của Chúa Thánh Thần (1Cr 12:4). Do đó, tài năng của chúng ta phải được sử dụng để xây dựng sự hiệp thông trong gia đình của Thiên Chúa. Sự hiệp thông với nhau làm cho chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa. Sự hiệp thông sẽ đem lại phát triển cho Cộng Đồng. Sự hiệp thông sẽ đem đến bình an.

Khi mừng lễ Chúa Thánh Thần, chúng ta xin Ngài ban cho chúng ta ơn hiểu biết để hiểu được ý nghĩa sâu xa của giáo huấn Chúa Giêsu Kitô truyền dạy. Xin Ngài ban ơn can đảm để chúng ta thực hành lời Chúa. Xin Ngài ban ơn khôn ngoan để chúng ta biết phán đoán và quyết định chính xác. Xin Ngài ban ơn bình an để chúng ta vui sống. Xin Ngài ban ơn nhiệt thành để chúng ta luôn yêu mến Chúa và tha nhân như lòng Chúa mong muốn. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần đổi mới tâm hồn mọi người để đổi mới mặt đất.Lời cầu nguyện của chúng ta là: “Lạy Chúa, xin gửi Thánh Thần đến, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này” (x Tv 104:30)