Gương Sáng Mẹ Maria

Chúa Nhật Lễ Mẹ Thiên Chúa
Ngày Quốc Tế Hòa Bình
Lc 2:16-21

Anh chị em thân mến,

Biến cố nhập thể của Ngôi Lời trong Chúa Giêsu Kitô là biến cố quan trọng trong công cuộc cứu chuộc loài người. Tin Mừng Thánh Gioan khẳng định Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta (Ga 1:14). Còn Tin Mừng Thánh Mátthêu cho biết rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1:23).

Thiên Chúa cao vời, không ai thấy được, và cũng không ai có thể đến với Ngài được. Chỉ nhờ Ngài đoái thương đến với loài người, thì loài người mới có cơ hội thấy Ngài và đến với Ngài. Người đầu tiên được gần gũi Chúa là Đức Mẹ Maria, vì Mẹ được Thiên Chúa chọn để qua Mẹ Chúa đến với loài người.

Mẹ biết rằng Chúa luôn ở với Mẹ, và mọi việc kỳ diệu trong đời Mẹ đều do Chúa làm ra. Tin Mừng thánh Luca cho biết Mẹ luôn ghi nhớ những điều kỳ diệu và suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2:19). Suy gẫm về việc Chúa làm khiến cho Mẹ được an bình và phó thác vì biết rằng Chúa luôn ở cùng Mẹ mọi nơi và mọi lúc.

Đức Mẹ Maria suy nghĩ về các biến cố xảy ra và Mẹ cảm thấy mến Chúa và an bình sâu xa trong cuộc sống của Mẹ. Như thế, Mẹ là người có phúc, vì Chúa hiện diện ở đâu thì có phúc lành ở đó. Sự hiện diện của Chúa và ân sủng của Ngàichính là những điều chứa đựng trong lời chào thiên thần Gápbrien thốt lên khi truyền tin cho Mẹ. Lời chào của thiên thần là phần đầu của kinh Kính Mừng mà chúng ta thường đọc: “Kính Mừng Maria đầy ơn phước. Đức Chúa Trời ở cùng bà” (Lc 1:28). Bà có phước lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ” (Lc 1:42).

Nhờ Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ, nên Mẹ được Giáo Hội tôn kính là Mẹ Thiên Chúa hay là Mẹ Chúa Trời. Tín điều này được Công Đồng Êphêsô tuyên bố vào năm 431.Đức Mẹ Maria được gọi là Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ sinh hạ Chúa Giêsu về phương diện hình hài thể xác. Nhưng hơn thế nữa, Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu vì Mẹ đã làm theo ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã từng nói: “Ai là Mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là những ai nghe và thi hành ý Chúa” (Mt 12: 48-50; Mc 3:33-34).

Khi mừng lễ Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cũng được kêu gọi để noi gương Mẹ, tức là làm theo ý Chúa. Làm theo ý Chúa sẽ đem lại bình an cho chúng ta và kiến tạo hòa bình trong môi trường sống của mình. Ý Chúa được biểu lộ qua lời Chúa, qua giáo huấn của Chúa do Giáo Hội truyền dạy. Ý muốn của Chúa còn được biểu lộ qua lương tâm. Do đó, ngay cả những người không biết đến Chúa qua việc rao giảng của Giáo Hội, họ vẫn có thể làm theo ý Chúa khi họ sống theo lương tâm ngay chính.

Một dấu hiệu rõ ràng nhất để biết ý Chúa là sự hiệp nhất. Bất cứ việc làm nào đem lại sự nối kết giữa người với người đều là dấu chỉ của việc làm theo ý Chúa. Nếu việc làm nối kết một số người với nhau để chia rẽ với một số người khác hay một tập thể, thì đó không phải là ý Chúa.

Chúa Giêsu biết sự yếu đuối của con người. Ngài biết con người có thể vì ích kỷ, tham vọng riêng tư, tự ái, hận thù, mà gây ra chia rẽ. Ngay như trong nhóm môn đệ của Chúa cũng có sự tranh cãi và bực bội vì họ muốn tranh giành nhau để làm lớn trong nhóm. Vì vậy, Chúa dạy họ rằng ai muốn làm lớn thì phải khiêm nhường làm đầy tớ phục vụ mọi người (Mt 20: 26; 23:11; Mc 10:43-44). Chính Chúa cũng nêu gương phục vụ. Ngài cũng cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài được nên một như Ngài và Thiên Chúa Cha nên một với nhau (Ga 17: 20-23).

Trong bài giảng trên núi về tám mối phúc, Chúa Giêsu nói: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5:9). Hòa bình luôn bao hàm sự hiệp nhất. Ngược lại, chia rẽ đưa đến căng thẳng, xung đột và chiến tranh. Những người gây ra chia rẽ thì không phải là con cái Thiên Chúa, vì họ không xây dựng hòa bình. Do đó, bất cứ một người Kitô hữu đích thực nào cũng phải trở nên sứ giả hòa bình bằng lời nói và hành động của mình.

Hôm nay chúng ta bước vào năm mới, với nhiều dự tính và hy vọng. Trong năm mới, ai cũng cầu chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Một trong những lời chúc quan trọng là sự bình an và hòa bình. Chúng ta hiệp với Giáo Hội để cầu cho hòa bình trên thế giới. Tuy nhiên, hòa bình bắt đầu từ bên trong cõi lòng của con người. Hòa bình là kết quả của sự bình an phát xuất từ tâm hồn. Nhưng bình an chỉ có được khi thực hành ý Chúa. Do đó, chúng ta hãy xin cho mình biết noi gương Mẹ Maria để thực hành ý Chúa và trở nên sứ giả hòa bình trong mọi nơi và mọi lúc.