Con Đường, Sự Thật Và Sự Sống

Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A
Ga 14:1-12

Anh chị em thân mến,

Bài Tin Mừng hôm nay trình bày việc Chúa Giêsu nói những lời từ giã các môn đệ, trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn và phục sinh. Chúa biết các tông đồ buồn bã và lo âu vì họ sẽ phải xa vị Thầy yêu dấu của mình. Tuy nhiên, việc Chúa ra đi là điều cần thiết cho họ và cho tất cả mọi người, bởi vì Ngài đi trước để dọn chỗ cho mọi người.

Chỗ mả Chúa Giêsu dọn cho mọi người là sự thông phần vào đời sống của Chúa Ba Ngôi trong đời này và trong cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Chúa là nguồn của sự sống, và chỉ ở trong Chúa con người mới có sự sống. Ngay trong cuộc sống hiện tại, mỗi một người đều được sống nhờ Chúa, bởi vì Chúa tạo dựng không phải chỉ một lần rồi bỏ mặc công trình của Ngài. Nhưng Ngài luôn nâng đỡ tạo vật bằng quyền năng của Ngài, vì nếu không có ân sủng của Ngài tạo vật sẽtan biến và trở về hư vô.

Bất cứ ai sống trên trần thế cũng đều sống trong ân sủng của Chúa, bởi vì mọi người đều tiếp nhận sự sống từ nơi Chúa. Ngay cả những người chống lại Chúa, không tin vào Chúa, Chúa vẫn để cho sống và cho họ có cơ hội trở về với Chúa. Cũng vì Chúa nhân từ như thế, nên sau khi Ađam và Evà sa ngã, Chúa không hủy diệt loài người, nhưng lại sai Đấng Cứu Thế đến trần gian vào thời điểm đã định để cứu chuộc loài người. Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng và kêu gọi người ta sám hối để trở về với Chúa bằng cách tin vào Ngài và đón nhận ơn cứu độ.

Trong thời buổi hiện nay, Chúa vẫn không ngừng kêu gọi mọi người sám hối để được giao hòa với Chúa và sống trong ơn nghĩa với Ngài. Năm 1917, Đức Mẹ Maria hiện ra ở Fatima cũng là để kêu gọi nhân loại trở về với Chúa, sống theo đường của Chúa để có thể sống hòa bình với nhau. Thật vậy, hòa bình hay chiến tranh đều phát xuất từ tâm hồn con người mà ra. Nếu tâm hồn con người đi theo đường lối của Chúa, thì chắc chắn họ sẽ xây dựng hòa bình bằng cách sống công bình và bác ái. Từ đó, xung đột không xảy ra, chiến tranh sẽ không bùng nổ và bạo động sẽ không hoành hành.

Mỗi một người sống trên đời đều chọn một lối sống. Lối sống đó dựa trên những tiêu chuẩn mà họ nghĩ rằng đó là chân lý của cuộc sống; họ nghĩ rằng hành động và cư xử theo những tiêu chuẩn đó sẽ đem lại lợi ích và ý nghĩa cho đời sống của họ. Tuy nhiên, tất cả những lối sống dựa trên sự suy nghĩ của loài người luôn có giới hạn;cũngcó những lối sống tồi tệ, gây ra tai họa cho chính cá nhânvà xã hội. Ngược lại chỉ có đường lối của Chúa mới đem đến sự toàn thiện, lợi ích thực sự và ổn định lâu dài cho con người.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.Chính Chúa Giêsu đem đến cho con người lối sống dẫn đến hạnh phúc trường sinh. Điều này không có nghĩa là mai sau mới có hạnh phúc, nhưng thật ra hạnh phúc do đường lối của Chúa Giêsu đem lại sẽ hiện thực ngay ở đời này. Chúng ta theo Chúa không phải chỉ chờ đợi hạnh phúc mai sau, nhưng là để sống hạnh phúc cả bây giờ lẫn mai sau.

Chúa Giêsu là Con Đường bởi vì chỉ có đến với Ngài thì chúng ta mới có thể biết được Sự Thật về Thiên Chúa và về chúng ta.

Chúa Giêsulà Sự Thật, bởi vì Ngài cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Tình Yêu; Thiên Chúa tạo dựng mọi sự vì tình yêu; còn chúng ta được Chúa dựng nên cũng là để sống trong tình yêu với Chúa ở đời này và đời sau. Vì tình yêu, nên Chúa đã sai Con Chúa đến cứu độ chúng ta ra khỏi tội lỗi và đem chúng ta trở về với vòng tay yêu thương của Chúa.

Chúa Giêsu là Sự Sống bởi vì Ngài và Chúa Cha là một, nên sự sống từ Chúa Cha cũng là sự sống từ nơi Chúa Giêsu tuôn chảy đến cho chúng ta. Ngài cũng là Sự Sống vì chính Ngài cứu độ chúng ta để chúng ta được sống và sống sung mãn muôn đời. Ngài là Sự Sống vì Ngài là Đấng Phục Sinh đã chiến thắng sự chết và trở nên nguồn suối sự sống cho mọi người.

Khi sống theo đường lối của Chúa, chúng ta sẽ được sống hạnh phúc và có ý nghĩa. Không những thế, chúng ta sẽ góp phần vào việc xây dựng Nước Chúa, chúng ta sẽ góp phần cải thiện sinh hoạt xã hội. Một thí dụ điển hình là những việc làm bác ái của chúng ta. Vì sống theo đường lối của Chúa, nên chúng ta vâng lời Chúa để yêu thương tha nhân, và việc bác ái là cách biểu lộ tình thương. Những việc làm bác ái như thế giúp ích cho nhiều người bất hạnh trong xã hội. Một xã hội mà có nhiều người sống bác ái thì đó là một xã hội có phúc. Ngược lại một xã hội mà có nhiều người ích kỷ, thì đó là một xã hội vô phúc.  Vì vậy, đường lối của Chúa sẽ đem phúc đến cho cá nhân và đem phúc đến cho xã hội.

Ngày hôm nay cũng là ngày mà xã hội Úc nhớ đến các bà mẹ. Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta các bà mẹ, bởi vì các bà mẹ đón nhận sự sống từ nơi Chúa và thông truyền sự sống cho chúng ta. Các bà mẹ thông truyền sự sống qua việc cưu mang, sinh thành, dưỡng dục và nâng đỡ chúng ta trên đường đời và đường lối đức tin. Các bà mẹ là cộng tác viên của Chúa trong công trình tạo dựng bằng việc cưu mang và cho chúng ta chào đời. Các bà mẹ cũng là cộng tác viên của Chúa trong công trình cứu chuộc qua việc lo liệu cho chúng ta được tái sinh trong phép Rửa Tội và dạy dỗ chúng ta theo đường lối Chúa. Các bà mẹ cũng là bạn đồng hành với chúng ta trong đức tin. Chúng ta cầu nguyện cho các bà mẹ được khỏe mạnh và khôn ngoan để tiếp tục hỗ trợ chúng ta về mọi mặt trong cuộc sống.

Đối với các bà mẹ đã qua đời, chúng ta cũng cảm tạ các ngài vì tình thương và công lao sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của các ngài. Chúng ta được như bây giờ cũng là nhờ sự đóng góp lớn lao và vô giá của các ngài vào cuộc sống của chúng ta. Nay các ngài không còn trên trần thế nữa, nhưng di sản của các ngài vẫn trường tồn trong chính bản thân chúng ta và cuộc đời chúng ta. Chúng ta xin Chúa ban phúc trường sinh cho các ngài.

Cuối cùng và lại là trên hết, chúng ta không quên Đức Mẹ Maria, Mẹ Hội Thánh và là Mẹ chúng ta. Chúng ta cảm tạ Mẹ vì nhờ sự đáp trả của Mẹ, Ngôi Lời đã nhập thể làm người trong Chúa Giêsu Kitô. Hai tiếng Xin Vâng của Mẹ đã góp phần đem đến ơn cứu độ cho toàn thế giới. Mẹ được tôn kính với nhiều tước hiệu, nhưng đặc biệt năm nay, chúng ta nhớ đến Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ Fatima, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Mẹ hiện ra ở Fatima. Xin cho chúng ta biết lắng nghe lời Mẹ để ăn năn sám hối, tôn sùng trái tim vô nhiễm của Mẹ và năng lần hạt Mân Côi. Đó là những phương tiện giúp chúng ta đến với Chúa Giêsu Kitô là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống của chúng ta.