Mục Tử Nhân Lành

Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm C
Ga 10:27-30

Anh chị em thân mến,

Hình ảnh nổi bật của bài Tin Mừng theo thánh Gioan trong Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh là hình ảnh mục tử và đàn chiên. Hình ảnh này nói lên mối liên hệ mật thiết giữa người chăn chiên và đoàn chiên của mình. Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để diễn tả mối liên hệ giữa Ngài và các môn đệ.

Trong khung cảnh nông nghiệp của nước Do Thái, sự thân thiết giữa người mục tử và đoàn chiên rất sâu xa. Chiên nhận ra người mục tử của mình và chỉ đi theo anh. Ngược lại người mục tử lo lắng quan tâm, che chở cho đoàn chiên của mình. Mối liên hệ thân thiết này là tư tưởng chủ chốt của hình ảnh mục tử và đoàn chiên. Có người hiểu hình ảnh này cách sai lạc và tiêu cực để áp dụng vào mối liên hệ giữa linh mục và giáo dân. Họ cho rằng linh mục coi giáo dân là chiên cừu khờ khạo, bảo sao nghe vậy, để các ngài tha hồ làm mưa làm gió. Hiểu như vậy là đi ngược lại với giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô, bởi vì Ngài không dùng hình ảnh này để coi thường hay lợi dụng các môn đệ. Ngài đến đem lại cho sự sống dồi dào. Ngài là Mục Tử nhân lành.

Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Lời Nhập Thể, là Thiên Chúa làm người. Vì tình thương nên Ngài đến với loài người để gần gũi và cứu chuộc họ. Loài người không thể đến với Chúa nên Chúa đến với loài người. Loài người không thể đến với Chúa vì loài người giới hạn. Loài người không thể đến với Chúa vì loài người tội lỗi, còn Chúa là Đấng Chí Thánh. Do đó, Chúa đến với loài người để loài người có thể đến với Chúa theo cách thế của loài người.

Việc Chúa đến với loài người có thể hiểu như người mục tử đến với đoàn chiên của mình. Chiên không tự tìm đến được, nên mục tử phải đi tìm đến với chiên, bởi vì chiên có những giới hạn theo bản tính của nó. Trong sự quan tâm của người mục tử, chiên đặt hết tin tưởng, phó thác, lắng nghe và hành động theo sự hướng dẫn của người mục tử. Đối với các môn đệ cũng thế, Chúa Giêsu quan tâm săn sóc họ. Ngài yêu thương họ hết mình. Do đó, người môn đệ thực sự của Chúa đặt hết tin tưởng, phó thác, lắng nghe và hành động theo đường lối của Chúa.

Mặc dầu Chúa Giêsu Kitô là Mục Tử nhân lành, nhưng Ngài không đến với loài người để giúp vui hay để thỏa mãn thị hiếu bồng bột, nông cạn của họ. Ngài đến là để lo cho nhu cầu thiết yếu của loài người. Loài người cần được cứu độ, nên Chúa đến để giúp cho loài người được ơn cứu độ. Ơn cứu độ là gì? Ơn cứu độ là việc Thiên Chúa giải thoát con người khỏi tình trạng tội lỗi để sống trong tình trạng ân sủng. Tình trạng ân sủng là tình trạng con người được sống trong mối quan hệ yêu thương với Thiên Chúa và tha nhân. Tình trạng ân sủng này khởi sự từ trần gian và kéo dài mãi cho đến muôn đời. Chính vì thế mà Chúa Giêsu tuyên bố trong Tin Mừng Gioan: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10:27-28).

Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của loài người, có khi Chúa Giêsu Kitô giảng dạy theo lối nghiêm khắc, như trường hợp Ngài lên án thói đạo đức giả của những người Pharisêu. Có lần Ngài lật đổ bàn ghế của những người buôn bán ở Đền Thờ Giêrusalem, bởi vì họ biến nơi cầu nguyện này thành cảnh chợ búa xô bồ. Lúc khác, Ngài lại bảo người ta rằng muốn được sự sống đời đời thì phải ăn thịt Ngài và uống máu Ngài. Một số môn đệ thấy chướng tai quá nên bỏ Ngài mà ra đi không trở lại. Cuối cùng, thay vì làm anh hùng chính trị và quân sự theo sự mong chờ của các môn đệ và dân chúng, Ngài lại chấp nhận chịu khổ hình, chịu chết để trở nên Đấng Phục Sinh. Do đó, Ngài nhắm vào nhu cầu thực sự của các môn đệ và của loài người, chứ không chiều theo sở thích, thị hiếu hay tính tò mò của họ.

Chúa lo lắng quan tâm đến nhu cầu của loài người và đem ơn cứu độ đến cho chúng ta. Nhưng Chúa không áp đặt lên chúng ta điều gì. Chúa ban cho chúng ta tự do, nên Ngài để chúng ta chọn lựa theo Ngài hay rời xa Ngài. Nếu chúng ta chọn lựa theo Ngài, thì chúng ta thuộc về đoàn chiên của Ngài. Nếu là chiên của Chúa, chúng ta cần gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Kitô là Mục Tử Nhân Lành của chúng ta. Chúng ta gắn bó với Ngài qua việc siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, tham dự các Bí Tích và qua việc học hỏi Kinh Thánh. Chúng ta nghe tiếng Chúa và đi theo Chúa bằng cách thực hành giáo huấn của Chúa do Giáo Hội truyền đạt. Khi thực hiện, những điều này, chúng ta ở trong quan hệ yêu thương, trong tình trạng ân sủng với Chúa và với tha nhân. Lúc đó, chúng ta đã thực sự cảm nghiệm Thiên Đàng ngay tại trần gian này.

Khi Chúa Giêsu dùng hình ảnh mục tử đoàn chiên để chỉ về mối quan hệ của Ngài và các môn đệ, Ngài đã nêu ra một khuôn mẫu cho mối liên hệ giữa Linh Mục và giáo dân trong các cộng đoàn đức tin. Mối liên hệ này đòi hỏi sự gắn bó mật thiết giữa Linh Mục và giáo dân cũng như giữa giáo dân với nhau trong cùng một Giáo Hội. Chính Chúa Kitô cũng cầu nguyện để các môn đệ được nên một như Ngài nên một với Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần.

Như Chúa Giêsu Kitô Mục Tử Nhân Lành, người Linh Mục coi sóc đoàn chiên cũng nhắm đến nhu cầu thực sự của cả cộng đoàn. Do đó, quyết định của Linh Mục có khi không ăn khớp với ý riêng của một người hay một nhóm người trong cộng đoàn. Tuy nhiên, nếu người giáo dân thực sự ý thức về ích lợi tập thể, chắc chắn họ sẽ thông cảm và hỗ trợ Linh Mục để ngài đem lại lợi ích chung cho mọi người. Hơn nữa, sự kết hợp với Linh Mục cũng là điều Chúa Giêsu Kitô mong muốn, bởi vì xuyên qua Linh Mục, Chúa Giêsu Kitô tiếp tục chăm lo đoàn chiên của Ngài.

Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này, chúng ta hãy gắn bó mật thiết hơn với Chúa Giêsu Kitô, và hãy cùng với Linh Mục của mình xây dựng tình hiệp thông và thực hiện các sinh hoạt chung để đem lại lợi ích cho mình và cho mọi người trong cộng đoàn cũng như xã hội.

Trước hậu quả tai hại của tội lỗi, chúng ta cần sám hối và canh tân. Trước tình thương hải hà của Chúa, chúng ta hãy quay về với Ngài như đứa con hoang đàng hay như ông Giakêu. Chúa luôn đón nhận chúng ta vào trong vòng tay yêu thương và bầu trời ân sủng của Ngài. Chúng ta hãy nhớ đến thái độ của Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Ngài vừa tha thứ và vừa kêu gọi cải thiện đời sống. Xin cho chúng ta cũng biết cảm thông đối với tha nhân. Xin cho chúng ta biết cải thiện đời sống và giúp người khác canh tân cuộc đời bằng gương lành của chúng ta.