Vua Tình Yêu

Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm C
Lễ Chúa Kitô Vua
Lc 25:35-43

Anh chị em thân mến,

Khi nói tới vua, tâm trí chúng ta thường hướng về hình ảnh của những thủ lãnh thế gian, có lãnh thổ, quân đội, cơ chế hành chánh. Nhưng những hình ảnh này không ăn khớp với danh hiệu vương đế của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không làm vua theo kiểu thế gian, vì Nước của Ngài không thuộc về thế gian này.

Nước của Chúa Kitô thuộc lãnh vực tinh thần, đó là vương quyền của Ngài trong tâm hồn và cuộc sống của những ai theo Ngài. Ngài thực thi vương quyền của Ngài bằng tình yêu. Tự căn bản, tình yêu luôn hướng về người mình yêu và thực hiện mọi lợi ích tốt hảo nhất cho họ. Tình yêu luôn hướng về tha nhân.

Chúa Giêsu yêu mến Thiên Chúa Cha và nhân loại. Thiên Chúa Cha là Đấng toàn năng nên Ngài có đầy đủ mọi sự và không cần thêm gì nữa. Tuy nhiên, Thiên Chúa là tình yêu nên Ngài muốn cứu độ nhân loại. Do đó, Chúa Giêsu yêu mến Thiên Chúa Cha và thực thi thánh ý Chúa Cha là cứu chuộc nhân loại. Đối với nhân loại, Chúa Giêsu cũng yêu thương loài người trọn vẹn nên Ngài muốn họ được cứu độ. Từ đó Chúa đã chia sẻ thân phận loài người và cuối cùng đổ máu ra trên thập giá để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa và ban cho con người sự sống muôn đời.

Tình yêu luôn biểu lộ bằng hai nhân đức căn bản là khiêm nhường và phục vụ. Khiêm nhường là biết rõ vị trí giới hạn của mình trong tương quan với Chúa và tha nhân. Khiêm nhường đi xa hơn bằng cách nhường bước, hy sinh cho tha nhân. Do đó, khiêm nhường luôn vị tha, tức là quan tâm đến lợi ích cho người khác. Trong khi khiêm nhường là thái độ bên trong, thì phục vụ là hành động bên ngoài để thực hiện tình yêu đối với tha nhân. Chúa Giêsu đã biểu lộ đức khiêm nhường bằng cả cuộc sống của Ngài, từ việc sinh ra trong cảnh nghèo hèn, việc rửa chân cho môn đệ và cuối cùng là chết trên thập giá như một phạm nhân, mặc dầu Ngài vô tội. Cái chết của Ngài cũng là hành vi phục vụ cao điểm để bày tỏ tình yêu trọn vẹn đối với Thiên Chúa và nhân loại.

Trong ngày lễ Chúa Kitô Vua, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc có cuộc rước kiệu ngay sau Thánh Lễ. Đoàn rước sẽ đi đến từng lều của mỗi họ đạo được dựng sẵn trong khuôn viên Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân, Pooraka, Nam Úc, Úc Châu. Cuộc rước kiệu không phải chỉ là để phô trương hình thức cho vui mắt, nhưng diễn tả ý nghĩa sâu xa của đức tin Kitô Giáo.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem để dự lễ Vượt Qua. Trong chính dịp lễ này Chúa đã chịu khổ hình thập giá, đã trở nên Chiên Vượt Qua để đem lại sự sống muôn đời cho nhân loại. Trong cuộc hành trình của Chúa Giêsu, có các môn đệ và dân chúng đi theo. Tương tự như thế, cuộc rước kiệu nói lên việc các tín hữu là những môn đệ đi theo Chúa trong cuộc hành trình về Giêrusalem. Đây không phải là Giêrusalem tại thế mà là Giêrusalem trên trời, là Thiên Đàng mà mọi người hằng mong ước.

Chúa Giêsu lên Giêrusalem để chịu khổ nạn và chết trên thập giá. Tương tự như thế, mọi người tín hữu qua cuộc rước kiệu muốn vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa như Ngài đã từng nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9:23; Mt 16:24; Mc 8:34). Thập giá của Chúa không chỉ dừng lại ở đau khổ và sự chết, nhưng vượt qua sự chết để đến sự phục sinh vinh quang. Người tín hữu vác thập giá hằng ngày không chỉ dừng lại ở đau khổ hay sự chết nhưng luôn đi tới sự phục sinh và cuộc sống muôn đời Chúa hứa ban.Việc rước kiệu cũng nói lên rằng người tín hữu nhất quyết chọn Chúa Giêsu Kitô làm Vua của mình và quyết chí sống theo đường lối tình yêu của Ngài.

Đoàn rước kiệu sẽ dừng lại từng lều của mỗi họ đạo. Đó là biểu tượng Chúa Giêsu Kitô Vua viếng thăm. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu viếng thăm nhà ông Simôn và đã chữa lành bệnh sốt cho mẹ vợ ông(Mt 8:14; Mc 1:29-31; Lc 4:38-40). Chúa thăm gia đình Mátta và Maria và ban lời hằng sống cho họ (Lc 10:38-42). Chúa thăm nhà ông Dakêu và làm thay đổi cuộc sống của ông (Lc 19:1-10) Tương tự như thế, Chúa viếng thăm từng họ đạo để chữa lành, để ban bố lời hằng sống và để canh tân cuộc sống các tín hữu.

Lễ Chúa Kitô Vua đem lại cho các tín hữu niềm hy vọng về sự chiến thắng toàn diện của sự thiện trên sự dữ. Sự chiến thắng đó khởi đầu bằng cuộc phục sinh của Chúa Giêsu và tiếp tục diễn tiến cho đến khi khai mở trọn vẹn trong ngày tận thế. Khi mừng lễ Chúa Kitô Vua, người tín hữu được khích lệ để trung thành với Chúa. Con đường theo Chúa không tránh khỏi những thập giá xảy ra hằng ngày. Khó khăn bắt bớ xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Có khi là các thứ bạo động, bắt bớ, triệt hạ nhà thờ, tấn công mạng sống người Kitô hữu. Có thể gọi đó là loại bách hại cứng. Có những nơi khác, người tín hữu không bị bách hại bằng võ lực, nhưng lại bị cuốn hút theo những trào lưu tư tưởng và lối sống tục hóa, đi ngược lại đường lối của Chúa Giêsu Kitô. Hoàn cảnh này có thể được gọi là loại bách hại mềm. Loại này còn nguy hiểm hơn loại bách hại cứng, vì nó dần dà lôi kéo người tín hữu bất trung với Chúa một cách nhẹ nhàng nhưng quyết liệt. Do đó, người tín hữu luôn được kêu gọi để cảnh giác và trung thành với Chúa.

Giáo Hội không bao giờ tránh khỏi phong ba. Giáo Hội luôn phải chiến đấu không ngừng để trung thành với Chúa và giúp người khác đến với Chúa. Sống là tranh đấu. Đó là chân lý ngàn đời. Nếu chúng ta không theo một lý tưởng nào, thì chúng ta cũng bị những trào lưu tư tưởng thịnh hành của xã hội lôi kéo. Do đó, việc chọn Chúa làm vua đời mình luôn là một cuộc tranh đấu không ngừng để trung thành với Chúa mãi cho đến cùng như các anh hùng đức tin suốt giòng lịch sử của Giáo Hội. Xin cho chúng ta kiên vững đến cùng, vì ai kiên vững đến cùng sẽ được cứu thoát.