Lời Ban Sự Sống

Chúa Nhật 10 Thường Niên, Năm C
Lc 7:11-17

Anh chị em thân mến,

Tin Mừng hôm nay bày tỏ lòng Chúa thương xót đến người bất hạnh. Nội dung Tin Mừng trình bày việc Chúa Giêsu cho người con trai của bà góa thành Nain sống lại. Qua phép lạ này Chúa biểu lộ quyền năng của Ngài và đồng thời bày tỏ lòng thương xót đến những người lâm cảnh khó khăn ngặt nghèo.

Khi rời bỏ Caphácnaum, Chúa Giêsu đến thành Nain và có đám đông đi theo Ngài. Đến gần cửa thành, Ngài gặp một đám tang. Người chết là một thanh niên, con trai của một bà góa. Nhìn cảnh đó, Chúa Giêsu chạnh lòng thương bà, vì bà đã mất chồng và nay lại mất con. Đó là điều bất hạnh lớn lao cho một người phụ nữ Do Thái thời Chúa Giêsu. Trong thời đó, người phụ nữ phải dựa vào chồng hoặc con trai để có thể sống. Mất chồng và con trai thì cũng sống được nhưng rất khó khăn. Cũng vì vậy mà Kinh Thánh Cựu Ước thường nhắc đến người góa bụa và trẻ mồ côi, vì họ là những người thấp cổ bé miệng, thường bị những kẻ quyền thế hà hiếp.

Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Ở đây, cụm từ chạnh lòng thương có nghĩa là sự thương xót sâu tận đáy lòng, phát xuất từ ruột gan mà ra. Như vậy, Chúa thương xót bà góa đến tận cõi lòng. Từ lòng thương xót đó, Chúa cứu giúp bà ra khỏi tình trạng ngặt nghèo. Khi Chúa cho người con trai của bà sống lại, thì cùng một lúc Chúa ban cho bà góa sự sống. Có người con trai bên cạnh, bà vững dạ an tâm về phương diện vật chất, về vị trí trong xã hội, và về nâng đỡ tinh thần.

Phép lạ của Chúa Giêsu cũng xác định tư cách Đấng Thiên Sai của Ngài. Ngài là vị Ngôn Sứ có thế giá tương tự như Êlia. Êlia của Cựu Ước cũng đã cứu sống con trai của bà góa Xarépta. Như Êlia, Chúa Giêsu cũng cứu sống con trai của bà góa thành Nain. Tuy nhiên giữa Chúa Giêsu và Êlia lại có sự khác biệt. Êlia cứu sống đứa trẻ không phải do quyền năng của ông như nhờ lời cầu xin Thiên Chúa. Ngược lại, Chúa Giêsu dùng quyền năng của mình để cho kẻ chết sống lại. Chỉ bằng một lời nói, Ngài đã thông truyền sự sống cho anh thanh niên thành Nain.

Phép lạ cho người thanh niên thành Nain sống lại không những đem lại sự sống cho người thanh niên và mẹ anh, nhưng còn có mục đích khác. Phép lạ giúp củng cố niềm tin của những người đã tin và khơi dậy đức tin nơi người chưa tin. Chúng ta cũng biết rằng các môn đệ của Chúa Giêsu vẫn còn non kém trong đức tin. Chính Chúa Giêsu cũng đã từng quở trách các môn đệ là yếu đức tin. Ngài cho họ thấy đức tin quan trọng để có thể làm những việc phi thường. Dĩ nhiên, không phải tự sức riêng thì các môn đệ có thể làm nên việc, nhưng khi đặt niềm tin vào Chúa, thì chính Chúa sẽ cùng làm việc  với họ để thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc sống của họ và những người chung quanh. Các môn đệ cần thời gian và sự nâng đỡ của Chúa để dần dà lớn lên trong đức tin. Phép lạ người thanh niên sống lại giúp họ nhận ra thiên tính của Chúa Giêsu để họ thêm xác tín vào Ngài.

Đối với những người chưa có lòng tin vào Chúa Giêsu, họ có cơ hội tin tưởng vào Ngài. Qua phép lạ người thanh niên sống lại, họ nhận thấy Chúa Giêsu không phải chỉ là con người bình thường, nhưng là con người đến từ Thiên Chúa, vì quyền năng của Thiên Chúa hoạt động nơi Ngài. Dân chúng có thể nhận ra rằng Chúa Giêsu là vị Ngôn Sứ mà Môsê đã tiên báo: “Thiên Chúa sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi” (Đnl 18:15). Chắc chắn họ luôn mong chờ Thiên Chúa phù trợ họ. Chắc chắn, họ thường nghĩ đến các ngôn sứ trong thời quá khứ, nhất là ngôn sứ Êlia. Đối với Êlia, dân chúng tin rằng ông sẽ trở lại với họ trong thời cuối cùng như ngôn sứ Malakhi đã loan báo (Ml 3:23-24). Vì vậy, khi chứng kiến phép lạ, dân chúng đã thốt lên lời tôn vinh Thiên Chúa: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người” (Lc 7:16).

Việc Chúa Giêsu chỉ dùng lời nói để làm cho người thanh niên thành Nain sống lại khiến chúng ta suy nghĩ về việc tạo dựng. Trong việc tạo dựng, Thiên Chúa cũng tạo dựng bằng lời nói của mình. Qua lời của Ngài, Thiên Chúa thông truyền sự sống cho vạn vật. Thật vậy, lời Chúa có sức ban sự sống cho muôn loài. Giờ đây, lời của Chúa Giêsu cũng ban sự sống cho người thanh niên.Lời của Chúa vẫn còn tác động lên loài người và vũ trụ cho đến khi mọi sự được hoàn thành theo ý Chúa.

Trong thời buổi hiện nay, tuy Chúa Giêsu Kitô không hiện diện bằng xương bằng thịt giữa chúng ta, Ngài vẫn có mặt trong cuộc sống chúng ta bằng cách thế vô hình. Lời của Ngài vẫn có hiệu lực cho những ai tin tưởng vào Ngài. Lời của Chúa làm biến cải cuộc sống cá nhân và thế giới để đem lại hạnh phúc cho loài người. Tuy chúng ta không thấy lời Chúa tác động một cách vũ bão hay tức thì trước mắt, nhưng nếu chúng ta suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy lời Chúa tác động âm thầm và dần dà để canh tân bộ mặt trái đất. Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã được lời Chúa biến đổi tự trong tâm hồn, để từ đó Mẹ đã dâng hiến cuộc đời phục vụ người nghèo khó, đem đến nhiều nâng đỡ cho họ. Biết bao nhiêu người cũng được lời Chúa biến đổi để trở thành máng thông truyền sự sống của Chúa cho nhân loại. Các vị thánh là những thí dụ điển hình.

Qua kinh nghiệm bình thường, chúng ta đã từng thấy lời nói của loài người đối với nhau có ảnh hưởng sâu xa lên người khác và xã hội chung quanh. Lời của một người có thể làm cho người khác lên tinh thần, suy nghĩ khôn ngoan và hành động sáng suốt đem lại lợi ích cho họ cũng như tha nhân. Lời của loài người còn có sức mạnh như thế, thì huống gì là lời Chúa. Những ai thực sự tin tưởng vào Chúa và để cho lời Chúa thấm nhập và biến đổi chính mình, thì chắc chắn người đó sẽ đem lại lợi ích cho mình và cho mọi người chung quanh. Cho nên, lời Chúa đem lại sự sống không những lúc này nhưng còn đem lại sự sống đời đời. Phêrô đã tuyên xưng: “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6:68).

Qua lời Ngài, Chúa Giêsu ban sự sống cho người thanh niên thành Nain và mẹ anh. Qua lời Ngài Chúa cũng tiếp tục ban sự sống cho chúng ta. Tuy rằng cách thức hơi khác, nhưng sự sống của Chúa cũng vẫn tiếp tục chảy tràn cho nhân loại qua lời của Chúa cho đến khi mọi sự được hoàn thành theo thánh ý mầu nhiệm của Ngài.