Hoa Trái Của Chúa Thánh Thần

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Ga 15: 26-27; 16: 12-15

Anh chị em thân mến,

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là dịp để chúng ta kính nhớ đến việc Giáo Hội khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, trong khi các Tông Đồ tụ tập ở một căn phòng tại Giêrusalem, thì Chúa Thánh Thần hiện xuống trên họ. Từ đó, các Tông Đồ mạnh dạn rao giảng Tin Mừng và làm chứng nhân cho Chúa Giêsu Kitô.

Có một vài điều chúng ta nhận thấy từ bài tường thuật biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông Đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần. Thứ nhất, khi đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, các thánh Tông Đồ được biến đổi từ những người yếu đuối, nhút nhát thành những người tự tin, mạnh mẽ. Họ đứng đậy, mở cửa ra ngoài rao giảng cho những người hiện diện tại Giêrusalem. Chúa Thánh Thần không làm cho họ té lăn đùng ra sàn nhà như chúng ta thường nghe nói vào thời buổi hiện nay.  Trong Tin Mừng, chúng ta chỉ thấy một số người lăn đùng ra đất là vì bị quỷ nhập và hành hạ mà thôi. Nhưng khi được Chúa Giêsu chữa lành, họ trở lại bình thường, không còn lăn đùng ra đất nữa.

Thứ hai, Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý, nên Ngài cho các Tông Đồ hiểu được sứ điệp và cuộc đời của Chúa Giêsu. Từ đó, các Ngài ăn nói lưu loát và mạnh dạn giảng dạy. Lời của các Tông Đồ được nhiều người hiểu thấu. Công vụ Tông Đồ cho biết sau khi được tràn đầy Thánh Thần, “các ngài bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.” (Cv 1:3). Như vậy, các ngài nói tiếng lạ. Tiếng lạ ở đây không phải là thứ âm thanh ú ớ, lộn xộn, lạ thường. Tiếng lạ chính là các thứ tiếng nước ngoài mà các Tông Đồ nói, nhờ đó người Do Thái từ các dân các nước khác nhau đều hiểu được lời rao giảng.Từ đó chúng ta mới thấy, ơn Chúa Thánh Thần có mục đích soi sáng cho người ta hiểu được lời rao giảng, chứ không nhằm mục đích làm mờ trí khôn hay gây rối loạn trí khôn. Thiên Chúa tốt lành nên Ngài không bao giờ làm chuyện xấu.

Thứ ba, sự kiện các Tông Đồ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau giúp cho những người Do Thái từ nhiều nước khác nhau hiểu được lời rao giảng là một dấu chỉ về sự hiệp nhất. Tuy khác nhau về ngôn ngữ, nhưng mọi người đều được nghe cùng một sứ điệp Tin Mừng để được hưởng cùng một ơn cứu độ. Như vậy, vai trò của Giáo Hội là trở nên dấu chỉ và phương tiện để đem lại sự kết hiệp giữa Thiên Chúa và loài người và giữa loài người với nhau. Chúa Thánh Thần hiện diện trong Giáo Hội để ban đủ những ơn cần thiết giúp Giáo Hội hoàn thành sứ mạng mà Chúa Giêsu Kitô giao phó.

Ở đây, chúng ta thấy vai trò của Chúa Thánh Thần không phải chỉ là giúp cho Giáo Hội thấu hiểu chân lý cứu độ, nhưng còn nhắm đem đếnsự hiệp nhất. Do đó, nơi nào có hiệp nhất, nơi đó có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Công việc nào đem đến hiệp nhất thì công việc đó chính là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Ngược lại, những công việc nào đem đến chia rẽ thì không phải là hoa trái của Chúa Thánh Thần.Ngay cả khi người ta làm những công việc được gọi là đạo đức hay bác ái mà lại dùng những cách thức mờ ám, hoặctạo ra chia rẽ bất hoà, thì đó không phải là kết quả do ơn huệ Chúa Thánh Thần.Đó là hậu quả của tính xác thịt mà ra, như thánh Phaolô viết rõ ràng trong bài đọc hai. “Những việc do tính xác thịt thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bát hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy” (Gl 5:19-21).

Khi mừng lễ Chúa Thánh Thần, chúng ta nhớ lại Bí Tích Thêm Sức của mình. Khi chịu Phép Thêm Sức, chúng ta đón nhận ơn Chúa Thánh Thần để sống xứng đáng là con cái Chúa và làm chứng nhân Tin Mừng. Tuy nhiên, như tất cả mọi ơn huệ của Thiên Chúa, ơn của Chúa Thánh Thần cũng cần chúng ta hợp tác thì mới trổ sinh hoa trái tốt đẹp. Chúng ta cầu xin Chúa cho mình ý thức về vai trò của Chúa Thánh Thần và xin Ngài giúp sức để chúng ta trổ sinh hoa trái thánh thiện trong cuộc sống của mình. Thánh Phaolô viết: “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.” (Gl 5:22-23) Đây mới chỉ là một số hoa trái của Thánh Thần mà thôi. Còn nhiều ơn huệ khác mà Chúa Thánh Thần ban tặng tùy theo hoàn cảnh của chúng ta và tùy theo thánh ý Chúa.

Một điều quan trọng là xin cho mình được đón nhận chân lý. Chân lý có thể hiểu theo ba nghĩa. Trước hết, chân lý là những tư tưởng hay lời nói ăn khớp với sự kiện thực tế.

Kế đến chân lý mà chúng ta nhắm tới là lời Chúa. Chúng ta cần hiểu sâu xa lời Chúa. Chúng ta không phải chỉ hiểu bằng trí óc nhưng còn bằng cả con tim của mình nữa. Nói cách khác, chúng ta không những hiểu được ý nghĩa của lời Chúa nhưng còn cảm nghiệm thích thú về lời Chúa, rồi từ đó thực hành lời Chúa.

Cuối cùng, chân lý chính là Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã xác định rõ ràng Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Như vậy, chúng ta xin Chúa Thánh Thần giúp sức để chúng ta yêu mến Chúa Giêsu Kitô, rồi từ đó thực hành lời Chúa và tôn trọng sự thật trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì, sự thật sẽ giải phóng chúng ta. Sự Thật là Chúa Giêsu Kitô. Ngài giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết và cho chúng ta sự sống đời. Sự thật còn làm cho lương tâm chúng ta trong sạch để sống an bình với Chúa và với tha nhân.

Như trong kinh Đức Chúa Thánh Thần nêu ra, chúng ta xin Chúa Thánh Thần ba điều. Điều thứ nhất là xin Ngài đốt lửa yêu mến trong lòng chúng ta để chúng ta Chúa nhiều hơn.Thứ hai, chúng ta xin Chúa sửa lại mọi sự trong ngoài chúng ta. Sửa lại mọi sự bên trongđể tâm trí chúng ta có được những tư tưởng tốt lành, thánh thiện. Sửa lại mọi sự bên ngoài để chúng ta nói lời tốt lành và hành động tốt lành. Cuối cùng, chúng ta xin Chúa an ủi mình khi gặp gian nan thử thách, và dạy dỗ, soi sáng để chúng ta xử sự khôn ngoan trong đời sống hằng ngày.