Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô


Mc 14:12-16.22-26

Anh chị em thân mến,

Trong sinh hoạt của loài người, bữa ăn chiếm vị trí quan trọng. Việc ăn uống không những nuôi sống bản thân nhưng còn nối kết người ta lại với nhau. Chính vì vậy, những sinh hoạt quan trọng như sinh nhật, đám cưới, đám tang, chịu chức thánh, khấn dòng, kỷ niệm hôn phối… đều có ăn uống.

Chúa Giêsu Kitô cũng dùng bữa ăn để thực hiện sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ của Ngài. Qua bữa ăn, Ngài dạy dỗ các môn đệ cũng như đám đông. Ngài cũng dùng bữa ăn Vượt Qua để thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Ngài cũng dùng bữa ăn để cho các Tông đồ nhận ra Ngài là Đấng Phục Sinh. Ngài ăn cá trước mặt họ, Ngài bẻ bánh với hai môn đệ trên đường Emmau.

Vì tầm quan trọng của bữa ăn nên Chúa Giêsu Kitô thiết lập Bí Tích Thánh Thể trong khung cảnh một bữa ăn để bày tỏ sự hiện diện của Ngài một cách cụ thể với Giáo Hội. Vì là Đấng Phục Sinh, nên Ngài không hiện diện theo lối thân xác. Ngài hiện diện cách vô hình để có thể ở với mọi người trong mọi nơi và mọi lúc. Tuy nhiên, loài người có xác phàm mắt thịt, nên loài người cần những gì có thể nhìn thấy và tiếp xúc bằng giác quan. Vì thế, Chúa dùng hình bánh hình rượu để hiện diện một cách đặc biệt cho Giáo Hội.

Tuy Bí Tích Thánh Thể gồm cả Lời Chúa và Mình Máu Thánh Ngài, nhưng buổi lễ hôm nay chú trọng cách đặc biệt tới Mình Máu Thánh Chúa. Mình Máu Thánh Chúa nói lên nhiều ý nghĩa cho chúng ta. Qua Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta được tham gia vào cuộc hy tế của Chúa Giêsu trên thập giá. Trong Cựu Ước, Ông Môsê dùng máu súc vật làm dấu hiệu Giao Ước giữa Chúa và dân Ngài, còn trong Tân Ước, Chúa Giêsu Kitô dùng chính máu của Ngài để thiết lập Giao Ước mới giữa Thiên Chúa và loài người. Máu Chúa Kitô không phải chỉ là làm dấu hiệu cho Giao Ước, nhưng còn xóa tội tất cả chúng ta và đem lại cho chúng ta sự sống mới. Chính vì vậy, Máu Chúa Kitô là nguồn suối của ơn tha tội và sự sống trường sinh của con cái Thiên Chúa.

Mình Máu Thánh Chúa còn cho chúng ta cơ hội để kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu Kitô, rồi từ đó đi vào đời sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì thế, mỗi lần chúng ta rước Mình Máu Thánh Chúa là mỗi lần chúng ta gặp gỡ Chúa cách đặc biệt. Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa. Chính vì sự liên kết sâu xa như thế, nên Mình Máu Thánh Chúa đem đến cho chúng ta cảm nghiệm bình an vui thú sâu xa vì được liên kết với Ngài. Nơi đây, chúng ta mới thấy, Thiên Chúa nhập thể để ở cùng chúng ta, và từ đó chúng ta được ở cùng Thiên Chúa.

Công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô hoàn thành trên thập giá có mục đích làm cho chúng ta đón nhận đời sống thần linh, làm con cái Chúa, vui hưởng hạnh phúc với Chúa. Công cuộc cứu chuộc đó được hiện tại hóa trong Thánh Lễ. Vì thế, khi rước Mình Máu Thánh Chúa chúng ta được kêu gọi để nên giống Chúa Kitô. Chúng ta nên giống Ngài bằng đời sống yêu thương của chúng ta.

Văn hóa Việt Nam chúng ta có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” Câu nói này cho thấy chúng ta ở gần vật gì hay ở gần ai, thì chúng ta đều chịu ảnh hưởng của vật đó hay người đó. Tương tự như thế, chúng ta đến với Thánh Lễ thường xuyên thì chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng của Thánh Lễ. Chúng ta gần Chúa thì chúng ta sẽ được uốn nắn bởi ơn Chúa, hướng dẫn bởi lời Chúa, và được nuôi dưỡng bởi Mình Máu Thánh Chúa.

Khi chúng ta để cho mình được Chúa uốn nắn như thế, chúng ta sẽ càng ngày càng thánh thiện và nên giống Chúa hơn. Vì vậy, chúng ta cần tham dự Thánh Lễ một cách thường xuyên và sốt sắng để đón nhận ơn ích cho mình. Ngắm thứ năm của mầu nhiệm sáng đọc như sau: “Thứ năm thì ngắm Đức Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.” Chúng ta hãy cầu xin và hãy siêng năng đến với Thánh Lễ để chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc đón nhận Mình Máu Thánh Ngài.

Mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa trong Thánh Lễ cũng hướng lòng chúng ta về Quê Trời. Thực ra, Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa chính là bàn tiệc thánh chuẩn bị chúng ta đi vào bàn tiệc Thiên Quốc mai sau. Trong Thánh Lễ, chúng ta cảm nếm trước sự liên kết với Chúa và với nhau trong tình yêu. Mai sau trên Thiên Đàng, trong bàn tiệc Nước Trời, chúng ta sẽ kết hiệp trọn vẹn với Chúa và hết mọi người trong tình yêu tràn đầy và vĩnh cửu.

Khi mừng kính Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta xin Chúa tăng thêm lòng tin và lòng mến cho chúng ta đối với Bí Tích này. Xin cho chúng ta được biến đổi nhờ vào sự kết hiệp với Chúa trong Thánh Lễ. Từ đó, chúng ta sẽ theo gương Chúa để sống cho tình yêu Chúa yêu người, và thực sự là chứng nhân cho Chúa ở giữa thế gian.