Ở Lại Trong Tình Yêu

Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm B
Ga 15:9-17

Anh chị em thân mến,

Hai tuần trước đây Tin Mừng thánh Gioan dùng hình ảnh mục tử đoàn chiên và cây nho cành nho để nói lên mối liên hệ thân thiết giữa Chúa Kitô và các môn đệ. Cũng trong chiều hướng đó, Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh bày tỏ tình yêu của Chúa Giêsu đối với các môn đệ và nhắn nhủ họ ở lại trong tình yêu của Chúa.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy Ngài biểu lộ tình yêu của Ngài bằng ba cách thức. Thứ nhất, Ngài yêu thương họ bằng cách hy sinh mạng sống của mình. Ngài nói: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng của mình vì bạn hữu mình” (Ga 15:13) Những lời này đã được Chúa Giêsu Kitô thốt ra trước khi đi vào con đường khổ nạn và chết trên thập giá để cứu chuộc muôn người, nhất là các môn đệ của Ngài.

Cách biểu lộ yêu thương thứ hai là Ngài cho họ làm bạn hữu với Ngài, chứ không coi họ là hàng nô lệ. Vì là bạn hữu, nên các môn đệ được Chúa cho dự phần thân thiết vào đời sống của Ngài. Ngài nói: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15:15). Các môn đệ được Chúa Giêsu dạy dỗ và cho biết ý muốn của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng cho các môn đệ gọi Thiên Chúa là Cha, chứ không phải chỉ là ông chủ. Vì vậy, khi liên kết sâu xa với Chúa Giêsu, các môn đệ được chọn để làm con cái Thiên Chúa.

Điều thứ ba là, Chúa yêu thương các môn đệ trước, và Ngài đã chọn họ, chứ không phải họ đi tìm Ngài rồi chọn Ngài. Ngài huấn luyện họ và sai họ đi làm chứng nhân cho Ngài. Qua cách sống của họ, họ phải sinh hoa trái như lòng Chúa mong muốn. Khi họ sinh hoa trái trong đời sống tức là họ ở lại trong tình yêu của Chúa. Họ trung thành với Ngài (Ga 15:16).

Lời Chúa nhắn nhủ với các môn đệ thời xưa cũng là lời nhắn nhủ với chúng ta thời nay. Chúng ta là môn đệ Chúa Kitô, là bạn hữu của Ngài, là con cái Thiên Chúa Cha, nhờ vào Bí Tích Rửa Tội. Tuy Chúa Giêsu Kitô luôn yêu mến chúng ta, nhưng chúng ta phải đáp trả tình yêu đó để ở lại trong tình yêu của Ngài. Tình yêu thực sự bao giờ cũng đòi hỏi hai chiều. Do đó việc đáp trả của chúng ta rất quan trọng để đem lại lợi ích cho mình. Nếu chúng ta không đáp lại tình yêu của Chúa, thì Chúa cũng chẳng mất mát gì, bởi vì Ngài có đủ mọi sự, nên Ngài không cần gì thêm nữa.

Còn về phía chúng ta, thì việc đáp lại tình yêu của Chúa là điều cần thiết. Bởi vì chúng ta được dựng nên bởi Chúa và cho Chúa, nên chúng ta luôn cần đến Chúa ở đời này và đời sau. Chúng ta đáp trả lại tình yêu của Chúa bằng cách tuân giữ các điều răn của Chúa. Như vậy chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa. Ở lại trong tình yêu Chúa là trung thành với Chúa.

Trong xã hội thực dụng ngày nay, vấn đề trung thành gặp phải khó khăn. Tự căn bản, chủ nghĩa thực dụng chỉ nhắm đến quyền thế và lợi ích cá nhân mà thôi. Vì thế, khi không có quyền thế và không có lợi thì vứt bỏ. Một thứ tư tưởng và lối sống như thế chỉ làm cho cá nhân trở thành ích kỷ và khó trung thành đối với một lý tưởng hay một quan hệ yêu thương. Chính vì thế mà thời nay, nạn đổ vỡ gia đình xảy ra như cơm bữa. Người ta nhân danh tự do và quyền lợi cá nhân để chỉ làm theo những gì mình thích mà thôi. Mỗi người đều chỉ muốn làm điều mình thích chứ không muốn bị ràng buộc vào một lý tưởng hay một quan hệ nào. Nhưng lối sống này không đem ý nghĩa và hạnh phúc lâu dài, bởi vì con người luôn cần được yêu thương và cần sự ổn định của đời sống.

Thực ra tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, nhưng tự do là để theo đuổi một lý tưởng cao thượng, để sống tốt, sống có trách nhiệm và sống xứng hợp với nhân phẩm con người. Hơn nữa, tự do của con người không bao giờ tuyệt đối, vì tự do của người này luôn bị tự do của người khác giới hạn, và quyền lợi của người này cũng bị giới hạn bởi quyền lợi của người khác. Thêm vào đó, nếu một cá nhân cứ nghĩ rằng tự do là làm theo hứng, thì người đó chẳng có tự do gì cả, nhưng họ chỉ là một tên nô lệ để cho bản năng sai khiến mà thôi. Lúc đó, bản năng chính là ông chủ của họ. Một khi sống theo bản năng, thì tự nhiên cuộc sống sẽ rối loạn cho mình và cho người khác.

Vì vậy, khi tự do được sử dụng để sống theo những tiêu chuẩn đạo đức, thì con người sẽ hạnh phúc. Đối với người tín hữu, người môn đệ Chúa Kitô, thì việc sống theo giáo huấn của Ngài sẽ làm cho mình tốt hơn, nên giống Chúa hơn. Từ đó, chúng ta sẽ cảm nghiệm hạnh phúc sâu xa và lâu dài, và ở lại trong tình yêu của Chúa.

Nếu Thiên Đàng là ở lại trong tình yêu của Chúa và các thần thánh trên trời, thì việc giữ các giới răn của Chúa Giêsu Kitô và ở lại trong tình yêu của Ngài quả thực là Thiên Đàng tại thế. Khi ở lại trong tình yêu Chúa Kitô, chúng ta sẽ ở lại trong tình yêu của nhau. Chúng ta sẽ trung thành với Chúa, trung thành với các quan hệ yêu thương hay với một lý tưởng cao thượng. Xin cho chúng ta biết tuân giữ các điều răn của Chúa để trổ sinh hoa trái thánh thiện và ở lại trong tình yêu của Ngài ở đời này và đời sau.