Sống Chứng Nhân

Chúa Nhật 4 Thường Niên, Năm B
Mc 1: 21-28

Anh chị em thân mến,

Ngôn sứ là những sứ giả của Thiên Chúa để truyền đạt ý muốn của Ngài cho dân. Ngôn sứ giúp dân sống đúng theo đường lối Chúa. Ông Môsê là ngôn sứ vĩ đại của dân Ítraen. Theo lệnh của Chúa Ông đã dẫn dắt dân Chúa ra khỏi vòng nô lệ của Ai cập để làm cuộc hành trình đi về miền đất hứa.

Trong thời gian lưu lạc trong hoang địa, Ông Môsê nhắn nhủ dân chúng nhiều điều. Một trong những điều ông nói đến là Thiên Chúa sẽ cho trổi dậy ở giữa dân chúng một ngôn sứ như ông. Môsê không vào được đất hứa cùng với dân chúng. Ông qua đời trước khi dân chúng vào định cư tại Canaan.

Sau khi ông Môsê qua đời, thỉnh thoảng có những ngôn sứ xuất hiện để dạy bảo hay an ủi dân chúng theo nhu cầu của hoàn cảnh. Nhưng những người này không có tầm vóc vĩ đại như Môsê. Theo thời gian người ta hiểu lời nhắn nhủ của Môsê không phải nhắm đến bất cứ ngôn sứ nào, nhưng là nhắm đến một ngôn sứ có tầm vóc vĩ đại như ông. Họ mong chờ vị ngôn sứ vĩ đại đó mãi. Chính vì vậy, khi Gioan Tẩy Giả xuất hiện, giới lãnh đạo tại Giêrusalem sai người tới hỏi ông có phải là vị ngôn sứ không. Gioan trả lời là không. Vậy thì vị ngôn sứ ấy là ai? Vị Môsê mới là ai?

Các tín hữu thời sơ khai của Giáo Hội đã hiểu rằng vị ngôn sứ vĩ đại đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Tin Mừng hôm nay cho thấy việc Chúa Giêsu giảng dạy. Dân chúng thán phục Ngài vì Ngài dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Tuy các kinh sư học rộng hiểu nhiều, nhưng họ chỉ lặp lại những gì họ học hỏi từ tiền nhân mà thôi. Họ thiếu sự uyển chuyển trong việc áp dụng kiến thức của họ vào hoàn cảnh cụ thể của dân chúng. Đặc biệt những người Pharisêu giữ luật rất chi li. Nhưng lại thiếu sự chú tâm vào tinh thần của lề luật. Thành ra lời rao giảng của họ không toát ra được cái uy quyền như Chúa Giêsu.

Ngược lại Chúa Giêsu giảng dạy rất hấp dẫn. Ngài giảng dạy có uy quyền vì Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Chính tên quỷ ở trong bài Tin Mừng tuyên bố thân phận của Chúa Giêsu như thế. Vì là Đấng Thánh của Thiên Chúa nên lời của Ngài luôn có sức mạnh thần linh.

Chúa Giêsu giảng dạy có uy quyền vì giáo huấn của Ngài đặt căn bản trên tình yêu. Ngài trình bày tình yêu của Thiên Chúa. Ngài chạnh lòng thương dân chúng. Vì yêu mến dân chúng nên lời của Ngài đi vào hoàn cảnh cụ thể phù hợp với nhu cầu của họ.

Chúa Giêsu giảng dạy có uy quyền vì Ngài giảng những gì Ngài sống và Ngài sống những gì Ngài giảng. Phải nói rằng cuộc sống của Chúa là một bài giảng.

Chúa Giêsu giảng dạy có uy quyền vì Ngài thường xuyên cầu nguyện. Ngài luôn liên kết mật thiết với Thiên Chúa Cha.

Tuy Chúa dạy có uy quyền, nhưng điều đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Dĩ nhiên, lời của Chúa thì chúng ta phải nghe. Nhưng quan trọng hơn, đó là vì lời Chúa đem lại lợi ích cho chúng ta. Lời của Chúa phát xuất từ tình yêu của Ngài đối với nhân loại.

Vì lời Chúa đem lại lợi ích cho chúng ta, nên lời Ngài là lời cứu độ. Lời Ngài có uy quyền bởi vì đó là lời khôn ngoan hướng dẫn lý trí và cuộc sống chúng ta. Thái độ của chúng ta là lắng nghe lời Chúa và áp dụng lời Ngài vào cuộc sống. Câu đáp của bài đáp ca hôm nay kêu gọi chúng ta đáp lại tiếng Chúa: “Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: Các ngươi chớ cứng lòng.”

Lời kêu gọi này mang nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, việc nghe tiếng Chúa, lắng nghe lời Ngài cần phải làm ngay hôm nay, chứ không nên để đến ngài mai.
Thứ hai, việc nghe tiếng Chúa, đón nhận lời Ngài không phải chỉ là nghe suông, từ tai này qua tai kia rồi thôi. Nhưng là nghe lời Chúa, nghiền ngẫm lời Ngài và áp dụng vào đời sống. Vì mục đích của lời Chúa là canh tân con người của chúng ta nên giống Chúa để chúng ta sống hạnh phúc với Chúa và với nhau.

Thứ ba, việc nghe lời Chúa quan trọng, nhưng chúng ta thường cứng lòng. Chúng ta cứng lòng vì lười biếng học hỏi lời Chúa. Chúng ta cứng lòng vì không chịu khó áp dụng lời Chúa vào cuộc sống. Chúng ta cứng lòng vì không dành thời giờ để nghiền ngẫm lời Chúa. Vì thế, lòng chúng ta không mở ra cho lời Chúa cư ngụ, tâm trí chúng ta không chứa đựng tư tưởng và sự khôn ngoan đến từ lời Chúa.

Câu đáp ca hôm nay là một lời kêu gọi sám hối cho dân Do Thái thời xưa, nhưng đồng thời cũng thúc giục chúng ta sám hối. Chúng ta hãy cầu xin cho mình biết say sưa lắng nghe lời Chúa như dân Caphácnaum thời xưa. Rồi từ đó, chúng ta áp dụng lời Chúa vào cuộc sống của mình. Như thế, chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân thực sự cho Chúa và lời của Ngài, như lời nhắn nhủ của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI: “Con người thời nay thích lắng nghe chứng nhân hơn là thầy dạy, mà nếu họ có lắng nghe thầy dạy, thì chính là vì thầy dạy cũng là chứng nhân.”