Noi Gương Các Thánh

Chúa Nhật 31 Thường, Niên B
Mt 5:1-12a

Anh chị em thân mến,

Kinh tin kính các thánh tông đồ mà chúng ta thường đọc có đề cập đến tín điều các thánh thông công. Đây là sự liên kết giữa các thành phần của Giáo Hội, nhờ đó mọi tín hữu đều được hỗ trợ dựa vào lời nguyện giúp cầu thay của các người khác.

Các tín hữu trong Giáo Hội được chia thành ba nhóm. Nhóm tín hữu đang sống trên trần thế được gọi là Giáo Hội lữ hành vì đang hành trình về Quê Trời. Thành phần này cũng được gọi là Giáo Hội chiến đấu, vì các tín hữu trên dương thế phải chiến đấu với ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Ma quỷ luôn rình rập để cám dỗ, lôi kéo chúng ta ra khỏi đường lối Chúa. Thế gian là những lối sống và các trào lưu tư tưởng nghịch lại giáo huấn của Chúa. Thế gian hiểu theo nghĩa này luôn là một sức mạnh xô đẩy chúng ta xa Chúa. Xác thịt là tất cả mọi bản năng lôi kéo chúng ta vào đường tội lỗi. Những người tín hữu đang lữ hành luôn phải chiến đấu với ma quỷ, thế gian và xác thịt để vươn lên trong sự thánh thiện như lòng Chúa mong muốn.

Thành phần thứ hai là những tín hữu đã hoàn tất cuộc hành trình dương thế, nhưng còn phải thanh luyện để được thanh sạch trước khi vào Thiên Đàng hưởng hạnh phúc muôn đời. Trong tình trạng thanh luyện, những linh hồn ở luyện ngục chịu đau khổ vì tội mình đã phạm và vì phải xa cách Chúa là nguồn hạnh phúc của mình.

Thành phần thứ ba là những tín hữu đã hoàn tất cuộc hành trình dương thế và được vào Thiên Đàng hưởng hạnh phúc muôn đời. Đó là toàn thể các thánh. Số người này được gọi là Giáo Hội khải hoàn, vì các ngài đã vượt qua mọi gian khổ để trung thành với Chúa cho đến cùng.

Khi mừng lễ các thánh, chúng ta được nhắc nhở về niềm hy vọng hạnh phúc trường sinh. Các thánh trên Thiên Đàng không phải sinh ra là đã làm thánh. Ngoại trừ Đức Mẹ Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội và thánh Gioan Tẩy Giả được ơn sủng đặc biệt, các thánh khác không phải là những người phi thường ngay từ lúc chào đời. Nhưng các ngài là những người bình thường như tất cả mọi người. Các ngài đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, lứa tuổi khác nhau, văn hóa khác nhau, ngôn ngữ khác nhau và dân tộc khác nhau. Nhưng tất cả đều cùng chung một chí hướng đó là trung thành với Chúa Giêsu Kitô cho đến cuối đời. Nếu các thánh là những người bình thường nhưng đã trung thành và nay được hưởng hạnh phúc trường sinh, thì tất cả chúng ta đều cũng hy vọng được chung hưởng vinh phúc như các ngài trong đời sống vĩnh cửu mai sau.

Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội nhiều vị thánh để khuyến khích chúng ta nên thánh. Lễ các thánh nam nữ là dịp để chúng ta nhìn lên gương sáng của các ngài và bắt chước. Trong tất cả các phạm vi của đời sống, chúng ta thường cần đến những người khác làm gương cho chúng ta bắt chước, nhờ đó chúng ta tổ chức cuộc sống cách hữu hiệu. Trong phạm vi đức tin cũng vậy, chúng ta cũng cần đến những gương sáng để chúng ta bắt chước rồi thực hiện trong đời sống của mình những điều tốt đẹp mà những người gương mẫu đã làm. Các thánh chính là những người gương mẫu của đức tin. Các ngài sống theo đường lối Chúa Kitô. Chúng ta nhìn lên các ngài để chúng ta cũng cố gắng bước theo con đường mà Chúa muốn.

Trong truyền thống đức tin Công Giáo, chúng ta có một kho tàng khôn ngoan là hạnh các thánh. Hạnh các thánh tức là những cuộc đời đức hạnh của các vị thánh. Mỗi vị thánh đều có những nét đặc biệt để chúng ta cảm thấy gần gũi và học hỏi về các nhân đức mà các ngài thực hiện trong cuộc đời. Chúng ta hãy năng đọc hạnh tích các thánh để tìm thấy sự phấn khởi và gương sáng trong con đường nên thánh. Mỗi một người có thể đọc hạnh tích về vị thánh bổn mạng của mình hay một vị thánh nào mà mình ưa thích. Chúng ta không chỉ đọc hạnh tích của một vị thánh, nhưng càng đọc nhiều càng tốt, vì chúng ta sẽ khám phá ra nhiều khía cạnh khôn ngoan của con đường nên thánh. Sự thánh thiện có thể ví như viên kim cương có nhiều mặt lấp lánh khác nhau, nhưng tất cả đều có vẻ đẹp riêng và làm thành toàn bộ sự thánh thiện.

Chúng ta cũng cần giúp con cái của mình biết tìm đọc hạnh tích các thánh, hoặc chính chúng ta đọc cho chúng nghe, hoặc kể chuyện các thánh cho chúng. Như vậy, chúng ta giúp con cái của mình dần dà nên thánh như lòng Chúa mong muốn. Đó là cách truyền giáo, là cách tăng cường đức tin cho con cái.

Lễ các thánh nam nữ cũng giúp chúng ta nhìn lại cuộc sống mình. Cuộc đời dương thế chỉ là đời tạm. Chúng ta cùng với Giáo Hội làm thành đoàn người lữ hành đi về Quê Trời. Dầu muốn hay không, chúng ta đều phải dần dà bỏ lại đằng sau những gì thuộc về thế giới này để đi về phía cuối cuộc đời. Do đó, chúng ta được nhắc nhở và khuyến khích để sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng đi trong thế gian nhưng không theo lối thế gian. Chúng ta tiến bước theo đường lối của Chúa như ngôn sứ Mikha nói: “Điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn, đó chính là thực thi công bằng, quý yêu nhân nghĩa, và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn” (Mk 6:8). Có như thế, một ngày kia khi từ trần, chúng ta sẽ đi vào Thiên Đàng với Chúa và các thần thánh trên trời. Nếu chúng ta trung thành với Chúa trên trần gian, thì chúng ta sẽ được ở với Ngài trên Thiên Đàng.