Chúa Nhật 30 Thường, Niên B
Mc: 10:46-52

Anh chị em thân mến

Thị giác là khả năng nhìn thấy thế giới chung quanh. Khả năng này rất quan trọng trong đời sống. Bình thường chúng ta không ý thức về tầm quan trọng của nó. Nhưng khi đau mắt, hay thị lực yếu kém, chúng ta mới thấy sự quan trọng của đôi mắt.

Người ta nói “Con mắt là cửa sổ của linh hồn”, vì qua ánh mắt người khác biết được sự suy nghĩ, cảm xúc và thái độ của một cá nhân. Đó cũng là cửa sổ để những sự vật bên ngoài được thâu nhận vào bên trong tâm trí con người, như máy chụp hình thu nhận cảnh vật bên ngoài. Từ đó, người ta học hỏi được nhiều điều để tổ chức cuộc sống và ứng xử phù hợp theo những hoàn cảnh khác biệt.

Tin Mửng thánh Máccô 10: 46-52 nói về một người mù tên là Batimê. Bệnh mù khiến anh thất nghiệp, không làm được việc gì để nuôi thân, nên anh phải đi ăn xin. Anh sống như một kẻ bị trôi dạt ra ngoài lề xã hội. Hằng ngày anh ngồi ăn xin bên vệ đường gần cổng thành Giêrikhô.

Khi Chúa Giêsu cùng với môn đệ và một đám người đi ra khỏi thành Giêrikhô, anh xin Ngài dủ lòng thương anh. Khi được hỏi là anh muốn gì. Anh không xin tiền để mua thức ăn. Anh chỉ muốn được nhìn thấy. Tuy bị mù, nhưng anh nhìn thấy được sự quan trọng của việc sáng mắt hơn là việc xin tiền để mua thức ăn. Tiền mua thức ăn chỉ giúp cho anh no lòng được một vài bữa, nhưng không thay đổi cuộc đời anh. Còn sự sáng mắt sẽ làm thay đổi hẳn bản thân anh từ trong ra ngoài. Tuy bị mù, nhưng anh lại nhìn thấy nơi Chúa Giêsu là Đấng phi thường, có khả năng mở mắt cho anh nhìn thấy. Anh đặt niềm tin vào Ngài. Vì vậy, Chúa nói: “Anh hãy đi, lòng in của anh đã cứu anh!” Với lời nói ấy, Chúa đã cho anh được sáng mắt.

Khi chữa lành cho anh Batimê khỏi bệnh, Chúa Giêsu đã đem anh trở lại với xã hội. Bởi vì khi được sáng mắt, anh đi đứng như mọi người. Anh học hỏi được nhiều điều từ việc nhìn thấy thế giới chung quanh. Anh giao tiếp với người này người kia cách dễ dàng hơn. Anh cũng có thể kiếm được việc làm để thoát khỏi kiếp ăn xin. Như thế, anh được phục hồi nhân phẩm.

Việc chữa lành anh mù cũng là dấu hiệu của thời đại Đấng Thiên Sai. Bởi vì Đấng Thiên Sai đến là để cứu chữa người ta và đem người ta về với Chúa. Qua việc chữa bệnh mù, Chúa Giêsu cho thấy Ngài chính là Đấng Thiên Sai mà các ngôn sứ đã loan báo và thiên hạ đợi trông qua giòng lịch sử nhân loại.

Mặc dầu Chúa Giêsu chữa mắt cho anh và bảo anh ra đi, nhưng anh Batimê không rời bỏ Chúa. Ngược lại anh theo Chúa trên con đường Chúa đang đi. Điều này có nghĩa là anh đi theo làm môn đệ của Chúa và dấn thân vào con đường thập giá của Ngài. Xét theo điều này, anh Batimê không những sáng mắt thể lý nhưng còn sáng mắt tinh thần, vì anh chọn theo con đường của Chúa hơn là sự suy nghĩ phàm trần. Ở đây, chúng ta mới thấy sự trái ngược giữa anh Batimê và các môn đệ. Tuy họ sáng mắt, nhưng họ vẫn mù lòa về con đường của Chúa Giêsu; tư tưởng của họ không phải là tư tưởng của Ngài. Bởi vì họ chỉ muốn quyền cao chức trọng, còn Ngài nhắm đến phục vụ, kể cả việc thí mạng sống mình để cứu chuộc loài người.

Câu chuyện về anh Batimê giúp chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình. Tuy chúng ta sáng mắt thể lý, nhưng chúng ta có thể có những mù lòa về phương diện tinh thần. Chúng ta có những điểm mù trong cuộc sống. Có khi chúng ta mù lòa vì thành kiến sâu đậm về một người nào đó hay một nhóm nào đó. Thành kiến ấy khiến chúng ta không nhìn thấy những điểm hay của họ. Đầu óc của chúng ta có thể bị che mờ bởi lối suy nghĩ tiêu cực khiến chúng ta lúc nào cũng chỉ nhìn thấy những điểm xấu ở chỗ này hay chỗ kia. Rồi từ đó thích nói xấu về người khác và thích nghe chuyện xấu về người khác. Chúng ta có khuyh hướng thích rao giảng tin dữ và tin đồn hơn là Tin Mừng.

Chúng ta cũng có thể mù lòa vì quá bận tâm về tiền bạc và của cải vật chất. Từ đó, chúng ta không nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong vũ trụ để cảm tạ Ngài. Vũ trụ biểu lộ vinh quang của Chúa. Vũ trụ cũng biểu lộ tình thương của Chúa đối với chúng ta. Những gì chúng ta sử dụng đều đến từ vũ trụ do Chúa tạo dựng.

 

Chúng ta cũng có thể mù lòa vì danh vọng và vinh quang phàm trần. Chức vụ này hay địa vị kia trong xã hội hấp dẫn chúng ta khiến chúng ta tìm cách đạt cho bằng được dựa vào những phương cách mờ ám, bất công và thiếu lòng bác ái.

Chúng ta cũng có thể bị mù lòa vì không nhìn thấy sự hiện diện của Chúa xuyên qua các biến cố trong đời sống của mình. Sự mù lòa như thế khiến chúng ta không nhận ra ý Chúa cho mình. Thật vậy, các biến cố trong cuộc đời luôn hàm chứa những điều Chúa muốn nhắn gửi đến chúng ta để giúp chúng ta sống phù hợp với ý Ngài và đem lại hạnh phúc cho mình cũng như cho người khác.

Như anh Batimê, chúng ta xin Chúa cho mình được nhìn thấy rõ ràng những điều tốt đẹp và cần thiết trong cuộc sống để chúng ta hành động không ngoan và phù hợp với thánh ý của Chúa.

Trong truyền thống đức tin Công Giáo, chúng ta có kinh Sáng Soi như sau: “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

Chúng ta xin cho mình biết sáng suốt để nhìn thấy việc phải làm theo đúng trách nhiệm và hợp đạo đức. Khi làm việc, xin cho mình biết dựa vào ơn Chúa, chứ không dựa vào sức riêng. Có như thế, chúng ta sẽ làm việc có hiệu quả và hợp ý Chúa.