Nhịp Cầu

Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm B
Ga 1:35-42

Anh chị em thân mến,

Một điều quan trọng trong thế giới con người là thông tin. Chúng ta dựa vào các phương tiện truyền thông để nối kết với xã hội, tìm ra ý nghĩa các biến cố, thu thập kiến thức và tổ chức cuộc sống. Chúng ta cũng dựa vào người khác để nhận ra ý Chúa hay tiếng gọi của Ngài.

Ông Samuen nhận ra tiếng Chúa là nhờ sự hướng dẫn của thầy tư tế Êli. Samuen là một đứa con cầu tự. Cha mẹ Samuenlà ông Encana và bà Anna hiếm muộn. Bà đến đền thánh Silô cầu nguyện xin con. Chúa nhậm lời và Samuen đã được chào đời. Khi Samuen vừa cai sữa, cha mẹ dâng cậu bé cho Chúa. Từ đó Samuen ở với thầy Êli tại đền thánh Silô (1Sm 1-2:1-21).

Vào một đêm khuya, khi Samuen đang ngủ, thì có tiếng Chúa gọi. Cậu bé Samuen tưởng là thầy Êli gọi mình, nên cậu chạy đến với thầy. Nhưng thầy không gọi. Tiếng gọi xảy ra ba lần như thế. Bấy giờ, thầy Êli biết là Chúa gọi Samuen, nên thầy bảo cậu rằng nếu có tiếng gọi, thì cứ nói: “Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” (1Sm 3:9).Samuen ở trong đền thánh, dần dà lớn lên và trở thành ngôn sứ của Thiên Chúa. Ông dẫn dắt dân chúng theo đường lối Ngài. Chính ông đã theo lệnh Chúa xức dầu phong cho Saun và Đavít làm vua (1Sm 10:1; 16: 12-13). Như vậy, Samuen khám phá ra ơn gọi của mình dựa vào sự hướng dẫn của thầy tư tế Êli.

Trong Tin Mừng Gioan, hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả đi theo Chúa Giêsu cũng là nhờ sự giới thiệu của thầy mình. Gioan đang nổi tiếng. Nhiều người đến nghe ông rao giảng và chịu phép rửa tại ven sông Giođan. Một số người đi theo làm môn đệ ông. Nhưng Gioan không giữ môn đệ lại cho mình. Ông ý thức về vai trò dọn đường của ông. Vì thế, khi Chúa Giêsu đi ngang qua chỗ ông đứng, ông giới thiệu Ngài cho hai môn đệ. Hai người này đi theo và cảm nhận được Chúa Giêsu không phải chỉ đơn thuần là một rabbi, một thầy giảng đạo, nhưng là Đấng Mêsia, tức là Đấng Thiên Sai mà dân chúng đang mong chờ.

Vai trò của thầy tư tế Êli và Gioan Tẩy Giả là vai trò nhịp cầu để giúp người khác nhận ra ơn gọi của mình và đến với Chúa. Hai người này sống gần gũi Chúa nên họ ý thức về vai trò của mình. Phần khác, họ dễ nhận ra những dấu hiệu của Chúa.Trong cuộc sống của người Kitô hữu cũng vậy, có những lúc chúng ta cũng cần nhờ đến người khác để giúp chúng ta nhận ra ý Chúa và khám phá ra ơn gọi của mình. Về phía mình, nếu chúng ta có đời sống tâm linh sâu xa chúng ta dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Chúa và thánh ý Ngài.

Trong bất cứ phạm vi nào của cuộc sống, những người chuyên môn về ngành nghề chuyên biệt thường dễ nhận ra những mối quan hệ của sự việc, nguyên nhân và hậu quả của một vấn đề. Trong đời sống đức tin cũng vậy, nếu chúng ta dành thời giờ để sống gần gũi Chúa, tiếp xúc với tất cả những gì liên quan đến đức tin, chúng ta dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Chúa và ân sủng của Ngài. Chúng ta cũng dễ nhận ra ý Chúa muốn mình làm gì. Tuy nhiên, vì thân phận giới hạn, có khi chúng ta cũng mù mờ về những việc xảy ra trong đời sống mình. Khi đó, chúng ta cần nhờ đến người khác giúp chúng ta nhận ra ý Chúa. Các vị linh hướng là những người có thể giúp đỡ chúng ta nhận ra ơn gọi của mình và những ý nghĩa sâu xa của ơn gọi.

Mặt khác, Chúa ban ơn gọi khôngchỉ  nhằm sinh lợi riêng rẽ cho từng cá nhân, nhưng luôn nhằm đến việc phục vụ tha nhân. Thật ra, bất cứ ơn huệ nào của Chúa cũng bao hàm trách nhiệm chia sẻ với người khác. Thiên Chúa là tình yêu, nên Ngài yêu thương mọi người trong một tập thể. Ngài cũng muốn mọi người yêu thương nhau và chia sẻ cuộc sống với nhau. Mặc dầu mỗi người có sự độc đáo riêng biệt, nhưng không bao giờ tách lìa khỏi tha nhân. Vì vậy, ơn gọi của mỗi người luôn liên hệ đến tha nhân.

Ngoài ơn gọi riêng của mình, mỗi một người đều được gọi để làm nhịp cầu đưa người khác đến với Chúa, bởi vì sứ mạng của toàn thể Giáo Hội là truyền giáo. Mỗi một tín hữu và cả Giáo Hội có bổn phận loan báo Tin Mừng để mọi người có cơ hội nhận biết Chúa và đón nhận ơn cứu độ. Phần khác, mỗi người tín hữu cũng có bổn phận giúp người khác nhận ra ơn gọi riêng của mình để dấn thân phục vụ cách đặc biệt.
Sách Toát Yếu Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo xác định rằng trong gia đình, cha mẹ không những có bổn phận giáo dục đức tin cho con cái mà còn phải giúp con cái mình nhận ra ơn gọi của chúng (TYGL số 460). Như thầy tư tế Êli giúp cậu bé Samuen nhận ra tiếng Chúa, như Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu cho hai môn đệ của mình, cha mẹ cũng cần khuyến khích, giúp đỡ con cái tìm hiểu ý Chúa và tiếng gọi của Ngài cho con cái mình. Cha mẹ cần “dùng những lời khuyên khôn ngoan mà giúp chúng chọn lựa nghề nghiệp hay bậc sống… Cha mẹ phải vui mừng giúp đỡ con cái bước theo Chúa Giêsu trong tất cả các bậc sống, kể cả trong đời sống thánh hiến hay thừa tác vụ linh mục.” (TYGL số 460, 4632).

Đặc biệt, năm nay là năm đời sống thánh hiến, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho những người đang sống trong đời sống thánh hiến. Chúng ta cũng cầu nguyện và khuyến khích để những người trẻ có thể nhận ra ơn gọi của mình và dấn thân làm linh mục hay tu dòng, đặc biệt là làm linh mục giáo phận, còn gọi là linh mục triều. Nhờ đó, Giáo Hội có thêm các linh mục chăm sóc các giáo xứ và các cộng đoàn sắc tộc Công Giáo trong các giáo phận. 

Xin cho mỗi người chúng ta trở thành một nhịp cầu hữu hiệu giúp người khác đến với Chúa và theo Chúa trong ơn gọi của mình.