Noi Gương Tiền Nhân

Chúa Nhật 27 Thường, Niên B
Mt 11:25-30

Lễ Thánh Phanxicô Assisi

Thánh Phanxicô Assisi sinh vào khoảng năm 1181 hoặc 1182 và qua đời ngày 03/10/1226, lúc 44 tuổi. Ngài xuất thân từ một gia đình giàu có. Cha ngài là một thương gia chuyên bán vải vóc.

Thuở còn thanh niên, thánh Phanxicô sống rất phóng túng, ăn chơi với bạn bè. Tuy nhiên, ngài cũng có tâm hồn quảng đại đối với người nghèo khổ. Ngài cũng đã từng có tham vọng trở nên một hiệp sĩ, nhưng mộng không thành. Nhiều lần ngài có những trải nghiệm về tâm linh.

Khi ngài dấn thân sống cho người nghèo và tìm cách giúp đỡ những người bệnh phong, cha ngài nổi giận và đem ngài đến trước Đức Giám Mục giáo phận để xin Đức Giám Mục xét xử. Trong tình cảnh ấy, Phanxicô đã trả lại mọi sự cho cha mình và ra đi. Ngài theo đuổi con đường khó nghèo, rao giảng sự sám hối. Ngài sống dựa trên của bố thí. Đời sống của Phanxicô đã thu hút nhiều người. Từ đó, thánh nhân lập dòng gọi là Dòng Anh Em Hèn Mọn. Hiện nay dòng phục vụ trong nhiều quốc gia trên thế giới.

Đời sống khiêm nhường của thánh Phaxicô Assisi cũng nhắc nhở chúng ta nhớ đến lời Chúa: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11;29). Đức tính hiền hậu và khiêm nhường bao giờ cũng là dấu chỉ của người môn đệ Chúa Kitô. Hiền hậu và khiêm nhường không có nghĩa là nhút nhát trước bất công hay hoàn cảnh sai trái. Chúa Giêsu là Đấng hiền hậu khiêm nhường, nhưng khi cần thiết Ngài cũng lên tiếng quở trách những người Pharisêu và kinh sư vì họ sống đạo một cách giả hình (Mt 23:1-37; Mc 12:40; Lc 11:39-48). Ngài cũng đã từng xô đổ bàn ghế của những người buôn bán tại đền thờ thành Giêrusalem, vì họ đã biến nơi cầu nguyện thành chợ búa và hang ổ của trộm cướp (Mt 21:12-13; Mc11:15-19; Lc 19:45-48; Ga 2:13-22).

Thánh Phanxicô Assisi cũng là người hiền hậu khiêm nhường, nhưng ngài không nhút nhát. Chính ngài đã can đảm từ bỏ lối sống giàu có để chọn con đường nghèo hèn khiêm nhường. Muốn có một tinh thần hiền hậu và khiêm nhường thực sự như Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cần phải đến với Chúa bằng đời sống cầu nguyện hằng ngày. Chỉ có việc tiếp xúc liên tục với Chúa mới có thể đem lại cho chúng ta sức mạnh tinh thần để có thể sống hiền hậu và khiêm nhường.

Tinh thần khiêm nhường của Chúa Giêsu Kitô còn giúp chúng ta kiên nhẫn khi bị đối xử bất công. Chúa Giêsu Kitô cũng đã từng im lặng trước tòa án thượng hội đồng Do Thái và tòa án Philatô. Ngài chỉ lên tiếng khi cần thiết mà thôi.

Đời sống khó nghèo của thánh Phanxicô Assisi là đời sống phó thác vào Chúa. Ngài không bị ràng buộc vào vật chất hay địa vị trần gian. Nhờ đó, Ngài được tự do để sống cho Chúa và cho những người nghèo khổ và bất hạnh.

Thánh Phanxicô Assisi còn rao giảng về sự hòa bình. Ngài nhắc nhở các tu sĩ của mình trong luật dòng: “Tôi khuyên anh em khi đi ra giữa đời, đừng gây sự và cãi vã với ai, cũng đừng xét đoán ai, nhưng hãy hiền lành, hiếu hoà và từ tốn, nhân hậu và khiêm nhường, ăn nói tử tế với hết mọi người sao cho xứng hợp” (Luật I, ch.3). Ở chỗ khác, thánh nhân viết: “Anh em rao giảng hoà bình bằng lời nói, thì cũng phải an hoà trong lòng mình. Đừng làm dịp cho người khác tức giận và vấp ngã, nhưng chớ gì mọi người thấy thái độ hiền hoà của anh em cũng sẽ biết sống hoà bình, nhân hậu và thuận hoà, bởi vì ơn gọi của chúng ta là săn sóc người bị thương, băng bó kẻ bị dập gãy và kêu gọi kẻ lầm lạc trở về”. (Ba người bạn 58).

Đối với thánh Phanxicô tất cả mọi tạo vật đều liên hệ với nhau một cách mật thiết như một gia đình, bởi vì tất cả đều do Thiên Chúa tạo thành. Thánh nhân có lòng yêu mến và kính trọng thiên nhiên. Mối liên hệ giữa các tạo vật với nhau chính là ý tưởng quan trọng mà chúng ta có thể học hỏi từ nơi thánh Phanxicô. Vì sự liên kết giữa chúng ta với các tạo vật, nên việc bảo vệ môi sinh là điều cần thiết. Mới đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát hành thông điệp “Laudato Sì” để kêu gọi mọi người tín hữu và những người thiện chí bảo vệ môi sinh.

Đối với chúng ta, việc bảo vệ môi sinh là điều quan trọng, phù hợp với việc mến Chúa yêu người. Thiên Chúa ban tặng vũ trụ này cho loài người, hiện tại cũng như tương lai. Vì vậy, chúng ta phải có ý thức bảo vệ môi sinh để mọi người hiện tại và cả những thế hệ tương lại đều có thể hưởng dùng những thiện ích của địa cầu. Thêm vào đó, chúng ta không làm chủ quả đất. Chúng ta chỉ là những quản gia mà thôi. Chỉ có Chúa mới là Ông Chủ Tuyệt Đối trên mọi loài vật. Do đó, chúng ta luôn có trách nhiệm bảo vệ môi trường chúng ta đang sống.

Khi mừng kính thánh Phanxicô Assisi, chúng ta hãy noi gương thánh nhân để lại. Xin cho chúng ta nhìn thấy sự liên hệ mật thiết giữa mọi người với nhau để chúng ta luôn kiến tạo hòa bình. Đồng thời, xin cho chúng ta cũng ý thức về mối liên hệ giữa chúng ta và thế giới thiên nhiên để chúng ta biết bảo vệ môi sinh, đem lại lợi ích cho chính chúng ta và cho mọi người hiện tại cũng như các thế hệ tương lai.