Làm Lành Lánh Dữ

Chúa Nhật 26 Thường, Niên B
Mc 9: 38-43, 45, 47-48

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu tiếp tục dạy dỗ các môn đệ trên đường đi về Giêrusalem. Tin Mừng của Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B trình bày một số điểm về giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô. Những điểm này đều đặt căn bản trên ý tưởng bỏ mình để theo Chúa, tức là bỏ ý mình để theo ý Chúa.

Giáo huấn đầu tiên là lòng khoan dung đối với mọi người. Khi ông Gioan nói cho Chúa biết là có những người không thuộc nhóm môn đệ của Ngài mà lại lấy danh Ngài để làm phép lạ trừ quỷ. Các môn đệ của Ngài cố tình ngăn cản những người nhóm của họ. Thái độ của Gioan và các môn đệ còn hẹp hòi. Họ chỉ muốn giữ độc quyền về việc làm phép lạ nhân danh Chúa Kitô. Nhưng Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng họ phải có lòng bao dung đối với những người đó. Chúa Giêsu còn dạy là các ông phải yêu kẻ thù, huống hồ là khoan dung với những người làm việc tốt nhân danh Chúa. Nơi đây chúng ta thấy, ý muốn của con người thường hẹp hòi, còn ý Chúa bao giờ cũng rộng rãi bao dung. Người môn đệ của Chúa cần phải có tâm hồn rộng rãi bao dung như Chúa.

Chúa Giêsu còn dạy người ta tránh làm gương xấu cho những người khác. Ngược lại với điều này tức là làm gương sáng. Gương sáng được thực hiện qua thái độ, lời nói và việc làm đều ảnh hưởng lên người khác và cả tập thể.

Không ai sống một mình, nhưng luôn dựa vào người khác. Cho dù người ta nói đến tự lập, nhưng điều này chỉ tương đối mà thôi, vì chúng ta phải dựa vào xã hội để có những tiện nghi cho cuộc sống. Không ai có thể tạo ra tất cả mọi thứ để thỏa mãn nhu cầu của mình. Mọi người đều nhờ cậy đến nhau như cây rừng dựa vào nhau để phát triển.

Về phương diện đức tin, gương sáng của người này sẽ ảnh hưởng lên người kia và gương sáng của người kia sẽ ảnh hưởng lên người này. Cùng một lẽ ấy, gương xấu của người này cũng ảnh hưởng lên người kia và gương xấu của người kia cũng ảnh hưởng lên người này. Do đó, nếu một tập thể hay một cộng đoàn có nhiều người làm gương sáng, thì cộng đoàn sẽ phát triển tốt đẹp.

Tiếng Việt có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Điều này cho thấy môi trường chung quanh luôn ảnh hưởng lên cá nhân. Mỗi một người tín hữu cần phải trở nên đèn để soi sáng cho người khác. Đó là đem đạo vào đời, lấy đạo để hướng dẫn đời.

Để có thể làm gương sáng, Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ là phải tránh dịp tội. Ngài dùng những hình ảnh rất mạnh để nói lên điều này. Nếu tay, chân hay mắt làm cớ cho chúng ta phạm tội thì hãy hủy bỏ chúng đi. Chẳng thà hy sinh như thế, mà được vào Nước Thiên Chúa, hơn là lành lặn thân thể mà vào hỏa ngục. Thực ra, Chúa Giêsu không bảo chúng ta phải chặt tay chặt chân hay móc mắt, nhưng Ngài muốn nói rằng chúng ta phải dứt khoát tránh mọi dịp tội.

Khi tránh dịp tội, chúng ta sẽ hướng về điều lành và sống thánh thiện. Lúc đó, đời sống riêng của chúng ta tốt đẹp, mà gương sáng của chúng ta cũng giúp ích cho anh chị em chung quanh. Chúng ta tránh dịp tội bằng cách đưa vào đầu óc mình những tư tưởng tốt đẹp. Khi có tư tưởng tốt đẹp trong đầu óc, chúng ta sẽ có cảm xúc, thái độ, lời nói và hành động tốt. Bởi vì tư tưởng bao giờ cũng hướng dẫn cảm xúc, thái độ, lời nói và hành động của chúng ta. Một hình ảnh sống động để diễn tả điều này là hình ảnh ruộng mía. Khi trồng mía, người ta bón phân cho mía lớn nhanh. Lá mía tỏa ra đan vào nhau che lấp ánh mặt trời. Do đó, cỏ dại ở bên dưới gốc mía không mọc được. Nếu chúng ta có nhiều tư tưởng tốt trong đầu như lá mía, thì tư tưởng xấu như cỏ dại không nảy sinh được. Việc đưa tư tưởng tốt vào đầu óc là một việc làm liên tục, bởi vì những tư tưởng xấu từ môi trường chung quanh luôn len lỏi vào đầu óc chúng ta như bụi bặm thường xuyên len lỏi vào nhà.

Để có thể tránh dịp tội, chúng ta còn được kêu gọi để làm việc lành. Bất cứ việc lành nào dù nhỏ mọn vẫn có giá trị. Bởi vì những việc lành chúng ta làm sẽ ảnh hưởng lên sự suy nghĩ và lối sống chúng ta. Càng làm việc lành chúng ta càng gần Chúa và càng tiến bước trên con đường thánh thiện. Khi chúng ta quen làm việc lành, thì lương tâm của chúng ta sẽ trong sáng và chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt được điều lành điều dữ. Lương tâm sẽ giúp chúng ta chọn điều lành và xa lánh điều dữ. Như thế, làm việc lành sẽ giúp chúng ta kiện cường lương tâm và đồng thời làm gương sáng cho người khác.

Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết lắng nghe lời Chúa và sống theo con đường thánh thiện như ý Chúa muốn. Như thế, chúng ta sẽ làm gương sáng cho anh chị em mình và cho xã hội chung quanh.