Đón Nhận Sự Sống Muôn Đời

Chúa Nhật 20 Thường, Niên B
Ga 6:51-58

Anh chị em thân mến,

Chúa Nhật hôm nay, chủ đề bánh trường sinh tiếp tục từ tuần trước và biểu lộ ý nghĩa rõ ràng hơn nữa. Bánh trường sinh từ trời xuống chứ không do người phàm tạo ra. Bánh đó chính là thịt máu Chúa để cho thế gian được sống. Điều này đòi hỏi đức tin và sự chọn lựa về phía người nghe. Ai can đảm bước vào đức tin, thì sẽ dấn thân theo Chúa để được sống đời đời.

Khi tuyên bố rằng chính Ngài là bánh trường sinh, Chúa Giêsu nói lên nhiều điều. Thứ nhất, bánh này có nguồn gốc từ trời, nghĩa là không phát xuất từ thế giới của con người. Những gì phát xuất từ thế giới loài người đều chứa đựng sự hủy hoại trong chính mình. Mọi sự và mọi sinh vật ở trần gian đều mang mầm mống của hủy diệt. Khi sinh ra là đã lên đường đi về cõi chết. Vì thế, để có thể sống muôn đời, con người cần phải đón nhận bánh bởi trời mà thôi.

Thứ hai, bánh trường sinh chính là thịt và máu Chúa Giêsu Kitô. Những lời lẽ như thế rất chướng tai cho người nghe, kể cả các môn đệ của Chúa.Nhiều người đã bỏ Ngài mà ra đi. Tuy các môn đệ còn ở lại với Chúa, nhưng họ vẫn còn hoang mang khó hiểu. Chỉ sau khi Chúa sống lại và dạy dỗ họ thêm, rồi họ lại được nhận ơn Chúa Thánh Thần, thì lúc đó họ mới hiểu hết mọi điều Chúa dạy dỗ. Căn bản của việc đón nhận bánh trường sinh là phải có đức tin vào quyền năng của Chúa. Trong việc lần hạt Mân Côi, ngắm thứ hai của mùa Sáng nói rằng: “Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana, ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.” Cũng như các môn đệ thời xưa, chúng ta cũng cần tin tưởng vào quyền năng của Chúa thì mới có thể chấp nhận sự hiện diện của Chúa trong phép Thánh Thể. Nếu chúng ta tin rằng Chúa ở khắp mọi nơi, nếu chúng ta tin rằng Chúa toàn năng và có thể làm được mọi sự, thì chắc chắn Chúa có thể hiện diện thực sự trong hình bánh hình rượu đã truyền phép trên bàn thờ.

Thứ ba, bánh trường sinh mà Chúa Giêsu Kitô ban tặng không có mục đích làm lợi cho Chúa, vì Chúa chẳng thiếu thốn gì cả,đến nỗi phải tìm cách thỏa mãn nhu cầu của mình. Mục đích chính yếu là Chúa muốn cho con người được sự sống đời đời. Đó cũng là khao khát sâu thẳm của mọi người từ xưa tới nay. Sự chết bao giờ cũng đau buồn, nhưng lời hứa được sống trường sinh đem lại niềm hy vọng cho những ai tin vào Chúa. Khi tin tưởng vào Chúa và đón nhận Chúa là bánh trường sinh, người tín hữu sẽ sống theo con đường Chúa muốn để hành trình vào cõi trường sinh với Chúa. Ai thuộc về Chúa ở đời này, thì cũng thuộc về Chúa mai sau.
Thứ bốn, Chúa không nói rằng bánh trường sinh sẽ làm cho người ta khỏi chết ở đời này. Mọi người đều phải chết, bởi vì đó là định luật tất yếu của thế giới hữu hạn, mỏng giòn và chóng qua. Nhưng sau khi chết, những ai tin vào Chúa và sống theo con đường của Ngài, thì sẽ được sống lại và hưởng phúc trường sinh. Chúa Giêsu Kitô đã nói rõ: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho kẻ ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” (Ga 6:55).

Thứ năm, khi đón nhận Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta được ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Đó là sự liên kết sâu xa với Chúa. Sự sống thần linh Chúa ban sẽ dần dà biến đổi con người chúng ta nên giống Chúa. Trong cuộc sống bình thường, chúng ta không cảm thấy vai trò quan trọng của dưỡng khí, mặc dù chúng ta luôn sử dụng dưỡng khí. Chúng ta ở trong dưỡng khí và dưỡng khí ở trong chúng ta. Tương tự như thế, chúng ta có thể không cảm thấy sức tác động của ân sủng từ Mình Máu Thánh Chúa khi chúng ta rước lễ, nhưng ân sủng đó vẫn hoạt động và làm biến đổi con người chúng ta cho tốt hơn. Đồng thời ân sủng đó gieo vào tâm hồn chúng ta mầm mống của sự sống trường sinh để chúng ta được sống lại trong ngày sau hết.

Ngôn ngữ Trung Quốc là một ngôn ngữ tượng hình. Khởi đầu người ta vẽ hình để diễn tả ý nghĩa của sự vật. Dần dà, người ta trau chuốt hình vẽ thành các nét chữ như hiện nay. Chữ “hảo” của tiếng Trung Quốc có nghĩa là tốt đẹp. Chữ “hảo” là do hình người mẹ và người con vẽ gần nhau. Khi người mẹ ẳm lấy đứa con, thì mẹ cũng vui sướng và con cũng vui sướng vì sự thât thiết trong tình yêu giữa mẹ và con. Mối liên hệ thân thiết này cũng tương tự như mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa Giêsu Kitô khi chúng ta rước lễ. Chúng ta liên kết sâu xa với Chúa. Về phía Chúa, Ngài không cần sự liên kết này để cảm thấy hạnh phúc, vì Chúa đã sung mãn trong chính mình Ngài rồi. Nhưng về phía chúng ta thì khác, chúng ta cần có sự thân thiết như thế khi rước lễ, để có thể cảm nếm sâu xa niềm hạnh phúc được liên kết với Chúa. Việc liên hệ với Chúa còn thân thiết hơnsự thân thiết giữa mẹ và con, vì mẹ và con vẫn còn tách rời. Ngược lại chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Sự thân thiết này cũng là cảm nghiệm nếm thử về hạnh phúc Thiên Đàng mai sau.

Hôm nay, chúng ta xin cho mình được xác tín sâu xa về sự hiện diện của Chúa trong hình bánh hình rượu để chúng ta có thái độ cảm tạ, tôn thờ và yêu mến Chúa. Xin cho chúng ta có lòng tin sâu xa và sự sốt sắng khi rước lễ. Ngắm thứ năm mùa Sáng nói rằng: “Thứ năm thì ngắm chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh thể, ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.” Chúng ta hãy xác tín và hãy thực hành lời kinh này để đón nhận ân sủng dồi dào của Chúa trong cuộc đời này và đời sau.