Thắng Mình

Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm B
Mc 1:12-15

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ rao giảng của Ngài bằng cách chịu phép rửa tại sông Giođan. Ngài làm như vậy để liên đới với mọi người mặc dầu Ngài không có tội. Sau đó, Ngài được Thánh Thần đưa vào hoang địa để ăn chay cầu nguyện. Đó là cuộc tĩnh tâm của Ngài trước khi rao giảng Tin Mừng và kêu gọi sám hối.

Chúa Giêsu ở trong hoang địa bốn mươi ngày. Con số bốn mươi ngày là con số tượng trưng. Nó chỉ đến một thời gian dài vừa đủ cho mục đích tĩnh tâm. Chúa Giêsu ở trong hoang địa, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên thần hầu hạ Ngài.

Tin Mừng thánh Máccô không nói rõ về các loại cám dỗ, nhưng lại nói rằng Ngài sống giữa loài dã thú. Điều này hàm chứa ý nghĩa về nguồn gốc của cám dỗ. Thú vật sống theo bản năng. Tuy nhiên, thú vật do con người nuôi và huấn luyện sẽ giảm bớt xung động theo bản năng vì chúng vâng theo hiệu lệnh của con người. Còn dã thú sống ở thiên nhiên, nên chúng hoàn toàn hành động theo bản năng, có khi thật hung bạo vì sự khích động của môi trường chung quanh. Chúa Giêsu sống giữa loài dã thú có nghĩa là Ngài sống giữa các bản năng của bản tính loài người. Như thế, các bản năng chính là nguồn gốc phát sinh các cám dỗ. Vì vậy Chúa Giêsu phải chiến đấu ngay trong bản thân mình.

Tuy sống trong hoang địa và phải chiến đấu với cám dỗ đến từ các bản năng, Chúa Giêsu không cô đơn. Ngài có các thiên thần hầu hạ Ngài. Thiên thần chính là thủ hạ tâm phúc của Thiên Chúa Cha. Thiên thần là sứ giả, là gia nhân của nhà Đức Chúa Trời. Các vị được Thiên Chúa Cha sai đến để nâng đỡ Chúa Giêsu. Bởi vì trong thân phận nhập thể làm người, Chúa Giêsu cũng cảm nghiệm sự mỏng giòn yếu đuối như mọi người, nên Ngài cũng cần sự nâng đỡ của Thiên Chúa Cha qua trung gian các thiên thần.

Tin Mừng không nói Chúa Giêsu chiến thắng cám dỗ và cũng không nói rằng Ngài sa chước cám dỗ. Nhưng việc Ngài xuất hiện rao giảng sự sám hối và kêu gọi người ta Tin Mừng chứng tỏ Ngài đã chiến thắng cám dỗ. Bởi vì Ngài có vượt thắng cám dỗ được, thì Ngài mới có thể đem Tin Mừng đến cho con người.

Cuộc cám dỗ của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở hoang địa, nhưng luôn tiếp diễn trong cuộc đời của Chúa cho đến cả trong vườn Giếtsêmani. Bởi vì Ngài mang thân xác và bản tính loài người, nên các bản năng luôn hiện diện và gây ra cám dỗ. Nhưng Chúa đã chiến thắng đến tận cùng. Ngài đã chiến thắng cám dỗ, chế ngự bản năng của mình qua việc chấp nhận đau khổ và sự chết để chu toàn chương trình cứu độ nhân loại. Ngài đã trung thành với Thiên Chúa Cha và thực hiện trọn vẹn thánh ý của Ngài.

Chúa Giêsu noi gương cho chúng ta về việc chiến thắng cám dỗ. Vì mang bản tính loài người chúng ta không tránh khỏi cám dỗ. Chúng ta mang trong mình các bản năng. Từ đó chúng ta bị cám dỗ thường xuyên nên có chúng ta  hành động thiếu ý thức, vô trật tự và vô đạo đức. Mặt khác, chúng ta có lý trí và tự do, nên chúng ta luôn mong ước sống theo những điều cao thượng. Do đó, chúng ta chịu sự giằng co giữa lý trí và bản năng luôn mãi. Như Chúa Giêsu, chúng ta luôn sống giữa loài dã thú. Chúng ta luôn sống với các bản năng của mình.

Tuy nhiên, chúng ta không chiến đấu một mình. Chúng ta luôn có Chúa đồng hành với mình. Điều quan trọng là chúng ta biết liên kết sâu xa với Chúa để có thể chiến đấu với ba kẻ thù tức là: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Ma quỷ luôn tìm cách lôi kéo chúng ta ra khỏi đường lối Chúa. Thế gian là những luồng tư tưởng và các lối sống của xã hội chung quanh nghịch với luân thường đạo lý. Xác thịt tức là các bản năng của chúng ta.

Tin Mừng hôm nay kêu gọi chúng ta sám hối và tin vào Tin Mừng. Sám hối tức là xét lại con người của mình để tìm cách thay đổi cho tốt hơn. Tin vào Tin Mừng tức là đón nhận giáo huấn của Chúa để thay lối sống và bước đi theo con đường của Chúa. Đây là lời kêu gọi đặc biệt trong mùa chay, nhưng không chỉ giới hạn trong mùa chay. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải chiến đấu với chính mình để sống theo đưòng lối của Chúa.

Chúng ta có thể chiến thắng chính mình nhờ vào ơn Chúa và sự cố gắng của chúng ta. Chúng ta có thể làm được, nếu chúng ta tập chế ngự cám dỗ của bản năng bằng những việc làm tốt lành hay những hy sinh hãm mình nhỏ mọn hằng ngày. Từ những việc lành và những hãm mình nhỏ nhặt đó chúng ta dần dà vững mạnh trong ý chí, để đối diện với những thủ thách lớn hơn. Không có cuộc huấn luyện nào mà không bắt đầu bằng những bước nhỏ mọn. Không có cuộc huấn luyện nào mà không có kỷ luật, hy sinh và hãm mình. Vì thế, để sống theo đường lối của Tin Mừng, chúng ta cũng cần kỷ luật, hy sinh và hãm mình. Từ đó, cuộc sống chúng ta mới sinh hoa trái tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn.

Thông thường vào mùa đông ở Úc người ta cắt tỉa các bụi hoa hồng gần như trọc lóc. Nhưng nhờ vậy, sang mùa xuân, các bụi hoa hồng đó đâm chồi nẩy lộc và trổ hoa tươi tốt xinh đẹp. Xin cho chúng ta cũng biết cắt tỉa thói hư tật xấu để chiến thắng chính mình, nhờ đó chúng ta trổ sinh hoa trái thánh thiện xứng với lòng hoán cải.