Đổi Mới Để Làm Chứng Nhân

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Gioan 20:19-23

Anh chị em thân mến,

Theo lời hướng dẫn của Chúa Giêsu Kitô, các môn đệ ở lại Giêrusalem để đón nhận Chúa Thánh Thần. Khi được tràn đầy Thánh Thần và ơn huệ của Ngài, họ được biến cải thành những chứng nhân cho Chúa Giêsu Kitô tại Giêrusalem và tận cùng thế giới.

Chúa Thánh Thần soi sáng để họ hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp của Chúa Giêsu. Các môn đệ của Chúa Giêsu là những người bình dân. Tuy họ theo Chúa ba năm, nhưng vẫn chậm hiểu về sứ vụ của Ngài. Là những người Do Thái, họ cũng quen thuộc với Kinh Thánh Cựu Ước; họ cũng chia sẻ niềm hy vọng về một Đấng Thiên Sai như những người đồng hương khác. Khi Chúa Thánh Thần xuống trên họ trong ngày lễ Ngũ Tuần, tâm trí họ được khai thông để họ hiểu được sự liên kết giữa những gì Kinh Thánh loan báo với cuộc đời Chúa Giêsu. Nhờ đó, họ mới có thể hùng hồn rao giảng về Chúa Giêsu Kitô cho mọi người chung quanh.

Mặc dầu các môn đệ của Chúa Giêsu hiểu thấu được về Chúa Giêsu và công cuộc cứu chuộc của Ngài, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Họ cần sức mạnh tinh thần, cần lòng dũng cảm để ra trước công chúng mà rao giảng. Công việc của Chúa Thánh Thần là ban ơn thêm sức để họ chu toàn nhiệm vụ này.

Ngày lễ Ngũ Tuần là ngày mà Giáo Hội được khai sinh. Có thể nói ngày này cũng là một cuộc sáng tạo mới. Nếu chúng ta trở về với sách Sáng Thế, chúng ta thấy Chúa sáng tạo con người bằng cách thổi sinh khí của Ngài vào bụi đất để làm cho nó có sự sống. Điều đó cho thấy, chính Chúa ban Thánh Thần để cho con người có sự sống. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đệ được ban Thánh Thần và họ được thêm sự sống, để họ được biến đổi. Nếu chúng ta hiểu sáng tạo là đổi mới, thì chính Thánh Thần đã đổi mới bụi đất thành con người. Chính Thánh Thần đổi mới những môn đệ Chúa Kitô thành những người hiểu biết, những con người mạnh mẽ và nói năng hùng hồn.

Trong sách Sáng Thế, Chúa sáng tạo con người là con người để sống với Chúa, ở trong quan hệ yêu thương với Chúa. Ngày lễ Ngũ Tuần cũng có nét tương tự. Các môn đệ Chúa Kitô được đổi mới để sống với Chúa và làm chứng nhân cho Chúa. Thật vậy, họ không thể rao giảng về Chúa Giêsu Kitô nếu họ không liên kết mật thiết với Ngài. Họ không thể làm chứng nhân nếu họ không mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần hoạt động. Như Chúa Thánh Thần đã liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu Kitô trong cuộc đời dương thế của Ngài, thì Chúa Thánh Thần cũng đến với các môn đệ như vậy, để giúp họ tiếp tục con đường rao giảng Tin Mừng mà Chúa Giêsu Kitô đã khởi sự và đặt nền tảng.

Hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để kính nhớ biến cố khai sinh Giáo Hội. Chúng ta được nhắc nhở về sứ mạng làm chứng nhân của mình. Mỗi người trong chúng ta đều là phần tử của Giáo Hội và là môn đệ Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, vai trò của Chúa Thánh Thần rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Trước đây, khi chịu phép Thêm Sức, chúng ta đã đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, thì nay chúng ta cũng tiếp tục xin Ngài ban ơn để giúp chúng ta chu toàn trách nhiệm làm chứng nhân cho Chúa Kitô.

Mỗi một người đều có khả năng riêng của mình và hoàn cảnh riêng. Nhưng mọi người tín hữu đều có một đức tin chung, một Thiên Chúa chung, và một trách nhiệm chung tức là làm chứng nhân. Bài đọc hai cho thấy điều đó. “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” (1Cr 12:4-7). Vì lý do đó, việc phục vụ của chúng ta đều có giá trị như nhau vì nhắm vào việc làm chứng cho Chúa và xây dựng Giáo Hội. Một số tên tuổi quen thuộc cho thấy đời sống chứng nhân đa dạng của họ. Đức cố hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận làm chứnng nhân hùng hồn lúc ngài ở tù. Mẹ Têrêsa ở Ấn Độ làm chứng nhân bằng đời sống phục vụ những người nghèo khổ và bệnh hoạn. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu làm chứng nhân bằng đời sống bình thường trong tu viện. Mỗi người trong chúng ta cũng làm chứng cho Chúa theo khả năng và hoàn cảnh riêng của mình.

Điều quan trong trước tiên là xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta ham thích lời Chúa, để chúng ta học hỏi và hiểu biết. Có như thế, chúng ta mới có thể sống lời Ngài trong cuộc sống hằng ngày, cũng như để nói về Chúa cho những người chung quanh, nhất là con cái cháu chắt chúng ta.

Chúng ta cũng xin Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan để chúng ta biết phân biệt chính xác cái gì là đúng cái gì là sai. Phán đoán đúng thì mới có thể hành động đúng. Nếu chúng ta có lòng tốt, có thiện chí, nhưng thiếu sự hiểu biết thì chúng ta sẽ phán đoán sai lầm. Từ đó, chúng ta sẽ hành động sai lầm. Chính vì thế mà người ta có câu nói: “Con đường dẫn tới hỏa ngục được xây bằng những ý tốt.”

Chúng ta cũng xin Chúa Thánh Thần ban ơn sức mạnh để chúng ta có lòng dũng cảm mà thực thi chân lý. Bởi vì hiểu biết đúng chưa chắc đã làm được. Chúng ta cần sự quả quyết để làm. Có khi, không phải vì sợ hãi, nhưng vì thiếu hứng thú, hoặc vì lười biếng hay ích kỷ, nên chúng ta không làm điều lành hay không muốn dấn thân phục vụ. Có khi vì sợ người chung quanh, vì sợ mất mát quyền lợi, nên chúng ta bỏ qua điều tốt. Vì thế, chúng ta cần ơn sức mạnh để hăng say phục vụ Chúa trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trong việc xây dựng Cộng Đồng chúng ta.

Xin Chúa Thánh Thần thánh hóa và biến đổi mỗi người chúng ta để từ đó bộ mặt trái đất được canh tân. Lời cầu nguyện  của chúng ta trong ngày hôm nay và trong tuần này là câu đáp ca: “Lạy Chúa, xin gởi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.”