Lễ Thánh Gia

Anh chị em thân mến,

Gia đình là một định chế quan trọng của xã hội loài người. Bởi vì chính qua gia đình mà sự sống và văn hóa của con người được tiếp tục truyền đạt. Gia đình cũng quan trọng hơn nữa vì đó cũng là yếu tố then chốt trong chương trình cứu độ. Qua gia đình Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta.

Khi mừng lễ Thánh Gia, chúng ta có dịp noi gương Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Đời sống gia đình của các Ngài là khuôn mẫu cho mọi gia đình Kitô hữu. Chúa Giêsu trong thân phận làm người luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Đức Mẹ cũng một đời sống theo ý Chúa. Thánh Giuse là người công chính cũng hoàn toàn bước đi theo đường lối Chúa.

Như mọi gia đình trên trần thế, Thánh Gia cũng trải qua những gian nanhiểm nguy. Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse đã phải chạy sang Ai Cập tỵ nạn, vì vua Hêrôđê tìm giết Hài Nhi Giêsu. Nơi đất khách quê người, các Ngài cũng gặp khó khăn về ngôn ngữ và văn hóa. Các Ngài cũng phải vất vả để kiếm sống qua ngày. Sau này, khi hồi hương và định cư tại Nadarét, các Ngài cũng sống một đời nghèo khó như nhiều người đương thời. Tuy nhiên các Ngài sống hòa hợp với nhau, vì các Ngài sống theoý Chúa. Chính thánh ý Chúa Cha là đường lối thống nhất và hòa hợp khác biệt của cá nhân trong gia đình.

Nơi đây chúng ta thấy rằng bao giờ Thiên Chúa Cha cũng được tôn thờ. Chúng ta chỉ biết được Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu mặc khải. Tự sức riêng chúng ta không biết Thiên Chúa có Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Nhưng nhờ Chúa Giêsu nói về Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, đồng thời tự xưng là Con, nên Giáo Hội mới tin nhận rằng chỉ có một Thiên Chúa và Thiên Chúa có Ba Ngôi ngang bằng nhau.

Mặc dầu chúng ta tin một Chúa Ba Ngôi, nhưng vai trò của Chúa Giêsu nổi bật, vì chính Ngài là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Tin Mừng thánh Gioan khẳng định: Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.” (Ga 1: 18). Như vậy, chúng ta chỉ biết được Thiên Chúa qua Chúa Giêsu mà thôi. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14: 6).

Trong Giáo Hội, việc phụng thờ Thiên Chúa luôn được dâng lên Chúa Cha, qua Chúa Giêsu, và trong Chúa Thánh Thần. Thực ra, mọi Thánh Lễ và mọi lời cầu nguyện của Giáo Hội đều là do Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha, vì Chúa Giêsu là Đầu của Giáo Hội. Điều này rất rõ ràng trong vinh tụng ca kết thúc kinh nguyện Thánh Thể: “Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.”

Thánh Gia hòa hợp vì sống theoý Chúa Cha. Và Chúa Cha cũng liên kết chặt chẽ thành một với Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Như thế, Thiên Chúa Ba Ngôi đã là khuôn mẫu cho Thánh Gia. Thánh Gia lại là khuôn mẫu cụ thể cho mọi gia đình tín hữu.

Theo khuôn mẫu Thánh Gia, các gia đình tín hữu phải là nơi sống đức tin và giáo dục đức tin. Cha mẹ chính là thầy dạy đầu tiên và cơ bản về đức tin cho con cái. Trong nghi thức Rửa Tội, cha mẹ được nhắc nhở về bổn phận này. Không có cách dạy dỗ nào tốt hơn là thực hành những điều mình dạy.Dạy đức tin bằng cách sống đức tin. Đức tin gồm ba yếu tố: giáo lý, thờ phượng và lối sống. Ba điều này còn được gọi là: học đạo, sùng đạo và hành đạo, hay là kiến thức đức tin, các việc đạo đức và chứng tá đời sống.

Giáo lý là những điều giải thích về đức tin của chúng ta: tại sao chúng ta tin? tin như thế có mục đích gì? tin đem lại lợi ích gì cho đời này và đời sau?... Giáo lý không phải chỉ là cuốn giáo lý mà thôi nhưng còn gồm Kinh Thánh, các văn kiện công đồng, các giáo huấn của các đức Giáo Hoàng, các bài viết về tu đức, truyện các thánh… Tóm lại, giáo lý gồm tất cả những nguồn kiến thức giải thích đức tin chúng ta. Người cha người mẹ cần biết nhiều về giáo lý để sống đức tin và dạy đức tin cho con cái.

Giáo lý được diễn tả qua hai khía cạnh, đó là thờ phượng và sống đạo. Về phương diện thờ phượng, chúng ta thực hiện giới răn mến Chúa. Tham dự Thánh Lễ và làm các việc đạo đức là để tỏ lòng thờ phượng kính mến Chúa. Chúng ta hãy xem lại cách thức tham dự Thánh Lễ và lề lối đọc kinh cầu nguyện của mình để chúng ta có thể thăng tiến mối liên hệ của mình với Chúa.

Giáo lý còn phải được biểu lộ qua đời sống chúng ta tức là việc thực hành đức tin trong đời sống hằng ngày. Đây chính là mối liên hệ giữa chúng ta với tha nhân. Sống đức tin tức là yêu người qua cách cư xử của chúng ta dựa theogiáo lý. Bởi vì những điều chúng ta tin thì có mục đích hướng dẫn đời sống chúng ta. Nếu không, giáo lý sẽ chỉ còn là mớ lý thuyết vô hiệu.Đạo luôn nhằm hướng dẫn đời.

Gia đình tín hữu cần noi gương thánh gia để sống hòa hợp, bằng cách đặt Chúa Kitô làm trung tâm đời mình. Gia đình cũng có bổn phận hòa hợp giữa ba yếu tố: giáo lý, thờ phượng và sống đạo. Người làm cha mẹ không thể chỉ giữ việc tham dự Thánh Lễ và đọc kinh tối trong nhà mà thôi. Điều đó không đủ vì còn thiếu giáo lý và sống đạo. Ngay cả khi thăng tiến cả ba yếu tố, mọi người cũng đều được mời gọi lớn lên trong đức tin theo ba phương diện này luôn mãi. Bởi vì con đường nên thánh không bao giờ chấm dứt, và việc đào sâu đức tin không bao giờ ngưng nghỉ. Người tín hữu luôn là người lữ hành trên đường về Quê Trời về mặt thể xác cũng như về tinh thần. Về thể xác, họ sẽ tiến dần về chỗ cuối của cuộc đời để từ giã trần thế. Về tinh thần, họ cũng tiến bước trong cuộc hành trình gần Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn để đến với Chúa diện đối diện trong ngày sau hết. Ai dừng bước tức là tự mình tách khỏi quan hệ tình yêu đối với Chúa.

Khi mừng lễ Thánh Gia, chúng ta hãy cầu cho mọi gia đình được noi gương Thánh Gia. Xin cho mỗi gia đình đặt Chúa Kitô và thánh ý Ngài làm trung tâm đời mình, để từ đó gia đình được hòa hợp và đức tin được thăng tiến luôn mãi.