Thiên Chúa Hay Người Phàm

Chúa Nhật 3 Phục Sinh, C

Biến cố phục sinh đã làm biến đổi con người của các môn đệ rất nhiều. Sự biến đổi này một phần là do quyền năng siêu việt của Thiên Chúa qua việc chiến thắng sự chết để đem lại cho họ niềm hy vọng. Phần khác cũng quan trọng không kém; đó chính là họ cảm nghiệm sâu xa tình yêu của Chúa Giêsu Kitô dành cho họ. Từ đó họ hết lòng dấn thân để phục vụ Ngài cho đến trọn đời.

Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh đã bày tỏ lòng thương yêu của họ bằng nhiều cách thật chân tình, cụ thể và tế nhị. Bài Tin Mừng của Thánh Gioan 21:1-19 cho thấy Chúa Giêsu thương yêu và đáp ứng nhu cầu của các môn đệ. Họ vất vả đánh cá suốt đêm, nhưng không bắt được gì. Họ đang mệt và đói vì chưa có gì ăn sáng. Chúa biết điều đó và Chúa muốn nuôi dưỡng họ. Ngài bảo họ thả lưới và họ đã làm theo, nhờ đó họ bắt được nhiều cá. Khi lên bờ, Ngài dọn sẵn cá và bánh cho họ ăn. Ngài lo cho nhu cầu thể xác của họ. Ăn xong, Ngài mới hỏi Phêrô về lòng yêu mến của ông đối với Ngài. Sau ba lần hỏi đáp về tình yêu, Chúa mới trao cho ông sứ vụ chăn dắt đoàn chiên của Chúa, tức là Giáo Hội.

Nhìn vào cách hành xử của Chúa, chúng ta thấy, Ngài rất tâm lý. Ngài biết, khi các ông đang đói, mà nói đến chuyện yêu mến hay không yêu mến thì khó có hiệu quả. Ngài cho các ông thấy tình yêu Ngài qua sự chăm sóc cụ thể về phần xác đã. Khi họ cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, thì họ mới đáp lại bằng tình yêu và hết lòng phục vụ Ngài. Nơi đây Phêrô là thí dụ điển hình. Vì mến Chúa mà Phêrô và các Tông đồ khác mạnh dạn tuyên bố trước nhà cầm quyền Do Thái: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (Cv 5:29).

Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh bày tỏ tình thương của Ngài bằng những cách khác nhau. Đối với hai môn đệ đi về Emmau, thì Ngài kiên nhẫn giải thích Kinh Thánh, để hai ông hiểu rõ về vai trò của Đấng Thiên Sai, tức là Ngài. Sau khi hai ông hiểu xong, thì Ngài cho họ nhận ra Ngài qua hành vi bẻ bánh tại quán ăn.

Về phía ông Tôma, thì Chúa làm theo yêu cầu của ông là cho ông xem tay và cạnh sườn Chúa để nhìn thấy các vết thương mà Ngài chịu trên thập giá. Ông muốn chứng cớ, thi Ngài cho ông thấy kiểm nghiệm bằng chứng cớ là chính Ngài đã chịu chết trên thập giá và nay đã phục sinh. Tôma hài lòng và bày tỏ lòng mến phục.

Khi suy nghĩ những điều đó, chúng ta thấy việc cảm nghiệm lòng yêu mến Chúa rất cần thiết để chúng ta mến Chúa bằng con tim và tự nguyện vâng lời Ngài hơn vâng lời người phàm. Khi chúng ta vâng lời Chúa Giêsu, chúng ta cũng noi theo gương sáng của Ngài, vì Ngài đã nêu gương vâng lời Thiên Chúa Cha. Thư gửi tín hữu Do Thái nêu lên rằng Đức Giêsu Kitô nói với Thiên Chúa Cha: “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. (Dt 10:9). Chính Ngài cũng đã vâng lời Đức Mẹ và thánh Giuse như Tin Mừng thánh Luca ghi lại (Lc 2:51). Ngài bày tỏ lòng hiếu thảo đối với các Ngài trọn đời.

Thật vậy, việc vâng lời Thiên Chúa quan trọng vì nhiều lý do. Thứ nhất, Thiên Chúa là Đấng Chân Thật và Tốt Lành. Vâng lời Ngài thì chúng ta hành động đúng đắn.

Thứ hai, vâng lời Thiên Chúa không đem lại lợi ích gì cho Ngài, nhưng đem lại lợi ích cho ta, vì ý Chúa có mục đích đem lại lợi ích cho chúng ta.

Thứ ba vâng lời Thiên Chúa vì Ngài yêu thương chúng ta và ban phát hồng ân dồi dào cho ta trong cuộc sống hằng ngày cả hồn lẫn xác. Dù chúng ta biết hay không biết, Chúa vẫn liên tục ban những ơn cần thiết để chúng ta được sống.

Thứ bốn, Chúa đã nêu gương vâng lời. Ngài dạy những điều chính Ngài đã thực hành.

Mặc dầu vâng lời Thiên Chúa thì quan trọng và tốt lành, nhưng ảnh hưởng của môi trường sống cũng lôi kéo chúng ta vâng lời người phàm hơn là vâng lời Thiên Chúa. Nhiều thí dụ cụ thể cho thấy điều này. Các loại máy móc của kỹ nghệ thông tin ngày nay góp phần tích cực vào đời sống chúng ta. Tuy nhiên, máy móc cũng tạo ra những hậu quả tiêu cực. Có những người dành nhiều thời giờ cho máy móc, mà lại thiếu thời gian đối với thân nhân hay bạn bè. Điều này cho thấy máy móc có khuynh hướng làm chủ và biến con người thành nô lệ. Vật vô tri bỗng nhiên trở thành kẻ chỉ huy những con người có lý trí và có tình yêu. Thật là một đảo lộn điên rồ.

Hiện tượng vâng lời người phàm, khi chúng ta nghe theo áp lực của những đồng nghiệp, của bạn bè đồng lứa, của hàng xóm, để bỏ lễ Chúa Nhật hay để chạy theo những hình thức giải trí không lành mạnh.

Vâng lời người phàm cũng xảy ra khi chúng ta bỏ qua tinh thần phó thác vào Chúa, bỏ qua lời Chúa, và bỏ qua sự hướng dẫn của Giáo Hội, để đi tìm kiếm những hình thức mê tín dị đoan hoặc những thứ khích động giác quan. Khi làm điều đó, là chúng ta phủ nhận sự hiện diện và ơn thánh của Chúa trong các Thánh Lễ, các Bí Tích, và các buổi cầu nguyện hằng ngày.

Chúng ta vâng lời người phàm khi chúng ta không suy xét đủ để chỉ lắng nghe một chiều. Truyền thông đại chúng thường có khuynh hướng rao giảng tin dữ hơn là tin lành. Vì thế, biết bao nhiêu chuyện tốt trong Giáo Hội ít khi được truyền thanh truyền hình loan báo. Sở dĩ như thế là vì con người có khuynh hướng thích nghe và thấy những điều tiêu cực và đen tối. Khi tin theo những điều này và không suy xét, chúng ta dễ phán đoán và hành động một cách thiếu sót, có khi bất công.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mình có một lòng mến Chúa sâu xa, có sự phán đoán sắc bén, và có lòng can đảm dồi dào, để chúng ta vâng lời Chúa hơn vâng lời người phàm. Khi vâng lời Chúa, chúng ta sẽ đem lại thăng bằng cho cuộc sống, từ đó chúng ta cảm nghiệm hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày. Xin Đức Mẹ Maria là Đấng luôn vâng lời Thiên Chúa cầu thay nguyện giúp, để chúng ta được quyết tâm sống cho Thiên Chúa. Ngài chính là nguồn mạch của chân lý, sự thiện hảo và sự sống cho chúng ta.