Nhiệm Thể Chúa Kitô

Chúa Nhật 3 Thường Niên, Măm C
1Cr 12:12-30

Anh chị em thân mến,

Hình ảnh quan trọng mà thánh Phaolô dùng để mô tả về Giáo Hội chính là thân thể con người. Một hình ảnh cụ thể, thân thiết, nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa. Qua hình ảnh này thánh Phaolô cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa các phần tử trong Giáo Hội. Mỗi tín hữu đều là một bộ phận liên kết chặt chẽ với nhau nhờ vào sự liên kết với Chúa Kitôi. Như thế, mọi người tuy khác nhau nhưng đều được kêu gọi để liên kết chặt chẽ với nhau và cùng nhau xây dựng Giáo Hội.

Giáo Hội chính là thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô hay còn gọi là nhiệm thể Chúa Kitô. Ngài chính là đầu của Giáo Hội. Các tín hữu là chi thể của Giáo Hội, và cũng là chi thể của Chúa Kitô. Trong một Giáo Hội, chính Chúa Thánh Thần làm công việc thánh hóa, tức là biến đổi Giáo Hội càng ngày càng thánh thiện hơn. Chúa Thánh Thần ban cho mỗi cá nhân ơn lành và khả năng khác nhau. Nhưng tất cả đều nhằm một mục đích là xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Khả năng nào cũng quan trọng vì mọi khả năng đều cần thiết cho mục đích chung. Ngay trong đời sống riêng của cá nhân cũng vậy. Tất cả những gì mình có, như thời giờ, sức khỏe, tiền bạc, tài sản, công danh sự nghiệp không phải chỉ để dùng riêng cho mình mà thôi, nhưng còn để phục vụ tha nhân và tập thể.

Có nhiều lý do cho thấy tại sao cá nhân có bổn phận chia sẻ với tha nhân và đóng góp vào tập thể, đặc biệt là Giáo Hội. Thứ nhất, cá nhân được tạo dựng không phải để sống riêng rẽ nhưng là sống trong xã hội. Thứ hai, cá nhân phải dựa vào xã hội để sinh tồn và phát triển. Xã hội được ổn định và phát triển thì cá nhân cũng được chung hưởng lợi ích xã hội. Có quyền lợi thì có bổn phận. Thứ ba, cá nhân tín hữu đã được rửa tội để trở nên con cái Chúa. Vì thế cá nhân được kêu gọi để chia sẻ những gì mình có với xã hội. Thứ bốn, khi cá nhân trở thành môn đệ Chúa Kitô, thì người đó phải sống theo giáo huấn và gương sáng của Chúa về việc phục vụ.

Tất cả những lý do này cho thấy cá nhân không tách rời khỏi xã hội. Đối với người tín hữu Công Giáo, thì họ không tách rời khỏi xã hội và cũng không tách rời khỏi Giáo Hội. Mỗi người tín hữu luôn thuộc về một giáo xứ Công Giáo hay một cộng đoàn Công Giáo sắc tộc. Giáo xứ Công Giáo hay công đoàn Công Giáo sắc tộc lại thuộc về Giáo Hội địa phương tức là giáo phận hay tổng giáo phận. Giáo Hội địa phương lại liên kết và thuộc về Giáo Hội hoàn vũ. Như thế, tất cả mọi cấp độ của Giáo Hội hợp thành một toàn thể, tức là nhiệm thể Chúa Kitô.

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc của chúng ta cũng không ngoại lệ. Đây là một cộng đồng Công Giáo sắc tộc, tương đương với một giáo xứ Công Giáo. Tuy mang tên khác một chút, nhưng bản chất và lề lối sinh hoạt tương tự như một giáo xứ. Vì thế, cộng đồng của chúng ta liên kết mật thiết với Giáo Hội địa phương là Tổng Giáo Phận Adelaide. Thật vậy, cộng đồng chúng ta thuộc về Tổng Giáo Phận Adelaide và là một thành phần của Tổng Giáo Phận này.

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc cũng ví được như một phần của nhiệm thể Chúa Kitô tại Adelaide. Mọi người đều được mời gọi chung tay góp sức xây dựng Cộng Đồng để đem lại lợi ích chung theo thánh ý Chúa và hợp với giáo huấn của Giáo Hội. Cộng Đồng được như ngày hôm nay là nhờ sự góp sức của nhiều người. Tuy nhiên, chúng ta không nên ở trong trạng thái tự mãn, nhưng cần phải cầu tiến luôn mãi,vì nếu không cầu tiến thì sẽ lạc hậu, có khi còn thoái hóa cách trầm trọng.

Để thăng tiến Cộng Đồng, có nhiều điều chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất, chúng ta cần ý thức, chọn lựa và cảm nghiệm sâu xa rằng mình thuộc về Cộng Đồng. Do đó mình cần yêu mến Cộng Đồng và luôn tìm cách hỗ trợ mọi sinh hoạt của Cộng Đồng.

Thứ hai, mình phải thăng tiến chính bản thân bằng cách đào sâu đức tin về ba phương diện: kiến thức đức tin, thực hành các việc thờ phượng, và sống theo giáo huấn của Chúa. Kinh Đức Mẹ Thuyền Nhân nhắc nhở chúng ta là noi gương Mẹ để lắng nghe lời Chúa, suy niệm lời Chúa và thực hành lời Chúa. Chúng ta hãy biến lời kinh đó thành việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Thứ ba, chúng ta cố gắng dấn thân vào các sinh hoạt của Cộng Đồng. Dấn thân phục vụ Cộng Đồng không những giúp thăng tiến Cộng Đồng nhưng còn đem lại nhiều lợi ích cho chính bản thân mình về phương diện đức tin cũng như nhiều phạm vi khác ủa đời sống.

Thứ bốn, dấn thân phục vụ Cộng Đồng một cách sống đức công bình. Những người khác đã và đang dấn thân để tạo sinh hoạt trong Cộng Đồng cho mình và gia đình mình được hưởng, thì đến lượt mình, mình cũng nên dấn thân đóng góp phần của mình cho sinh hoạt chung.

Thứ năm, kinh nghiệm cho thấy, những người dấn thân phục vụ cho sinh hoạt tập thể thường cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc nhiều hơn. Bởi vì, làm việc thiện nguyện luôn đem lại ý nghĩa cho đời sống con người. Con người được dựng nên để sống với xã hội, nên cần góp phần xây dựng tập thể, thì mới cảm thấy cuộc sống được sung mãn tràn đầy. Cho nên, dấn thân phục vụ Cộng Đồng là cách thức đáp ứng khát vọng sâu xa này.

Khi phân tích như trên, chúng ta muốn xác định lại bản chất Công Giáo của mình. Đây là điều cần thiết trong năm đức tin này. Sở dĩ Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thiết lập năm đức tin là vì ngài nhận thấy tình trạng khủng hoảng đức tin trầm trọng trong thế giới ngày nay. Do đó, mỗi người tín hữu và mỗi một cộng đoàn Công Giáo cần phải nhận rõ đức tin và chỗ đứng của mình trong Giáo Hội và trong thế giới. Khi nhìn lại bản chất Công Giáo của mình, chúng ta được mời gọi để đem tâm hồn, sức lực, thời giờ và tài năng riêng để góp phần vào sinh hoạt Cộng Đồng. Đó chính là xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô ngay tại Cộng Đồng chúng ta.