Tìm Đến Thần Tượng

Lễ Hiển Linh

Anh chị em thân mến,

Hôm nay Giáo Hội hoàn vũ mừng lễ Hiển Linh. Hiển linh nói đến việc Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, tức là những người không phải Do Thái. Qua việc này, Thiên Chúa cho thấy Ngài là Chúa của mọi người, là Cha của mọi người, và Ngài muốn cứu độ tất cả mọi người.

Theo Tin Mừng của thánh Mátthêu, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến tìm kiếm Chúa Hài Nhi để bày tỏ lòng thần phục. Họ là những người học hành thông thái. Trong việc đi tìm kiến thức, họ đã nhận ra một dấu hiệu chỉ về Chúa. Nên họ lần theo dấu hiệu đó để đến với Ngài. Tin Mừng cho biết, họ theo dấu ngôi sao từ phương Đông để định hướng cuộc hành trình của mình. Tuy nhiên, họ cũng còn dựa vào người chung quanh. Họ phải hỏi thăm những người trên đường để đi đến nơi chốn ấn định. Tại Giêrusalem, họ đã hỏi han quan chức triều đình Hêrôđê. Chính điều này đã làm cho nhà vua và quần thần rúng động. Sự sợ hãi của nhà vua đã dẫn đến cuộc thảm sát của các trẻ em về sau này. Bởi vì vua không muốn địa vị và quyền lực của mình bị đe dọa.

Sau khi thăm hỏi quan chức các nhà chiêm tinh lại lên đường. Họ vui mừng vì lại được ngôi sao dẫn đường đến nơi ở của Hài Nhi Giêsu. Họ vui mừng vì họ gặp được Đấng mà họ mong đợi và tìm kiếm. Trong niềm hân hoan đầy ắp cõi lòng, họ dâng lên Hài Nhi lễ vật gồm vàng, nhũ hương và mộc dược. Thật vậy, nơi đâu có Chúa, nơi đó có niềm vui. Họ đã đón nhận được ân sủng của Chúa. Tâm hồn họ hạnh phúc và thỏa mãn. Họ ra về trong hân hoan vì khát vọng của họ đã được lấp đầy.

Việc những nhà chiêm tinh đi tìm Chúa để tôn thờ cho thấy một nhu cầu của con người. Đó là đi tìm thần tượng. Thần tượng là một người hay một đấng nào đó có thể đáp ứng lại những khát vọng của mình. Sở dĩ con người cần thần tượng, vì con người không thể thực hiện hết mọi ước mơ của mình. Con người tìm đến thần tượng để mong thần tượng thực hiện thay mình những ước mơ đó. Con người còn cần thần tượng, vì nơi thần tượng con người tìm được chỗ nương náu về tâm lý và cảm thấy an toàn. Con người cũng cần thần tượng để làm tiêu chuẩn cho hành động của mình. Chính vì thế, trong bất cứ thời kỳ nào và trong bất cứ phạm vi nào của cuộc sống, con người cũng đi tìm thần tượng để đáp ứng nhu cầu của mình.

Thần tượng cần cho con người. Nhưng thần tượng loài người luôn bị giới hạn và không toàn năng. Vì thế, thần tượng loài người không bao giờ đáp ứng hết mọi nhu cầu và mong đợi của con người. Do đó, thần tượng tôn giáo luôn là điều cần thiết. Trong bối cảnh này, Thiên Chúa chính là thần tượng của người tín hữu, nhất là tín hữu Công Giáo. Tuy nhiên việc đi tìm thần tượng, việc tìm kiếm Chúa không bao giờ chấm dứt, vì Chúa vừa tuyệt đối lại vừa huyền nhiệm, vừa gần lại vừa xa. Cuộc hành trình tìm kiếm Chúa vẫn tiếp tục mãi mãi cho đến khi chúng ta yên nghỉ trong Chúa. Chính thánh Augustinô đã khắc khoải đi tìm Chúa và Ngài đã thốt lên nỗi niềm tâm sự của mình: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con ray rứt cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa.”

Chúng ta cũng sẽ không bao giờ hoàn toàn bình an cho đến khi tâm hồn của chúng ta được yên nghỉ trong Chúa. Cho nên, càng lớn tuổi chúng ta càng cảm nghiệm nhiều hơn về điều này. Vì càng lớn tuổi, chúng ta càng cảm thấy giới hạn của con người. Sức khỏe yếu dần, vật chất chóng qua, công danh sự nghiệp mau tàn. Chỉ còn lại một điều cần thiết nhất, đó là tâm hồn bình an. Sự bình an này chỉ được thực hiện khi chúng ta cảm nghiệm mình ở với Chúa và Chúa ở với mình. Đó là tình trạng đầy ân sủng như Mẹ Maria. Vì có Chúa ở với Mẹ, nên Mẹ đầy ân sủng. Vì Mẹ đầy ân sủng, nên Mẹ sống bình an hạnh phúc. Như vậy Mẹ là người có phước lạ hơn mọi người nữ và hơn tất cả mọi người.

Chúng ta không cần phải lớn tuổi rồi mới tìm kiếm Chúa. Dù ở vào bất cứ tuổi nào, bất cứ lúc nào và bất cứ chỗ nào, chúng cũng đều cần tìm kiếm Chúa, vì chính Ngài là Đấng đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Nhưng tìm Chúa cũng cần nhìn theo dấu hiệu. Vũ trụ thiên nhiên là cả một hệ thống các dấu hiệu chỉ về Chúa. Thế giới con người lại càng kỳ diệu hơn nữa. Từ sự sống đến mọi sinh hoạt của con người đều toát ra những dấu hiệu kỳ diệu giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa. Mỗi một sự vật, mỗi một biến cố, mỗi một con người, đều là những dấu hiệu giúp chúng ta đến với Chúa. Đó chính là những ngôi sao chỉ đường cho chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy bắt chước Mẹ Maria để suy nghĩ và nhận ra Chúa trong các dấu hiệu của đời sống hằng ngày.

Chúng ta cũng được kêu gọi để trở nên những dấu hiệu, những ngôi sao chỉ đường giúp người khác tìm đến Chúa. Chúng ta giúp những người đã có đức tin và cả những người chưa biết Chúa. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, nên chúng ta mang hình ảnh Chúa trong mình. Điều quan trọng là làm sao cho hình ảnh Chúa được thể hiện nơi chúng ta một cách rõ ràng. Nhờ đó tha nhân nhìn thấy Chúa xuyên qua chúng ta.

Thánh Irênê viết: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống động cách viên mãn”. Sống động cách viên mãn tức là sống làm sao để bản thân chúng ta tỏa ra chân, thiện, mỹ. Bởi lẽ, những điều chân thật, những điều tốt lành, những điều đẹp đẽ đều bày tỏ vinh quang của Chúa.

Qua việc tìm kiếm Chúa chúng ta cũng trở thành những ngôi sao từ bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, chỉ đường cho tha nhân đến với Chúa. Như thế, chúng ta làm cho Chúa được vinh quang và mở đường cho ơn cứu độ của Chúa đến trong thế giới loài người.