Con Cái Yêu Dấu

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Khi đoàn người tuôn đến sông Giođan để nghe Gioan Tẩy Giả rao giảng và chịu phép rửa, thì Chúa Giêsu cũng đến chịu phép rửa. Sự kiện này chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa. Đây là một bài giảng không lời trước khi Chúa Giêsu rao giảng bằng lời cho dân chúng.

Việc Chúa Giêsu cũng chịu phép rửa trong sông Giođan là một phần của mầu nhiệm nhập thể. Ngài đến trần gian không phải chỉ mặc lấy xác phàm như mọi người, nhưng Ngài còn muốn chia sẻ hoàn cảnh của họ. Ngài không chỉ mặc lấy thân xác loài người, Ngài không chỉ mặc lấy nhân tính, nhưng Ngài còn mặc lấy tội lỗi của họ. Dù không có tội, nhưng Ngài lại muốn đứng chung với người tội lỗi. Ngài không muốn làm Đấng Cứu Độ từ xa. Ngược lại Ngài muốn gần gũi, thân thiết với loài người. Ngài hạ mình để trở thành Thiên-Chúa ở cùng chúng ta.

Tin Mừng Luca cho biết, khi Chúa Giêsu cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên Ngài dưới hình dáng chim bồ câu (Lc 3:22). Chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình. Chim bồ câu nhắc nhở đến con chim bồ câu đem cành ô liu về cho ông Nôê (St 8:6-12) . Đó là dấu chỉ con người được làm hòa với Chúa. Đó cũng là dấu hiệu chỉ về sự sống. Chúa Giêsu là Đấng được sai đến để đem lại ơn hòa giải giữa Thiên Chúa và loài người. Ngài cũng đem đến sự sống sung mãn cho nhân loại. Sống sung mãn là sống ở đời này và đời sau. Sống sung mãn là sống trọn vẹn ý nghĩa làm người và làm con Chúa. Sống sung mãn là sống trong tình trạng ân sủng.

Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, Ngài đã cầu nguyện. Ngài mở tâm hồn ra với Thiên Chúa Cha. Và Thiên Chúa Cha đã đáp lại bằng cách mở cửa trời cao và phán: “Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Con” (Lc 3:22). Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Sau này Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện thường xuyên và Ngài dạy các môn đệ cũng cầu nguyện thường xuyên. Về phía chúng ta, mỗi khi chúng ta có ý cầu nguyện, là chúng ta đã có ý mở cánh cửa của lòng mình cho Chúa ngự vào. Chúa sẽ đáp lại sự mời mọc của chúng ta để đến ở với chúng ta. Như thế, việc Chúa đến với chúng ta và việc cầu nguyện gắn liền với nhau. Vì cầu nguyện là mở tâm hồn ra cho Chúa, là hướng lòng về Ngài, là đem trái tim của chúng ta dâng lên Ngài, là bày tỏ lòng yêu mến của chúng ta với Chúa. Cầu nguyện chính là phương tiện để ta sống với Chúa và Chúa sống với ta.

Phép rửa của Gioan không có hiệu lực tha tội. Bởi vì đó không phải là phương tiện Chúa dùng để tha tội. Ngược lại, phép rửa của Gioan chỉ có công hiệu chuẩn bị. Nó chỉ là dấu hiệu của tấm lòng sám hối sửa soạn đón nhận ân sủng. Phép rửa của Gioan chỉ là dấu hiệu bề ngoài nhưng không thanh tẩy bên trong. Ngược lại phép rửa do Chúa Giêsu thiết lập có sức thanh tẩy bên trong vì chính Thánh Thần ngự xuống để rửa sạch tâm hồn và đem lại sự sống. Thánh Phaolô viết: “Người cứu chúng ta nhờ phép Rửa ban ơn tái sinh và đổi mới do Thánh Thần thực hiện” (Tt 3:5).

Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa nhắc nhở chúng ta những điều cần suy nghĩ. Chúa đã khiêm nhường đứng chung với những người tội lỗi, mặc dù Ngài không có tội. Về phía chúng ta, vì sinh ra dưới ách tội lỗi, nên chúng ta cũng đứng chung với người tội lỗi. Tuy đã được rửa tội, nhưng chúng ta vẫn bị lôi kéo vào đường tội lỗi. Cho nên chúng ta cần bắt chước Chúa để thông cảm hoàn cảnh của người khác, vì họ cũng yếu đuối như chúng ta. Ý thức về tội lỗi và sự thông cảm giúp chúng ta bớt kết án người khác. Như thế, chúng ta sẽ trở thành những kẻ kiến tạo hòa bình, vì hòa bình luôn đòi hỏi sự thông cảm lẫn nhau.

Chúng ta cũng được nhắc nhở về Bí Tích Rửa Tội của mình. Qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được làm con cái Chúa. Chúng ta được mời gọi để trở thành con cái yêu dấu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Con yêu dấu của Thiên Chúa vì Ngài chu toàn thánh ý của Thiên Chúa. Ngài trở thành mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta noi theo. Chúng ta trở thành con cái Chúa qua Bí Tích Rửa Tội do ân sủng của Chúa. Nhưng để trở thành con cái yêu dấu của Chúa, chúng ta phải tự mình quyết định để sống trọn vẹn ý Chúa. Khi Chúa dựng nên chúng ta, Ngài không cần hỏi ý kiến chúng ta. Nhưng để cứu độ chúng ta Ngài cần đến ý kiến chúng ta. Vì chúng ta có tự do để chấp nhận hay từ chối ý Chúa. Nhưng chúng ta cũng phải nhận lấy trách nhiệm về quyết định và hành động của mình. Ơn cứu độ không do cưỡng ép nhưng luôn là kết quả của tự do. Qua tự do, chúng ta thực thi ý Chúa và trở thành con yêu dấu của Ngài, vì thực thi ý Chúa là làm đẹp lòng Chúa. Như thế, chúng ta thực hiện câu kinh mà chúng ta thường đọc: “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”

Một điều quan trọng khác là mọi việc chúng ta làm cần phải bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Chúa Giêsu khởi đầu cuộc ra giảng bằng phép rửa tại sông Giođan. Nơi đây Ngài cũng cầu nguyện. Sau đó, Ngài vào hoang địa ăn chay cầu nguyện bốn mươi đêm ngày. Chúng ta cũng cần bước theo đường lối Chúa đi. Chúng ta hãy khởi sự và kết thúc những công việc của mình bằng cầu nguyện. Những quyết định càng lớn thì càng cần cầu nguyện nhiều. Cầu nguyện để xin Chúa đồng hành với mình trong việc làm. Kinh Sáng Soi đọc như sau: “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con biết việc phải làm, cùng khi làm, thì xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.”

Chúng ta hãy suy nghĩ về gương sáng của Chúa Giêsu qua việc chịu phép rửa để chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Có như thế, chúng ta sẽ là những người con yêu dấu của Chúa. Chúng ta sẽ sống theo ý Chúa. Khi chúng ta mở lòng ra với Chúa, Ngài sẽ mở lòng ra với chúng ta. Khi chúng ta mở lòng ra với Chúa, chúng ta cũng sẽ mở lòng ra với tha nhân. Khi chúng ta mở lòng ra với tha nhân, chúng ta sẽ cảm nghiệm được hạnh phúc Thiên Đàng ngay tại trần gian này.