Phi Thường Trong Bình Thường

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Anh chị em thân mến,

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô nhắc nhở cho chúng ta cách đặc biệt về tình yêu của Chúa đối với nhân loại. Lễ Mình Máu Thánh Chúa diễn tả mầu nhiệm nhập thể nối dài.

Mầu nhiệm nhập thể là việc Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần mặc lấy thân xác loài người để con người được gần gũi Chúa. Thiên Chúa hạ mình đến với con người vì con người không thể đến với Ngài, và vì Ngài yêu thương loài người.

Tình yêu cũng là lý do để Ngài đã lập Bí Tích Thánh Thể, qua đó Ngài ở lại với con người một cách cụ thể, hữu hình và gần gũi cho đến ngày tận thế. Nếu chúng ta hiểu nhập thể tức là mặc lấy thân xác loài người, thì Mình Máu Thánh Chúa trong Bí Tích Thánh Thể là sự nối dài của mầu nhiệm nhập thể.

Gọi Mình Máu Thánh Chúa là kéo dài mầu nhiệm nhập thể có nghĩa là Chúa kéo dài sự hiện diện hữu hình của Ngài qua hình bánh hình rượu. Chúa hiện diện trong bánh và rượu để con người cảm nghiệm được sự gần gũi đó theo cách thức loài người.

Bánh và rượu là những vật thể bình thường, cụ thể, quen thuộc nhưng đã trở nên phi thường vì được Chúa dùng để lập Bí Tích Thánh Thể. Tính chất phi thường của bánh rượu trong khung cảnh này hệ tại ở những điểm sau đây. Thứ nhất, Chúa dùng bánh rượu để làm dấu chỉ tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Tình yêu thì bao giờ cũng cao quý, vì tình yêu là ý nghĩa của cuộc sống, tình yêu là mục đích và động lực của mọi sáng tạo. Và tình yêu của Chúa thì tuyệt vời, cao quý vô hạn. Cho nên bánh và rượu đã từ vị trí bình thường trở nên phi thường vì được chọn để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa.

Thứ hai, bánh và rượu trở nên phi thường, vì sau khi truyền phép chúng trở thành Mình Máu Thánh Chúa. Như thế bánh và rượu trỗi vượt hơn các vật thể khác, cũng như Bí Tích Thánh Thể trỗi vượt hơn các Bí Tích khác. Sáu Bí tích khác của Giáo Hội đều có các dấu chỉ để chỉ sự hiện diện và ân sủng Chúa ban cho người lãnh nhận khi Bí Tích được cử hành. Các dấu chỉ này chỉ làm phận vụ phương tiện để chỉ về Chúa và ân sủng Ngài ban. Trong khi đó, bánh và rượu không những là dấu chỉ về Chúa và ân sủng Ngài, nhưng còn là chính Mình Máu Thánh Chúa.

Thứ ba, bánh và rượu trở nên phi thường vì khi chúng trở thành Mình Máu Chúa, thì chúng ta được rước Chúa. Qua việc rước lễ, chúng ta đón nhận Chúa vào lòng và liên kết sâu xa, thân thiết với Ngài. Sự liên kết này vượt trên mọi liên kết vì chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta.

Khi đón nhận Mình Máu Thánh Chúa trong Thánh Lễ, chúng ta được mời gọi để làm những việc phi thường từ đời sống bình thường. Tất cả những gì phi thường trong đời sống đều là kết quả của cách suy nghĩ và hành động phi thường mà thôi. Bởi vậy, nếu chúng ta làm những công việc thường ngày với hết lòng mến Chúa yêu người, thì chúng ta biến những công việc bình thường thành những việc phi thường. Mẹ Têrêsa ở Ấn Độ cũng nói lên một tư tưởng tương tự: “Chúng ta không thể làm những việc lớn lao, nhưng là làm những việc nhỏ mọn với tình yêu lơn lao”. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng làm những việc bình thường trong đời sống tu viện mà thôi. Nhưng chính thánh nữ làm việc với hết lòng mến Chúa yêu người, và như vậy Ngài đã nên thánh giữa giòng đời.

Khi suy nghĩ về sự cao quý phi thường của Bí Tích Thánh Thể, chúng ta hãy xin cho mình có thái độ tôn thờ Chúa Giêsu hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta hãy rước lễ với thái độ cung kính, với tâm tình mến yêu và với ước muốn kết hiệp với Chúa. Từ việc kết hiệp với Chúa chúng ta sẽ cảm nếm hạnh phúc sâu xa trong lòng.

Có nhiều thứ hạnh phúc. Nhưng thứ hạnh phúc phát sinh từ sự kết hiệp giữa người với người đem lại hiệu quả sâu xa. Tuy nhiên vì con người giới hạn, nên sự kết hiệp đó cũng có giới hạn, và vì thế chia ly xảy ra thường xuyên. Trong khi đó, sự kết hiệp giữa con người với Thiên Chúa thì sâu xa và lâu dài hơn, vì con người được liên kết với Đấng Vô Hạn. Sở dĩ sự kết hiệp cần thiết là vì con người được dựng nên không phải để sống riêng rẽ, nhưng là sống với người khác và cho người khác. Cho nên, con người rất sợ cô đơn. Bởi đó, sự kết hiệp trong tình yêu bao giờ cũng đem lại hạnh phúc, vì nó giải thoát con người khỏi cô đơn và đáp ứng nhu cầu căn bản của con người. Đi xa hơn, khi con người được kết hiệp với Chúa, thì con người hạnh phúc vì Chúa luôn ở trong con người và con người ở trong Chúa.

Muốn có sự kết hiệp sâu xa với Chúa khi rước lễ, chúng ta cần chuẩn bị tâm hồn trước khi tham dự Thánh Lễ. Càng chuẩn bị kỹ lưỡng thì càng sốt sắng dự lễ và khi rước lễ. Thật vậy, trong bất cứ sinh hoạt nào của cuộc sống, hễ chuẩn bị chu đáo, thì hiệu quả sẽ nhiều.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa cũng là bổn mạng của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Kiểu chào của Thiếu Nhi Thánh Thể diễn tả bốn phận vụ: cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, và làm việc tông đồ. Chúng ta cầu nguyện cho các em thiếu nhi được hăng say thực hiện bốn điều này để đời sống các em được thăng tiến. Bốn việc làm của thiếu nhi cũng cần được mọi người Công Giáo thực hành, vì chúng hữu ích cho cuộc sống. Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Cầu nguyện giúp chúng ta liên kết với Chúa và đồng thời hỗ trợ chúng ta kết hiệp sâu xa với Chúa trong việc rước lễ. Kết hiệp với Chúa là để chúng ta nên giống Chúa trong tư tưởng, thái độ, lời nói và việc làm. Từ đó chúng ta hy sinh và làm việc tông đồ với hết lòng yêu mến.

Trong Năm Hồng Ân này, chúng ta hãy cầu xin để chúng ta quyết tâm biến đời sống bình thường của mình thành một cuộc sống phi thường với hết lòng mến Chúa yêu người.