Sứ Vụ Rao Giảng

Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm B
Mc 1:29-39

Anh chị em thân mến,

Tại Caphácnaum, Chúa Giêsu đã rao giảng, trừ quỷ và chữa lành bệnh hoạn tật nguyền. Dân chúng sửng sốt về lời rao giảng của Ngài và thích thú về những phép lạ Ngài làm. Vì thế mà họ tìm kiếm Ngài. Nhưng công việc chính yếu của Chúa không phải là làm phép lạ, mà là rao giảng Tin Mừng cứu độ.

Khi ông Simôn và các bạn thưa với Chúa: “Mọi người đang tìm Thầy!” (Mc 1:37), Chúa không đá động gì đến câu nói ấy. Ngài không hỏi tại sao mọi người đi tìm Ngài. Ngài chỉ nói: “Chúng ta đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó” (Mc 1:38). Qua câu nói này, Ngài cho các môn đệ thấy rằng Ngài đến là để rao giảng Tin Mừng để mọi người được nghe rồi sám hối mà được ơn cứu độ.

Sở dĩ Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong Chúa Giêsu Kitô chính là vì loài người sa ngã và đánh mất mối liên hệ với Chúa. Chúa phải nhập thể để mở đường cho con người trở lại với Chúa để sống hạnh phúc ở đời này và đời sau. Điều quan trọng là tin vào Chúa Giêsu, lắng nghe lời Ngài và thực thi ý Ngài. Đức Mẹ Maria là người đã thực hiện lý tưởng này. Vì thế Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ và Mẹ trở nên khuôn mẫu đức tin cho mọi người. Mẹ Maria không đi tìm phép lạ, nhưng Mẹ đi tìm ý Chúa. Vì thế, Chúa lại cho những việc lạ lùng xảy ra trong đời Mẹ.

Những phép lạ mà Chúa Giêsu làm đều mang lấy những ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, phép lạ là để bày tỏ tình yêu của Chúa đối với loài người, nhất là những người bất hạnh. Thứ hai, phép lạ hỗ trợ đức tin. Đối với những người chưa có đức tin, thì phép lạ khơi dậy đức tin để họ tin vào Chúa Giêsu và lời rao giảng của Ngài. Đối với những kẻ đã tin và nhất là các môn đệ tâm phúc, thì phép lạ củng cố và tăng cường đức tin nơi họ. Thứ ba, phép lạ trừ quỷ có mục đích cho thấy rằng Vương Quyền của Thiên Chúa đang dần dà chiến thắng quyền lực Satan.

Cả ba ý nghĩa nêu trên về phép lạ đều giúp cho người ta trở về với Chúa, lắng nghe Chúa và thực hành lời Chúa. Nếu họ không tin vào Chúa Giêsu, thì họ vẫn không được ơn cứu độ, dù phép lạ xảy ra cho họ hay người thân của họ. Chính Chúa Giêsu đã từng nói thẳng với dân Do Thái khi họ muốn Ngài làm phép lạ: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna.” Mt 12:39), Ông Giôna bị cá nuốt ba ngày rồi nhả ra trên bờ biển thành Ninivê. Điều này ám chỉ việc Chúa sẽ chết và mai táng trong mồ, rồi ba ngày sau sống lại. Thêm vào đó, Giona vào thành Ninivê và rao giảng. Dân chúng nghe lời ông và sám hối. Cho nên, Chúa cũng nhắc cho họ biết là sám hối và tin vào Ngài mới là điều quan trọng.

Thánh Phaolô cũng đã từng nói rằng trong khi người Do Thái tìm phép lạ và người Hy Lạp tìm khôn ngoan thế gian, thì thánh nhân chỉ rao giảng Chúa Kitô bị đóng đinh mà thôi (1Cr 1:22-25). Ý thánh Phaolô muốn nói rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa chính là tình yêu của Ngài bày tỏ qua cái chết của Chúa Kitô trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Đây mới là điều quan trọng nhất và khôn ngoan nhất, mà người ta nên tìm kiếm.

Ngày nay cũng có nhiều người ở nhiều nơi, thuộc các chủng tộc khác nhau, chạy theo thị hiếu phép lạ. Ta không phủ nhận phép lạ. Thiên Chúa toàn năng, nên Ngài có thể làm bất cứ điều gì. Khi cần thiết, Ngài cũng làm một vài phép lạ để bày tỏ tình thương của Ngài hay để hỗ trợ đức tin cho người ta. Nhưng Ngài không thể làm phép lạ liên tục vì như thế vũ trụ sẽ rối loạn. Sự rối loạn của vũ trụ sẽ làm cho cuộc sống con người và vạn vật điêu đứng vì không tiên liệu được sự việc để tổ chức cuộc sống. Hơn nữa điều đó cho thấy Ngài tự mâu thuẫn, bởi vì nếu phép lạ xảy ra nhiều và thường xuyên thì có nghĩa là vũ trụ không tốt nên cần phải sửa chữa luôn mãi, như một chiếc xe đã quá thời buổi. Việc sửa chữa liên tục như thế cũng cho thấy Thiên Chúa không toàn hảo và toàn năng.

Suy nghĩ như trên cho ta thấy, vì yêu thương loài người và sinh vật trong vũ trụ, Thiên Chúa không nỡ nào vung tay làm phép lạ lung tung để gây xáo trộn trong đời sống. Mặt khác cũng vì yêu thương nên khi cần thiết, thì Ngài cũng thực hiện phép lạ để phù trợ một số người. Thực ra, phép lạ không cần thiết lắm, vì Chúa đã ban cho loài người có trí khôn và có cả thế giới thiên nhiên để chế tạo các tiện nghi cũng như nghĩ ra những phương pháp để giải quyết các nhu cầu đời sống về vật chất cũng như tinh thần. Nếu chịu khó suy nghĩ, thì ta cũng đã thấy rằng nguyên cả vũ trụ và chính bản thân của ta đều là những phép lạ rồi. Cần gì phải tìm đâu cho xa?

Sứ vụ của Chúa là rao giảng. Ơn gọi của ta là tin vào Chúa, nghe lời Ngài, và thực hành lời Ngài. Từ đó ta cũng là sứ giả rao giảng lời Chúa bằng lời nói việc làm. Ta xin Chúa biến đổi con người của ta nên giống Chúa. Đó là phép lạ mà ta nên tìm kiếm và cầu xin luôn mãi.